Home Nyheter Allergan förvärvar LifeCell för 2,9 miljarder dollar

Allergan förvärvar LifeCell för 2,9 miljarder dollar

Allergan förvärvar LifeCell för 2,9 miljarder dollar

21 december, 2016

Det irländska läkemedelsbolaget Allergan förvärvar LifeCell för 2,9 miljarder dollar i kontanter. LifeCell är verksamt inom regenerativa läkemedel som används vid bland annat bröstrekonstruktioner och operationer av bråck. Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2017. Förvärvet väntas generera cirka 450 miljoner dollar i intäkter under 2016 med en bruttomarginal på 75 procent och en rörelsemarginal på cirka 40 procent. 
Den 27 oktober meddelade Allergan att man köper diabetesbolaget Motus Therapeutics i ett försök att stötta upp sina gastrointestinala terapier, för 200 miljoner dollar efter att tidigare har förvärvat delar av bolagets pipeline för 47 miljoner dollar, och igår tillkännagav man alltså att man även förvärvar LifeCell som är verksamma inom regenerativ medicin, för 2,9 miljarder dollar i kontanter.
Avsikten är att kombinera Allergans produktlinje med bröstimplantat och vävnadsexpanderare, med LifeCells portfölj av produkter inom regenerativ medicin. Allergan menar att dessa tillsammans kommer att skapa ett bolag i världsklass inom estetisk och regenerativ medicin och öka det totala globala produktutbudet för plastirurgi och allmän kirurgi. Allergan räknar med att LifeCells tillgångar kommer att generera cirka 450 miljoner dollar i intäkter redan i år.
I LifeCells kommersiella portfölj finns bland annat produkter som vanligen används vid bröstrekonstruktion och komplexa bråckoperationer för att ge mjukvävnadsstöd, men även en svinbaserad vävnadsmatris som används vid reparation av den komplexa bukväggen och för kirurgisk reparation av skadad eller brustit mjukvävnad, med mera. Med förvärvet avser man därmed även uppnå en högre marknadspenetration inom t.ex rekonstruktiva bröstoperationer, i takt med att antalet bröstcancerpatienter fortsätter öka.
Färre jätteaffärer enligt MergerMarkets och PWC
Tidigare i år kom en rapport från MergerMarkets som fastslog att med hänsyn taget till regulatoriska förändringar och en förändrad globaliserad geopolitisk miljö, ser Life Science-sektorn visserligen ut att rida ut stormen för tillfället, men att de närmaste åren troligen kommer medföra färre genomförda jätteaffärer, såsom större bolagsfusioner, till förmån för fler mindre uppköp och sammanslagningar av bolag.
Ytterligare en analys, från PWC, stödjer denna prognos och fastslår att Life Science-affärerna har minskat i både volym och värde. PriceWaterHouseCoopers analys nämner som orsaker till nedgången det senaste året, potentiella ränterörelser och den pågående negativa uppmärksamheten kring läkemedelsprissättning, något som medfört oönskat fokus på flera av de större läkemedelsbolagen. Den här trenden menar de, kommer fortsätta att drivas av en kombination av allmänna marknadskrafter, inklusive osäkerhet kring potentiella ränterörelser och branschspecifika faktorer. Detta menar PWC kommer att leda till att fler bolag kommer avvakta och se hur trenden utvecklas under de närmaste kvartalen.
Ökat antal börsintroduktioner nästa år
Antalet börsintroduktioner globalt under 2016 var det lägsta sedan 2013 trots en viss upphämtning under det fjärde kvartalet. Asien och Stillahavsregionen befäste sin position som den mest aktiva. Detta visar revisions- och rådgivningsföretaget EY:s nya analys i senaste EY Global IPO Trends: 2016 4Q. Health Care ligger på en tredje plats vad gäller antalet genomförda börsintroduktioner globalt, och på fjärde plats när det gäller rest kapital. I synnerhet på den amerikanska marknaden trendar hälsovårdsaffärerna totalt sett. Så trots att jätteaffärerna måhända fortsätter gå ned i antal under en tid, så betyder det inte att riskaptiten tycks vara på väg att försvinna under nästkommande år.
Allergans köp av LifeCell för 2,9 miljarder dollar kan knappast räknas som en liten affär, men jämfört med Pfizers bud på Allergan på 160 miljarder dollar – en affär som på grund av nya skatteregler i USA aldrig blev av – så framstår den möjligen i en lite annan dager.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev