Home Nyhetssvepet Morgonens nyhetssvep: tisdag 22 november 2016

Morgonens nyhetssvep: tisdag 22 november 2016

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Morgonens nyhetssvep: tisdag 22 november 2016

22 november, 2016

Ett redaktionellt urval från morgonens nyheter inom svensk Life Science.

Vinnare i morgonhandeln: ProstaLund +9,94%, Xintela +7,10%, Corline Biomedical +5,30%, A1M Pharma +5,07%, Spago Nano-Medical +4,35, Genovis +4,12%, Ascenditur +3,70%, Redwood Pharma +3,70%, Dignitana +3,03%
Förlorare i morgonhandeln: Double Bond Pharma -11,90%, Respiratorius -11,86%, Enorama Pharma -11,11%, Glycorex Transplantation -9,60%, Cyxone -7,14%, Arcoma -6,07, Nexstim -5,71%, Xbrane Biopharma -5,60%
Xintela: nyhetsbrev nr 5, 2016 har nu släppts, i vilket man fokuserar på den patentskyddade teknologiplattformen XINMARK, regenerativ medicin samt cancer där man fokuserar på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Läs mer här.
Karolinska Development: portföljbolaget Umecrine Cognition AB har erhållit 45 miljoner kronor i en finansieringsrunda i enlighet med bolagets strategi att utveckla och kommersialisera sin primära läkemedelskandidat GR3027 för behandling av patienter med levercirros och leverencefalopati. Läs mer: umecrinecognition.com och karolinskadevelopment.com
RhoVac AB: anlitar Ann Christine Korsgaard, MSc Pharmacy och partner i bolaget Biotrack ApS, som regulatorisk konsult med uppgift att bland annat samordna bolagets regulatoriska aktiviteter och att bidra till den strategiska utvecklingen av RhoVacs läkemedelskandidat RV001. Korsgaards konsultuppdrag inleds omgående. Läs mer: www.rhovac.com
AstraZeneca: meddelade idag att amerikanska FDA har lyft sin partiella clinical hold rörande rekrytering av patienter med huvud och hals skivepitelcancer (HNSCC) för kliniska prövningar av durvalumab som monoterapi och i kombination med tremelimumab, eller andra potentiella läkemedel. Läs mer: astrazeneca.se
SciBase: Som ett led i att medicinteknikbolaget SciBase tagit över produktionen av engångselektroder i egen regi samt att bolaget går mot lansering av Nevisense på den amerikanska marknaden har bolaget valt att förstärka ledningsgruppen med Niklas Jakobsson som ansvarig för bolagets Kvalitetsstyrning och Regulatoriska frågor. Läs mer: scibase.se/en/
Follicum: Den kliniska fas I/IIa-studien som genomförs i Follicum AB:s regi vid universitetssjukhuset Charité i Berlin utgörs för närvarande av den så kallade multipeldos-delen, i vilken två behandlingsgrupper behandlas med Follicums läkemedelskandidat FOL-005 över en tremånadersperiod. Bolaget har tidigare meddelat att planerad tid för slutbehandling av samtliga studiedeltagare skulle bli före jul 2016. Med anledning av studietekniska dröjsmål beräknas slutbehandlingen för några få deltagare istället bli i januari 2017. Detta medför enligt bolaget inte någon försening avseende resultatrapportering av studien, vilken fortsatt är beräknad att ske tidigt under 2017. Läs mer: follicum.se
InDex Pharmaceuticals Holding AB: publicerade idag delårsrapporten för januari – september 2016. Väsentliga händelser under rapportperioden: Resultat från COLLECT-studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Crohn’s and Colitis. Teckning av aktier motsvarande 250 MSEK genomfördes i en nyemission inför listning på Nasdaq First North Stockholm. Väsentliga händelser efter rapportperioden: Handeln i InDex aktier inleddes på Nasdaq First North Stockholm den 11 oktober 2016. Resultat från COLLECT-studien presenterades vid United European Gastroenterology Week 2016 (UEGW). Nytt patent för cobitolimod blev beviljat i USA. Slutligen framhålls att likvid från emissionen erhölls under oktober 2016 (netto ca 200 MSEK efter avdrag för emissionskostnader och kvittning av brygglån och ränta). Läs mer: indexpharma.com
NeuroVive Pharmaceutical: Delårsrapport januari-september 2016: “Fler möjligheter genom ny affärsmodell”. I delårsrapporten framhålls att bolaget under rapportperioden har fullföljt ett 10 procents delförvärv av samarbetspartnern Isomerase Therapeutics, mottagit en begäran om uppsägning av licensavtalet med Arbutus Biopharma, samt att bolagets strategi för behandling av mitokondriell sjukdom har publicerats i Nature Communications. Bland väsentliga händelser efter rapportperiodens slut nämns att aktierna i dotterbolaget NeuroVive Asia nedskrivits med 50 procent som en konsekvens av att utvecklingen av CicloMulsion för akut njurskada avbröts. Därtill har en ny affärsmodell kommunicerats som innebär en utlicensiering av forskningsprojekt inom vanliga indikationer, dels egen utveckling av särläkemedelsindikationer. I rapporten nämns slutligen att positiva prekliniska resultat har erhållits i en experimentell modell för indikationen fettlever (NASH), en allvarlig och mycket vanlig sjukdom där det för närvarande saknas läkemedel. Man noterar även att samtliga rättigheter för NVP018 återgick till NeuroVive i samband med uppsägningsavtalet med Arbutus Biopharma, samtidigt som NeuroVive erhöll producerad läkemedelssubstans av Arbutus  värderat till 1,5 miljoner dollar. Läs mer: neurovive.com
Nyheter från Danmark:
Zealand Pharma: Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) godkänner Sanofis Soliqua för behandling av vuxna med typ 2-diabetes. Det är en kombination av världens mest sålda insulinläkemedel Lantus och Zealands GLP-1-agent Adlyxin, som kommer säljas på den amerikanska marknaden under namnet Soliqua. FDA-godkännandet utlöser en milstolpsersättning på 25 miljoner dollar och tvåsiffrig procentuell royalty på nettoförsäljning av Soliqua till Zeeland. Läs mer: zealandpharma.com
Genmab: FDA har godkänt användningen av DARZALEX (daratumumab) för recidiv eller refraktärt multipelt myelom. Genmab erhåller milstolpsbetalningar på sammanlagt 65 miljoner dollar från Janssen associerade med den första kommersiella försäljningen av daratumumab i kombination med lenalidomid och dexametason eller bortezomib i kombination med dexametason i USA. I och med detta har Darzalex godkänts i kombination med två av världens mest sålda läkemedel mot cancer, vilket enligt bolaget gör att man höjer bolagets ekonomiska estimat för helåret. Läs mer: genmab.com
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev