Home Nyheter A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard effektiv vid strålbehandling

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard effektiv vid strålbehandling

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard effektiv vid strålbehandling

9 december, 2016

Idag kom ytterligare en bekräftelse på att A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard har god njurskyddande effekt i samband med strålbehandling (PRRT), en typ av målsökande strålbehandling av tumörer. De prekliniska resultaten kommer kompletteras i slutet av Q1 2017, då resultat avseende effekt sex månader efter behandlingen väntas vara klara. En njurskyddande behandling som kan öka den maximala stråldosen vid PRRT-behandling, har enligt bolaget goda möjligheter att relativt skyndsamt nå marknaden på grund av cancerformens allvarliga och livshotande effekter. 
Njurskador är ett tillstånd som ofta orsakas av större kirurgiska ingrepp och strålbehandlingar mot cancer. Över 12 miljoner människor drabbas varje år av akuta njurskador som kan leda till permanenta njurskador. Tidigare i år valde A1M Pharma njurskydd i samband med målsökande strålbehandling av tumörer (PRRT) som en första inriktning inom fokusområdet akut njurskada (AKI).
Målsökande strålningsbehandling
PRRT eller Peptide Receptor Radionuclide Therapy, används till stor del för att behandla aggressiva hormonproducerande cancertumörer i mag-/tarmkanalen och lungorna. Behandlingens kraftiga påverkan på patienternas njurar begränsar den maximala stråldosen som kan användas både vid enskilda strålbehandlingar och totalt. För att öka behandlingens effektivitet och samtidigt skydda njurarna, har bolaget en målsättning att kunna ge patienter bolagets läkemedelskandidat ROSGard i samband med varje strålningstillfälle.
Neuroendokrina tumörer är i sin aggressiva form livshotande och kan sprida sig snabbt till bland annat mag-/tarmkanalen och lungorna. För att behandla dessa används PRRT, en typ av målsökande strålbehandling som främst används mot cancertumörer med samlingsnamnet neuroendokrina tumörer, eller NETs. Denna behandling, som bland annat sker med ett radioaktivt ämne som bryter ner cellvävnaden, leder dock till en kraftig oxiderande reaktion som skapar restprodukter i njurarna. Det är skadeverkningarna av dessa restprodukter som den aktiva substansen i A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard förväntas kunna eliminera och på så sätt skydda njurarna.
A1M har accelererat snabbt med den nya indikationen
A1M Pharma har redan kunnat se god njurskyddande effekt i djurmodell i sina prekliniska studier där den aktiva substansen i ROSGard ges i samband med strålbehandling. Hittills har den njurskyddande effekten undersökts 1-8 dagar efter behandlingstillfället, och i slutet av Q1 2017 väntas resultat från långtidsuppföljningen, det vill säga ett halvår efter behandling. Dagens besked är ytterligare ett positivt besked om att man har gjort rätt val av indikation.
Den goda njurskyddande effekt som den aktiva substansen i ROSGard visar upp i denna prekliniska korttidsstudie är mycket uppmuntrande, även om det är viktigt att poängtera att vi ännu är i tidig preklinisk fas. Resultaten stärker vår övertygelse att njurskydd i samband med målsökande strålbehandling var ett korrekt val som första inriktning inom akut njurskada. Jag ser fram emot att kunna presentera mer konklusiva resultat i slutet av Q1 2017 då data sex månader efter behandling beräknas vara klara, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.
Två parallella fokusområden
Parallellt med de prekliniska studierna utvärderar A1M Pharma potentiella samarbeten med större aktörer inom läkemedelsbranschen för den fortsatta utvecklingen av projektet. Enligt bolaget har man sett ett stort intresse för de njurskyddande egenskaper som den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard visar upp inom de två fokusområdena havandeskapsförgiftning och akut njurskada.
Havandeskapsförgiftning
A1M Pharma utvecklar även diagnostik och en ny behandling av havandeskapsförgiftning som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och orsakar cirka 76 000 mödrars och 500 000 spädbarns dödsfall årligen. A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard som baseras på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin, har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen, genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev