Home Nyheter Xintelas målsökande antikroppar mot aggressiva hjärntumörer

Xintelas målsökande antikroppar mot aggressiva hjärntumörer

Xintelas målsökande antikroppar mot aggressiva hjärntumörer

22 november, 2016

Glioblastom eller hjärncancer är en aggressiv och idag obotlig hjärntumör som drabbar 25 000-30 000 människor årligen bara i Europa och USA. Med dagens behandling som består av kirurgi, strålning och cytostatika är medelöverlevnadstiden cirka 15 månader. Det finns således ett mycket stort behov av förbättrade behandlingsstrategier, och om nya metoder kan förlänga överlevnadstiden med några månader skulle det utgöra ett stort framsteg. Biomedicinbolaget Xintela som utvecklar nya och bättre behandlingsmetoder inom regenerativ medicin och cancer, två områden som präglas av stora medicinska behov, fokuserar inom cancer på just denna aggressiva form av hjärntumörer. Lyckas man väntar en marknad som beräknas växa från 659 miljoner USD 2014 till hela 3,3 miljarder USD eller 28 miljarder kronor år 2024.
Hjärncancer är en notoriskt svårbehandlad form av cancer som motstår såväl kirurgi, strålning som cytostatika, vilket gör att utsikterna för de uppåt 30 000 människor som drabbas årligen bara i USA och EU, är synnerligen dåliga. I genomsnitt överlever patienterna endast drygt ett år. Sjukdomen som utgör en av cirka 200 olika former av cancer, är dock inte en av de vanligare, men däremot dödligaste.
Xintelas behandling är målsökande
Genom att utveckla terapeutiska antikroppar som binder till cancercellerna och hämmar deras tillväxt, är Xintelas mål att behandla cancern på ett nytt, mer direkt och mer effektivt sätt än med dagens behandling och därmed förlänga patienternas överlevnad. Hittills har detta projekt utvecklats mycket väl, och nu testas antikropparna som bolaget utvecklar i djurmodell och i olika cellbaserade modeller. Den tilltänkta behandlingen är avsedd att antingen att användas separat eller tillsammans med andra behandlingsmetoder för att ytterligare förstärka effekten, samtidigt som man undersöker möjligheten att utveckla ett diagnostiskt test som kan avgöra om en patient förväntas svara på behandlingen, vilket man i sin tur hoppas ska göra samhällets vårdinrättningar mer resurseffektiva.
Marknadspotential och värde – glioblastom
En ny och effektivare behandling som förlänger medelöverlevnaden hos glioblastompatienter, om så med bara några månader skulle ha mycket stor marknadspotential. Baserat på rapporten Global Data 2015 beräknas marknadsvärdet för behandling av glioblastom till ca 28 miljarder SEK 2024, och förväntas öka när bättre behandling finns att tillgå.
Xintelas utvecklingsprojekt för hjärntumören glioblastom är den kandidat som BioStock ser har störst chans att nå ett betydande licensavtal redan i tidigt utvecklingsskede. Detta främst baserat på den globala trenden och volymerna för affärer inom cancerområdet.
Då glioblastom inte går att behandla med traditionella metoder finns mycket god kommersiell potential för det bolag som lyckas ta fram en förbättrad behandling. Eftersom glioblastom är en förhållandevis ovanlig sjukdom finns även möjlighet att erhålla så kallad särläkemedelsstatus i Europa och USA, vilket innebär snabbare processer och kortare tid till marknad med lägre utvecklingskostnader som följd. Dessutom erhålls marknadsexklusivitet i 7 år i USA respektive 10 år i Europa efter marknadsgodkännande.
XINMARK i centrum för Xintela
En central del i Xintelas verksamhet är den patenterade teknikplattformen XINMARK som bygger på specifika markörer med fokus på cellyteproteinet integrin a10b1, där några av dess många tillämpningar utvecklas av Xintela för nya behandlingsmetoder inom bolagets huvudområden ledbroskskador och artros, samt glioblastom.
Baserat på XINMARK arbetar Xintela med att ta fram ett prekliniskt ’proof-of principal’ för indikationen. Därefter kommer bolaget att utvärdera samarbeten med en eller flera externa parter som kan bistå med ytterligare forsknings- och finansiella resurser för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det kommer att inkludera både själva behandlingsformen och det diagnostiska verktyget för individanpassning av behandling.
Xintela har såväl en stark teoretisk bakgrund som goda tidiga prekliniska data och dokumentation som kan förklara bolagets positiva syn på projektets fortsatta utveckling, även om man framhåller de utmaningar som man står inför. Xintela bedömer att intresset redan idag är betydande för bolagets forskning och utveckling inom området. Med över 50 beviljade patent i portföljen och nya patentansökningar inom området har Xintela dessutom en god immateriell grund som uppskattas av potentiella samarbetspartners.
Xintelas styrelseledamot Claes Post, med bakgrund som adj. professor inom neurofarmakologi och lång erfarenhet från ledande positioner vid bolag som Astra och Pharmacia, har en god inblick i vad som krävs för att lyckas med läkemedelsprojekt baserade på innovativ teknologi. I videointervjun nedan berättar han om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

YouTube video

Läs även BioStocks analys av Xintela här
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev