Home Nyheter Israelisk crowdfundingtjänst skapar startup-fond inom digital hälsa

Israelisk crowdfundingtjänst skapar startup-fond inom digital hälsa

Israelisk crowdfundingtjänst skapar startup-fond inom digital hälsa

3 november, 2016

Israelbaserade crowdfundingplattformen OurCrowd skapar landets första sektorspecifika fonden för digital hälsa, Qure. OurCrowd samarbetar med Johns Hopkins University om starten av fonden som initialt kommer ta in upp till 50 miljoner dollar och fokusera på investeringar inom digital hälsa och medicintekniska startups. OurCrowd lanserar fonden i ett läge när den digitala hälsomarknaden värderas till 70 miljarder dollar och förutspås av analytiker att växa till väl över 200 miljarder dollar på bara några år. De israeliska grundarna menar att investerare söker nya vägar att distribuera sitt kapital, och att en fond som är helt inriktad på digitala hälsoföretag, och som kommer växa exponentiellt de närmaste åren, ligger helt rätt i tiden.
Qure räknar med att göra ca 15 placeringar med den första fonden, och att såddinvesteringarna kommer att börja på 500,000 dollar, för att stiga upp till cirka 3 miljoner dollar på serie A-nivå. Målet är att ta in 50 miljoner dollar i fonden i ett första skede. Qure har redan hunnit med att göra en första investering då man tillsammans med Khosla Ventures har gått in i israeliska medtechstartupen Zebra Medical som sysslar med medicinsk bildhantering och maskininlärning. Fonden kommer också att investera i slutkonsumentprodukter och produkter för sjukhus, dock inte i infrastruktursystem för sjukvård. OurCrowd globala nätverk utgörs i dagsläget av cirka 15 000 investerare.
Såddinvesteringar eller såddrundor innebär investeringar i ett tidigt skede, innan ett bolag tjänar pengar eller ens har en produkt eller tjänst att presentera. Investeringen används regelmässigt till utveckling och research för att täcka utgifter den första tiden. A-rundan därefter sker oftast när bolaget har en produkt eller proof of concept (d.v.s. kan visa effekt av tjänsten eller produkten) eller kan bevisa att man har en faktisk eller potentiell intjäningsförmåga. Så, i en såddrunda söker man finansiering för att få exponentiell tillväxt av tjänsten för att se att idén fungerar och fyller ett syfte för köparna, medan A-rundan ska skall finansiera och validera bland annat affärsmodellen och matcha en produkt och marknad mot varandra.
Samarbetet med Johns Hopkins tror man kommer att generera omedelbar validering, exponering och återkoppling för fonden. Christy Wyskiel, Senior Advisor till VD och chef för Johns Hopkins Technology Ventures, menar att dessa företag kommer att berika det innovativa ekosystemet i och runt Johns Hopkins. Management partners blir Yossi Bahagon och Allen Kamer, bägge med lång erfarenhet av att bygga hälsovårdsbolag som backats av bolag som Philips, Qualcomm Ventures, Orbimed, Walgreens, Fuson Pharma och Pitango.
Digitala hälsolösningar kan ta itu med några av de mest angelägna behoven inom sjukvården idag

Jon Medved, vd OurCrowd
Jon Medved, vd OurCrowd

Digital Health Solutions har potentialen att leverera mer värde för mindre pengar, och har samtidigt det ädla syftet att påverka hälsan hos nuvarande och kommande generationer. Branschen har historiskt tagit lång tid att mogna och växa till en viss storlek men detta håller på att förändras. Under de kommande 5 åren förväntar vi oss inte samma historiska tillväxttakt utan snarare en acceleration där digital hälsa kommer växa exponentiellt. Om man tittar på andra vårdinvesteringar som biotech och medtech och hur mycket pengar som krävs i ett spann på 8 till 12 år, så rör det sig om hundratals miljoner dollar. Generellt sett är detta en av de saker som skiljer sig mot digital hälsa. Livslängden hos dessa företag för att nå en exit är mycket kortare och mängden pengar som behövs är mycket mindre. Vi talar om en cykel av 3 till 7 år och om lägre tvåsiffriga tal av nödvändiga investeringar. Det finns förstås undantag, men detta är en av huvudanledningarna till att detta är mycket intressant för investerare, menar vd Jon Medved.
Sofistikerade investerare söker en rad vägar att distribuera sitt kapital på, och en fond som enbart investerar i digitala hälsoföretag som är anslutna till OurCrowd-plattformen, kommer att ses en mycket attraktiv och unik möjlighet, fortsätter Jon Medved.
När det gäller den långa startsträcka som startups inom branschen behöver för att mogna och skapa värdeutveckling för investerarna, så menar Medved att digital hälsa och Medtech är förhållandevis snabbrörliga områden med adoptionskurvor som accelererar snabbt.
De första investeringarna kommer enligt Yossi Bahagon från Hong Kong och Australien, och inte USA, både av opportunistiska skäl och eftersom Hong Kong och Australien är heta marknader inom detta område. Han menar också att den amerikanska digitala hälsomarknaden är mycket mogen, men också att det är väldigt svårt att stå ut i mängden på denna marknad. Asian Pacific-regionen däremot är mindre mogen, större och mindre konkurrenskraftig. Där finns också redan en stor uppskattning för israeliska innovationer, menar Bahagon. Många av investerarna i OurCrowds nätverk är likafullt amerikaner.
OurCrowds grundare och vd Jon Medved menar att digital hälsa är en av de snabbast växande sektorerna, och att det är viktigt att fokusera exklusivt på detta område givet det faktum att marknaden för hälso- och sjukvård är så komplex när det gäller finansiering och M&A. Idén bakom OurCrowd Qure är att bolag ska kunna producera bättre kvalitetsvård med större effektivitet och kreativitet till lägre kostnad. Dessa företag kommer att utnyttja s.k “big data”, mobilteknik och medicintekniska produkter för konsumenter, samt artificiell intelligens och maskininlärning.
OurCrowd
Läs mer på OurCrowd

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev