Home Nyheter Positiva resultat inom NASH välbehövlig revansch för NeuroVive

Positiva resultat inom NASH välbehövlig revansch för NeuroVive

Positiva resultat inom NASH välbehövlig revansch för NeuroVive

1 november, 2016

NeuroVive Pharmaceutical kunde idag avslöja att en av deras cyklofilinhämmare, NVP018, har uppvisat positiva prekliniska resultat i en experimentell modell för den kroniska och vanligt förekommande leversjukdomen NASH (non-alcoholic steatohepatitis), eller leversteatos (fettlever). NASH-projektet är enligt NeuroVive i linje med företagets uppdaterade affärsstrategi som bland annat innebär en breddad och accelererad satsning på projekt i tidig upptäcktsfas med hög potential, där målet är utlicensiering i preklinisk fas. Sjukdomen saknar i dagsläget behandlingsalternativ och patientunderlaget är stort, och förväntas dessutom växa kraftigt under de kommande åren. Under alla omständigheter är dagens besked en välbehövlig revansch efter att Arbutus valde att lägga ned NVP018 mot hepatit B, trots övertygande prekliniska data.
NASH är en vanlig form av leversjukdom som länge ansågs bero på överförbrukning av alkohol, men 1980 kunde forskare belägga att patienter som beskrev sig själva som absolutister drabbats av sjukdomen, varför tillståndet därför började benämnas icke-alko­hol­orsakad steatohepatit (non-­alcoholic steatohepatitis eller NASH). Kunskaperna om sjukdomen har ökat och exempelvis har man kunnat motbevisa teorin att NASH är ofarligt, och att patienter med fettlever i själva verket riskerar att få permanenta leverskador med ytterligare risk för allvarliga komplikationer.
Det finns ett klarlagt samband mellan det metabola syndromet insulinresistens och fettleversjukdom. Den övergripande termen som brukar användas för att beskriva tillståndet av leverförfettning är non-alcoholic fatty liver disease eller NAFLD (icke-alkoholorsakad fettleversjukdom), i vilken innefattas såväl den enklare formen steatos (simple steatosis), samt den mer aggressiva formen där leverfibros, leverinflammation eller hepatocellulär degeneration, ärrbildning på levern har tillkommit, det vill säga NASH, slutstadiet av NAFLD.
Svårdiagnosticerad sjukdom som dessutom ökar
De flesta människor med NASH mår bra och är inte medvetna om att de har sjukdomen. Även om man inte är helt säkra på varför NASH utvecklas så tros den vara kopplad till insulinresistens, men även andra riskfaktorer brukar framhållas som fetma, dyslipidemi (fettrubbning) och glukosintolerans. Biopsi eller vävnadsprov behövs för att bekräfta diagnosen, vilket gör sjukdomen extra svår att upptäcka. Behandlingen fokuserar huvudsakligen på eliminering av orsaker och riskfaktorer, det finns med andra ord ingen botemedel.
Förekomsten av NASH och NAFLD ökar över hela världen, men i synnerhet i USA där andelen människor med fetma nästan fördubblats hos vuxna och tredubblats hos barn de tre senaste åren. Fetma bidrar också till diabetes och högt blodkolesterolvärde, vilket ytterligare kan komplicera hälsotillståndet hos personer som lider av NASH. För närvarande finns det som sagt inga tillgängliga behandlingar mot NASH, och de rekommendationer som brukar ges till personer med denna sjukdom är viktminskning, mer hälsosam kost, ökad fysisk aktivitet, samt att undvika alkohol och onödiga läkemedel.
Marknadspotentialen inom NASH växer snabbt
Enligt en ny marknadsrapport från Transparency Market Research Nonalcoholic Steatohepatitis Therapeutics Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2015 – 2025,  kommer marknaden för NASH-läkemedel öka med en årlig tillväxt om 10,7 procent från 2015 till 2025, för att nå 20,27 miljarder USD år 2025. NASH är generellt ett hett område med ett flertal stora internationella aktörer som krigar om marknaden, t.ex. AstraZeneca (UK), Intercept Pharmaceuticals (USA), Galmed Pharmaceuticals (Israel), GENFIT (Frankrike), Gilead Sciences (USA), Zydus Cadila (Indien), Immuron (Australien), Conatus Pharmaceuticals (USA), och Tobira Therapeutics (USA). Det sistnämnda bolaget köptes i september upp av irländska Allergan i en uppmärksammad affär som vi återkommer till nedan.
NVP018 visar effekt på fibrosutvecklingen i NASH
Nuvarande data visar att NVP018 har effekt på fibrosutvecklingen i en väldokumenterad experimentell modell av NASH. Vid en kronisk cellskada, t ex på grund av långvarig inflammation ökar bindvävsinlagringen i levern, vilket leder till fibros. Bindvävsmängden kan minska efter framgångsrik behandling av autoimmun hepatit, hemokromatos och Hepatit C, vilket kan förklara varför man i tidigare studier har sett effekt med NVP018 på just Hepatit C. Bindvävsinlagringen kan så småningom leda till cirros eller skrumplever, ett mycket allvarligt tillstånd som kan leda till döden. Det finns också ett samband mellan skrumplever och levercancer. Om levercancer drabbar en lever som redan är sjuk ser prognosen inte bra ut.
Ytterligare forskning och utveckling med NVP018 i indikationen NASH pågår
Utöver NVP018 utvecklar NeuroVive en ny klass av substanser med en annan verkningsmekanism som kan fungera som komplement till behandlingen av NASH. Projektet är baserat på NeuroVives kärnkompetens inom mitokondriell energireglering kombinerat med partnerföretaget Isomerases kompetens inom innovativ kemi.
Sedan tidigare har NeuroVive kunnat konstatera att NVP018 – som beskrivs som en potent icke immunosuppressiv cyklofilinhämmare i NeuroVives nya substansklass Sangamider – har dubbla verkningsmekanismer som både hindrar virusreplikering och ökar aktiviteten hos immunförsvaret, samt lyft fram att substansen tillhör en ny klass av cyklofilinhämmare som är sanglifehrinbaserad och inte cyklosporinbaserad, vilket gör att den saknar de negativa sidoeffekter som observerats hos tidigare generationer cyklofilinhämmare. Därtill har substansen enligt NeuroVive en mycket stark position ur ett patentperspektiv.
Ny uppdaterad affärsstrategi med utlicensiering i preklinisk fas som mål
NeuroVive jobbar numera efter en affärsmodell varav den ena delen innefattar projekt för stora indikationer med hög kommersiell potential, exempelvis NASH, för utlicensiering i preklinisk fas. Den andra delen innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar med stort medicinskt behov, där projekten ska drivas inom bolaget genom den kliniska utvecklingen och ut på marknaden. NeuroVive meddelar också att man upprätthåller sitt övergripande forsknings- och utvecklingsfokus inom mitokondriell medicin, med målet att kunna hjälpa patienter som idag har få eller inga behandlingsalternativ.
BioStocks kommentar: NeuroVives vd Erik Kinnman framhöll i en nyligen gjord intervju med BioStock att bolaget, trots bakslaget med Arbutus inom hepatit B, ser fortsatt god potential inom ett antal stora sjukdomsindikationer för NVP018. Han ville dock inte ge någon närmare guidning kring vilka indikationer man utvärderar och heller inte avslöja något om eventuella utlicensieringsplaner, utan hänvisade istället till att mer information kring substansen och bolagets planer för NVP018 skulle presenteras senare i höst. Dagens besked om lovande prekliniska resultat inom NASH kommer därför som en positiv och oväntat tidig överraskning.
NASH är som redovisats ovan ett hett indikationsområde med omfattande marknadspotential, där patientunderlaget dessutom växer snabbt. Därtill finns det många stora aktörer – d.v.s. potentiella tagare av en licens för NVP018 inom NASH – som kan tänkas intressera sig för en ny substans med lovande prekliniska data. Detta ger viss tyngd åt vd Erik Kinnmans framåtlutade kommentar i dagens pressmeddelande om att bolagets projekt inom NASH är “komponenter i NeuroVives portfölj vilka i närtid kan skapa värde och möjlighet att generera intäkter.”
Intressanta referensaffärer inom området saknas förvisso inte. T.ex. köpte Allergan så sent som i slutet av september det lilla biotechbolaget Tobira och dess pipeline, med läkemedelskandidaten cenicriviroc mot NASH, trots att kandidaten inte uppfyllde primär endpoint i en nyligen avslutad fas IIb-studie. Avtalet med Allergan kan enligt uppgift ge Tobira upp till 1,7 miljarder dollar i upfront-, regulatoriska- och kommersiella milstolpesbetalningar, ett besked som när affären offentliggjordes fick Tobiras börsvärde att rusa från 89,2 miljoner till 725 miljoner dollar över en natt. Att Allergan trots missad primär endpoint valde att betala en premie motsvarande 19 ggr värdet för Tobira förklarades av amerikanska analytiker dels med att flera budgivare varit inblandade en budstrid om bolaget, dels med det stora allmänna intresset för potentiella nya behandlingar mot NASH inom läkemedelsindustrin. 
Sammantaget öppnar dagens positiva besked, som torde kännas som en välbehövlig revansch för NeuroVive efter besvikelsen med det avslutade Arbutusavtalet inom hepatit B, för ett flertal intressanta frågeställningar rörande den kommande utvecklingen av NVP018, såväl inom NASH som för andra indikationer. BioStock följer händelseutvecklingen framgent och avser även att genomföra ytterligare intervjuer med bolagets ledning rörande denna nya indikation. 
Om NASH
NASH, eller non-alcoholic steatohepatitis, är en progressiv sjukdom som kan leda till skrumplever och utveckling av levercancer. Leverskadorna i NASH orsakas av fettansamling och inflammatoriska förändringar i levern. NASH är en av de sjukdomar som ingår i samlingsnamnet NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease – en av de vanligast förekommande åkommorna runt om i världen. Uppskattningsvis lider 20 procent av jordens befolkning av NAFLD och cirka en tredjedel av befolkningen i USA. Det finns en stark koppling mellan NASH och flera olika metabola sjukdomar som diabetes och fetma. Cirka 3-5 procent av amerikanerna (cirka 15 miljoner människor) lider av NASH och det finns för närvarande inga registrerade behandlingar.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev