Home Nyhetssvepet Morgonens nyhetssvep: måndag 21 november 2016

Morgonens nyhetssvep: måndag 21 november 2016

Nyhetssvepet torsdag 13 juni

Morgonens nyhetssvep: måndag 21 november 2016

21 november, 2016

Ett redaktionellt urval från morgonens nyheter inom svensk Life Science.

Respiratorius AB: Europeiska kommissionen beviljar VAL001 särläkemedelsstatus för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom
Respiratorius AB har erhållit särläkemedelsstatus för bolagets läkemedelskandidat VAL001 efter beslut av Europeiska kommissionen. VAL001 kommer därmed vid marknadslansering ingå i EU-gemenskapens register över särläkemedel. Läs mer: respiratorius.com
Swedish Orphan Biovitrum AB: Elocta godkänd för behandling av hemofili A i Kuwait
SOBI meddelar idag att Hälsoministeriet i Kuwait har godkänt Elocta (efmoroctocog alfa), ett rekombinant humant faktor VIII Fc-fusionsprotein med förlängd halveringstid för behandling av hemofili A. Elocta är den första godkända rekombinanta Fc-fusionerade koagulationsfaktor VIII-terapin för behandling av hemofili A i Mellanöstern. Läs mer: sobi.com
Infant Bacterial Therapeutics AB: Grönt ljus från oberoende säkerhetskommitté att fortsätta pågående Fas II-studie
Den 18 november utfördes den andra och sista planerade utvärderingen av en oberoende säkerhetskommitté (Data Safety Monitoring Board) i Infant Bacterial Therapeutics AB pågående kliniska Fas II-studie. Slutsatsen från säkerhetskommittén är att inga invändningar finns mot högre dosering i den sista kohorten, som kommer att doseras med den högsta dosen av IBTs läkemedelskandidat IBP-9414. Läs mer: ibtherapeutics.com
ProstaLund: Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 24 MSEK
Styrelsen i ProstaLund har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2016, beslutat om en nyemission om cirka 24 MSEK (före emissionskostnader) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten ges rätt att teckna. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och nya investerare om cirka 30 procent av emissionslikviden och resterande del av emissionslikviden ca 70 procent är garanterad genom garantiåtaganden. Läs mer: prostalund.se
Idogen: Signerar avtal med global kontraktforskningspartner
Idogen AB meddelar idag att bolaget har slutit avtal med Advinus Therapeutics (”Advinus”), ett ledande globalt kontraktsforskningsföretag, för tillverkning av zebularin till kommande prekliniska och kliniska studier. Zebularin är en nyckelkomponent i Idogens tolerogena vaccin. Avtalet innebär att zebularin ska tillverkas enligt gällande regelverk för GMP (”Good Manufacturing Practice”). Idogen tar därmed ett viktigt steg mot en produkt för kliniska prövningar. Läs mer: idogen.com
Double Bond Pharmaceutical International AB: Lanserar en ny läkemedelskandidat SA-101 mot solida tumörer som nu påbörjar preklinisk utvecklingsfas
DBP meddelar idag att SA-101 har valts som företagets nästa läkemedelskandidat. I och med detta kliver SA-101 officiellt in i preklinisk fas av läkemedelsutveckling vilket är första steget för en framgångsrik läkemedelskandidat för att nå marknaden. SA-101 riktar sig för behandling av solida tumörer och är baserad på en ny mekanism för läkemedelstillförsel. Double Bond Pharmaceuticals aktie steg under morgonen kraftigt på nyheten och toppade BioStock-index vinnarlista med en uppgång i skrivande stund om drygt 44 procent. Läs mer: doublebp.com/
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev