Home Nyheter Så påverkar Trumps valseger BioStock-sektorn

Så påverkar Trumps valseger BioStock-sektorn

Så påverkar Trumps valseger BioStock-sektorn

9 november, 2016

Efter en rafflande rösträkning står det klart att det blir Donald Trump som svärs in som USAs 45:e president den 20 januari nästa år, ett scenario som ungefär hälften av de röstande amerikanerna bävat för, medan ungefär lika många välkomnar det. Exakt vilka konsekvenser detta kommer få på världsekonomin är svårt att sia om, men många experter har förutspått att marknaderna generellt skulle föredragit en Clintonvinst, helt enkelt för att hennes politik är mer förutsägbar och dessutom till stora delar kommunicerad. Med Trump är framtiden mer diffus och ståndpunkterna har också varierat kraftigt under valkampanjen. Det mest sannolika är att vi kommer få se en tids turbulens i det korta perspektivet, men analytiker förutspår att biotechsektorn- och läkemedelssektorn därefter kommer att utvecklas starkare jämfört med om Clinton hade vunnit valet.

hillary
Hillary Clinton, valets förlorare.

För nästan exakt ett år sedan tweetade Hillary Clinton att hon var upprörd kring överprissättningen av specialläkemedel, och att hon som president skulle ta tag i den frågan: “Price gouging like this in the specialty drug market is outrageous. Tomorrow I’ll lay out a plan to take it on”. Sedan dess har Nasdaq bioteknikindex sjunkit med 27 procent. Då Clinton länge har betraktats som favorit till posten som världens mäktigaste politiker, är det inte märkligt att marknaden tog emot beskedet som en de facto potentiell inskränkning i läkemedelsbolagens möjligheter att att bibehålla rådande prissättningsstrategier på läkemedel.
Inga tecken på att Trump vill inskränka läkemedelsbolagens prissättning
Tiden sedan september 2015 har kännetecknats av en biotechmarknad med färre storaffärer, både sett till antalet och även till det totala värdet, vilket BioStock rapporterat om tidigare. Då USA är världsledande inom alla industrigrenar inklusive Life Science, har övriga marknader följt med nedåt på detta sluttande plan. Att Hillary Clinton, som då sågs som den troliga nästa presidenten, uttalat avsåg att utmana Big Pharma och bolag i allmänhet som överprissätter specialläkemedel, kan definitivt ha spelat in i denna utveckling.
Donald Trump däremot har inte haft några tydligt uttalade åsikter om sakernas tillstånd i denna fråga, och det finns heller inga tecken på att han – som åtminstone utåt sett har varit en stark kritiker till Obamacare – efter sin oväntade valseger kommer att prioritera några plötsliga utfall mot läkemedelsindustrin för att inskränka den rådande prissättningspolitiken.
Marknaderna reagerar som väntat på Trumps seger
De förväntade breda nedgångarna på de finansiella marknaderna vid en Trumpseger är nu ett faktum, och kommer sannolikt att hålla i sig en tid tills Donald Trump avslöjar vad han faktiskt avser driva för specifik sakpolitik. Med stöd av såväl representanthuset och senaten har han goda förutsättningar för att kunna föra den klassiska politik Republikanerna vill se, och det vore därför inte märkligt om Trump kommer att försöka sluta fred med det republikanska etablissemanget. Inte heller här finns några tydliga dominerande krafter som vill ta i tu med överprissättningen på läkemedel. Inte heller bland Donald Trumps nya trogna fans prissättningen har varit någon större fråga.
En tids volatilitet och nedgång följs av väntad återhämtning
Det är nu sannolikt att vi fortsatt kommer att få se åtminstone en kortare tids nedgångar med hög volatilitet på USA-marknaden, och som en naturlag kommer övriga marknader att följa med ned. Som alltid i dessa lägen utan större fundamenta som understödjer nedgången så följer dock sannolikt ett scenario där investeraraptiten ökar igen. Paralleller kan dras till Brexit, där demagogiska och populistiska strömningar gick segrande ur folkomröstningen, och trots ett högt uppskruvat tonläge om att den brittiska finansmarknaden skulle störta ned i ett avgrundsdjupt hål, så skedde detta inte. Det är inte osannolikt att vi kommer få se samma scenario i USA.
Det finns hopp för biotechmarknaden
En försiktig diagnos på “patienten USA”, är att efter en läkarundersökning kommer den att resa sig och gå stärkt också ur detta. Att landet däremot har gigantiska frågor som har splittrat nationen i två delar att ta itu med, är en annan femma. Man bör också ha i åtanke att Trump har lovat att lägga ned Affordable Care Act och ersätta den med “något bättre”, högst oklart vad. Det skulle kunna leda till att hela USAs sjukvårdssystem kastas in i ett kaos, vars påverkan på Life Science-sektorn är svår att sia om. Samtidigt hade Hillary Clinton utlovat att införa en “riskavgift” för de största finansiella institutionerna om hon blev president, samt utöva större tillsyn över Wall Street. Sådana ekonomiska reformer kommer vi däremot knappast att få se under Trumps presidentskap, möjligen snarare mindre stränga regelverk för de börsnoterade amerikanska finansinstituten och bankerna. En överspillningseffekt av ett sådant scenario kan möjligen ske till Life Sciencemarknaden, med en påföljande ökad riskaptit.
Samarbetsvillig Trump kan lugna marknaden
Osäkerheten kring vilken politik som kommer föras medför en högre riskpremie, och ännu är det ett par månader tills Trump tillträder sitt nya ämbete. Allteftersom bilden klarnar om vilken politik som kommer att föras blir osäkerheten mindre på marknaderna. Detta har i sig har en stabiliserande effekt, förutsatt att det rör sig om en politik som i någon rimlig mån överensstämmer med klassiska republikanska värderingar. Samtidigt utlovade Trump i sitt segertal på morgonen att bli “en president för alla amerikaner”, och om detta innebär att han försöker gräva ned stridsyxan med ett vingklippt demokratiskt parti utan majoritet i varken senaten eller representanthuset återstår att se. Ett sådant scenario skulle snabbt kunna ha en lugnande verkan på börserna världen över. Man ska slutligen minnas att Trump tidigare faktiskt har uttalat sig varmt om såväl klassisk demokratisk politik och även om Barack Obama och paret Clinton. Var han egentligen står i sakpolitiken är höljt i ett svårtolkat dunkel, därför kan månaderna fram tills han svärs in som USAs 45:e president den 20 januari 2017, bli avgörande för om biotechmarknaderna kommer gå upp, eller ned.
Morgan Stanley spår starkare utveckling för hälso- och läkemedelssektorn
En liten tröst i den rådande osäkerheten kom häromdagen i en ny analysrapport från investmentbanken Morgan Stanley, som konstaterade att den svaga utvecklingen för läkemedelsaktier förvisso kan fortsätta under en period direkt efter presidentvalet, men att sektorn historiskt sett gått bättre än marknaden ett halvår efter valet. Man skriver också i rapporten att utifrån ett branschperspektiv vore en Trumpseger förvisso inte riskfri, men ändå att föredra:
“I princip, trots en förmodad ökad generell risk och marknadsturbulens med en Trump-vinst, tror vi att hälsovårdsaktier skulle kunna bli relativa vinnare.”
 


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev