Home Nyheter Ökad försäljning åtta kvartal i rad för Genovis

Ökad försäljning åtta kvartal i rad för Genovis

Ökad försäljning åtta kvartal i rad för Genovis

23 november, 2016

Bioteknikbolaget Genovis utvecklar enzymer för analys, utvärdering och kvalitetskontroll av proteinbaserade läkemedel och nya antikroppsläkemedel och på kundlistan återfinns läkemedelsjättar som Merck, Roche, Genentech, Johnson&Johnson, Pfizer och många fler. Idag släppte Genovis sin delårsrapport där man redovisar sitt resultatmässigt bästa enskilda kvartal hittills, tillika det åttonde kvartalet i rad med ökade intäkter. Totalt ökade försäljningen med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Efter periodens utgång har man dessutom tecknat ett licensavtal med en av branschens tungviktare, Thermo Fisher Scientifics dotterbolag Life Technologies, gällande utveckling av en ny teknologi för märkning av antikroppar – ett nytt affärsområde med klart spännande potential.
Genovis erbjuder läkemedelsindustrin och den medicintekniska sektorn enzymprodukter som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Kunderna är läkemedelsbolag och biopharmabolag som använder Genovis enzymer i sin utveckling av biologiska läkemedel, varav en allt större andel utgörs av antikroppsbaserade sådana. Bolaget har i dagsläget sju olika enzymprodukter för användning inom analys av biologiska läkemedel, och man tror att det inom ett par år tillkommer fler applikationsområden för dessa befintliga enzymer.
Kvartalsrapporten visar kraftigt ökad försäljning
Genovis kunde i dagens rapport ståta med sitt resultatmässigt bästa enskilda kvartal hittills. Q3 var också det åttonde kvartalet i rad med ökade intäkter jämfört med samma period föregående år. Totalt ökade försäljningen med 38 procent jämfört med föregående år till ca 4,6 miljoner kronor. Det totala resultatet, rensat för engångskostnader kopplade till bl.a. den patenttvist bolaget varit involverade i men som nu är löst, landade på -0,13 kr per aktie att jämföra med -0,58 kr per aktie för samma period förra året. Sammantaget ser den uttalade målsättningen om att bolaget ska vara kassaflödespositivt 2017 således definitivt ut att vara inom räckhåll.
Väl positionerat för fortsatt tillväxt
Med alla de stora läkemedelsbolagen som Merck, Roche, Genentech, Johnson&Johnson, Pfizer m.fl. på kundlistan har Genovis byggt upp gott renommé i branschen och är sålunda väl positionerade för nästa steg i utvecklingen. Idag används Genovis produkter främst i preklinisk utvecklingsfas, men planen är att etablera teknologin för att användas även i klinisk forskning och läkemedelsutveckling. Lyckas man med detta öppnas dörren för en starkt växande marknad där det idag finns en lång rad referensaffärer i mångmiljonklassen bland de allra största läkemedelsbolagen.
Strategin för att nå därhän är att initialt skapa acceptans för sina produkter inom preklinik, för att därefter följa kunderna vidare i utvecklingen mot kliniska prövningar när dessa sett att Genovis teknologi fungerar.
Stor potential finns i övergången från preklinik till klinik
I den långa, komplicerade och kostsamma resan mot att ta fram ett nytt läkemedel är förutsägbarhet en mycket viktig framgångsfaktor. Regulatoriska krav från myndigheterna stipulerar att de olika stegen i utvecklingsprocessen måste kunna upprepas på samma sätt och med exakt likadana förutsättningar varje gång. Kan Genovis etablera sin teknologi som en del i kundens kliniska utvecklingsarbete uppstår därför en intressant inlåsningseffekt, då läkemedelsbolagen absolut inte vill eller kan ändra på någon parameter i den hårt reglerade tillverkningsprocessen. I den kliniska utvecklingen mångdubblas dessutom tillverkningsvolymerna som krävs jämfört med i preklinik, vilket kommer att avspeglas i Genovis försäljningssiffror på ett högst påtagligt sätt om man lyckas med sin strategi.
Till ovanstående kan läggas potentialen inom kundsegmentet biosimilars, där i synnerhet den asiatiska marknaden är mycket offensiv och där bolaget ser stor tillväxtpotential.
Strategiskt viktigt licensavtal i hamn
I början av oktober kunde Genovis meddela att man slutit ett licensavtal med Thermo Fisher Scientifics dotterbolag Life Technologies, i syfte att introducera en helt ny teknologi för märkning av antikroppar. Med tanke på att man är världsledande inom sitt område var det givetvis mycket positivt för Genovis att Life Technologies förordade att den nya produkten ska säljas och marknadsföras genom Genovis. Det är ett viktigt erkännande av den kundbas man har upparbetat med i princip samtliga av de största läkemedelsbolagen på kundlistan, samt av bolagets bevisade förmåga att nå ut med sina produkter globalt.
Märkning av antikroppar öppnar nytt affärsområde
Att märka in antikroppar med olika markörer en vedertagen teknik inom forskning och utveckling av läkemedel, men nuvarande teknologier på marknaden medför den negativa sidoaffekten att markören delvis kan fastna slumpmässigt på olika ställen på antikroppen och i många fall påverka antikroppens funktion negativt. Därtill varierar markörens position beroende vilken antikropp som märks. Genom den nya teknologiplattformen GlyCLICK fastnar markören enligt bolaget alltid på exakt samma ställe och möjliggör märkning med många olika markörer vilket gör tekniken både mångsidig och skalbar. Detta öppnar upp för ett parallellt affärsområde som riktar sig till samma kundbas som man har idag, d.v.s. läkemedelsbolag som utvecklar biologiska läkemedel.
Inledningsvis kommer GlyCLICK-teknologin att marknadsföras på marknaden för preklinisk imaging. Reagens-marknaden inom detta segment uppskattas enligt Genovis egen marknadsöversikt till cirka 500 miljoner USD år 2017.

fredrik-olsson
Fredrik Olsson, vd Genovis.

Fredrik Olsson, vd Genovis har i en tidigare intervju med BioStock utvecklat sin syn på bolagets tillväxtmöjligheter:
Om vår teknologi för att märka antikroppar börjar användas i klinisk utveckling så finns det en betydande potential i den. Då är uppsidan väldigt brant, men jag tror även att enzymsidan kommer att växa mycket starkt, eftersom det finns starka underliggande drivkrafter i den marknaden. Proteinläkemedel blir vanligare och vanligare och tittar man på pharmaindustrin så har omviktningen från pharmabolag till biopharmabolag gått fort och jag tror att den marknaden kommer att växa ännu mer. Antikroppar kommer att fortsätta vara jätteviktiga, både ADC och bispecifika antikroppar samt nya typer av antikroppar i utveckling kommer att ha stor klinisk betydelse under lång tid framöver.
Genovis är redan väl etablerade på en global marknad, och vi har visat att vi kan ta fram produkter – inte bara en produkt – för marknadens specifika behov och skapa god tillväxt. Vi har ett proven track record, vilket är viktigt för det räcker inte med att komma med en enda produkt – det är inte förrän kunden kommer tillbaka och handlar andra eller tredje gången som du vet att du har lyckats. Och där är vi redan, vi känner våra kunder väl nu. Genovis kommer att fortsätta växa, antagligen ganska mycket under de kommande åren.
Läs mer i BioStocks Söndagsintervju med Genovis vd Fredrik Olsson.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev