Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 30 november 2016

Nyhetssvepet onsdag 30 november 2016

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet onsdag 30 november 2016

30 november, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens nyheter inom svensk Life Science.

A1M Pharma Aktuellt nyhetsbrev för november – viktiga prekliniska kliv framåt. Industriell tillverkning av bolagets läkemedelskandidat ROSGard säkrad. Bolagets val av inriktning mot njurskydd vid behandling av cancer väcker stort intresse. Läs mer.
DexTech Medical Delårsrapport 1 juli – 30 september 2016, med fokus på slutförandet av den pågående fas IIb-cancerstudier med bolagets huvudkandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer. OsteoDex har efter omfattande prekliniska studier visat stark tumördödande effekt och potent hämning av bennedbrytning. Efter en framgångsrik fas I/IIa-studie där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar och tydlig effekt i den högsta dosgruppen inleddes under hösten 2014 en klinisk fas IIb-studie (effektstudie). OsteoDex har även en tillämpning vid skelettmetastaser från bröstcancer. Bröstcancer har en liknande benägenhet som prostatacancer att spridas till skelettet.
SomaDex är ytterligare en läkemedelskandidat i bolagets pipeline, baserad på ett kroppseget hormon, somatostatin för behandling av akromegali, neuroendokrina tumörer och palliativ behandling vid avancerad prostatacancer. SomaDex har genomgått en klinisk fas II-pilotstudie i Mexiko. CatDex & GuaDex, en läkemedelskandidat för bland annat behandling/förebyggande av urinvägsinfektioner, är i preklinisk fas. GuaDex utgör den s.k. teknologiplattformen och är en laddningsmodifierad dextranmolekyl med tumörtoxiska egenskaper (dödar tumörceller) och är en utveckling av CatDex. GuaDex har även potential som anti-mikrobiellt medel, tex. för lokal behandling av urinvägsinfektioner i samband med kateterisering.
PSMA-bindande konjugat, en läkemedelskandidat för målspecifik behandling av CRPC. Föreningen är baserad på plattformen, GuaDex. DexTechs mål är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. Även teknologiplattformen, som enligt bolaget kan liknas vid en ”legolåda” med multipla möjligheter att bygga nya molekyler kan utlicensieras. Läs mer.
Kontigo Cares vd Henrik Nordlindh har förvärvat 150 000 aktier av bolagets huvudägare tillika styrelseledamot och grundare Daniel Benitez. Läs mer.
ScandiDos tillsätter Anders Adolfson som ny marknadschef. Adolfson kommer att utveckla ScandiDos marknadsposition och specifikt tillse att Delta4Discover+ får starkare fäste på marknaden inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Läs mer.
Brighter har valt Indosat Ooredoo tillsammans med Ericsson som partner i lanseringen av Actiste på den indonesiska marknaden. Lösningen kommer baseras på Ericssons DCP (Device Connection Platform). Brighters abonnemangsbaserade tjänst Actiste förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla alla de viktigaste funktionerna i ett uppkopplat hjälpmedel med vilket diabetikern kan mäta blodsockervärde, dosera och injicera insulin samt automatiskt lagra och dela med sig av informationen. Läs mer.
RhoVac sista dag för handel i bolagets teckningsoptioner, RHOVAC TO 1, är den 2 december 2016. RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer. Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller. Läs mer.
Idogens forskningschef är en av talarna på internationellt immunterapisymposium. Läs mer.
Nanologicas valberedning utsedd. Läs mer.
Rapporter och övrigt
MedCap kvartalsrapport augusti – oktober. Omsättningen ökade med 11 procent, verksamheten delas in i tre affärsområden för ökad transparens. Läs mer.
Probi har ökat antalet aktier och röster efter genomförd företrädesemission. Läs mer.
Hansa Medical ökning av antalet aktier. Läs mer.
RLS Global delårsrapport januari – september 2016. Läs mer.
Phase Holographic Imaging delårsrapport 2 (2016-05-01 – 2016-10-31). Läs mer.
ExpreS2ion Biotech delårsrapport för januari – september 2016. Läs mer.
Alteco Medical delårsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30. Läs mer.
Episurf Medical förändring av antalet aktier och röster. Läs mer.
Alligator Bioscience ändring av antalet aktier och röster. Läs mer.
Takeda: Europeiska kommissionen har gett villkorat godkännande av NINLAROTM (ixazomib) (kapsel) för behandling av cancerformen multipelt myelom. Läkemedlet har i kombination med lenalidomid och dexametason visat signifikant progressionsfri överlevnad jämfört med kombinationsbehandlingen placebo, lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: Obducat +22,93%, WntResearch +15,83%, Episurf Medical +15,25%, Dignitana +5,88%, Corline Biomedical +5,77%, Redwood Pharma +4,46%
Förlorare i morgonhandeln: QuickCool -11,18%, Nexstim -6,81%, Spectacure -5,66%, Phase Holographic -4,29%, Vigmed -3,91%, ProstaLund -3,53%

BioStocks nya analysrapport Life Science trends in Sweden 2015-2016

Hur ser trenden och finansieringsutvecklingen ut för mindre bolag inom bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling? Hur många bolag i sektorn har börsnoterats och vilken värdeutveckling fick de? Vilka bolag gjorde nyemissioner och hur många blev övertecknade? Detta är bara några intressanta frågor som BioStocks nya analysrapport Life Science trends in Sweden 2015-2016 ger svar på, tillsammans med värdefulla insikter för investerare och andra som vill få fördjupade kunskaper om denna spännande och enormt expansiva framtidsbransch.
Branschanalys med fokus på Life Science
Vi lanserar nu BioStocks första oberoende branschanalys av den svenska Life Science-sektorn: Life Science trends in Sweden 2015-2016. Denna inledande analysrapport, som sammanställts av BioStocks analyspartner Monocl Strategy Services, fokuserar huvudsakligen på trender och utveckling avseende IPO/börsnoteringar, emissioner och finansieringsutveckling bland svenska Life Science-bolag noterade på AktieTorget och Nasdaq First North, och ger en översikt över den aktivitet som skett bland småbolagen i sektorn under den intensiva perioden 2015-Q1:2016.

Få tillgång till denna och kommande analysrapporter

Genom att ange namn och e-postadress nedan får du direkt tillgång till att läsa och ladda hem den aktuella analysrapporten, och säkerställer samtidigt att du får ta del av kommande branschanalyser från BioStock först av alla.
[et_bloom_locked optin_id=”optin_5″]
Klicka här för att läsa rapporten direkt på skärmen.
Klicka här för att ladda hem rapporten för utskrift.
Språket i rapporten är engelska.
[/et_bloom_locked]
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev