Home Nyheter Lovande molekyl har potential för behandling av flera cancerformer

Lovande molekyl har potential för behandling av flera cancerformer

Lovande molekyl har potential för behandling av flera cancerformer

1 november, 2016

Forskare i Australien har upptäckt ett sätt att blockera ett protein som är viktigt för tillväxt i nära en fjärdedel av alla cancertyper. Molekylen som kallas S63845 verkar genom att blockera proteinet MCL1 som är livsviktigt för fortsatt cancertillväxt, för utan tillgång till MCL1 dör cancercellerna. Upptäckten som gjorts i tidig preklinisk fas behöver bekräftas i större studier, men hittills verkar metoden ha potential att i framtiden bekämpa cancerformer som akut myeloisk leukemi, lymfom och multipelt myelom, samt solida tumörer inklusive melanom och lung- och bröstcancer.
Forskare vid Walter and Eliza Hall Institute i Melbourne, Australien, i samarbete med franska Servier och brittiska Vernalis, kan nu visa de första tydliga prekliniska bevisen för att hämmande av proteinet MCL1 är effektivt mot flera cancertyper. Forskare vid Walter och Eliza Hall Institute avslöjade proteingruppen BCL-2:s roll i cancer för mer än 28 år sedan och pekade så sent som för fyra år sedan även på den viktiga roll som MCL1 spelar för överlevnaden hos maligna celler. Mcl-1 är en del av en närbesläktad grupp till Bcl-2-proteinerna, som hämmar programmerad celldöd. Området har varit erkänt som ett attraktivt terapeutiskt mål inom onkologi i över tjugo år, men läkemedelsforskningen inom området är utmanande och kräver stora mått av innovativ kemi och avancerad strukturbiologi för att vinna mark.
Att vårt immunsystem har svårt att döda cancerceller är väl dokumenterat, bland annat beroende på cancercellernas förmåga att spridas, men också för att cancercellerna kan undvika apoptos eller programmerad celldöd. Cytostatika och strålning kan vara effektivt i vissa cancertyper och under vissa omständigheter, men dessa behandlingar leder ofta till att friska celler också stryker med, samt att behandlingen leder till försvagande biverkningar hos den redan sköra patienten.
Vad som gör S63845 så lovande menar forskarna, är del att det skär av cancerns livsuppehållande system, dels att det också kan ges i doser som inte skadar normala celler. Både hematologiska maligniteter och solida tumörer är potentiella mål för denna klass av nya läkemedelskandidater som kallas  BH3-mimetika, som alltså riktar sig mot en familj av proteiner som cancern är beroende av för att kringgå och undvika programmerad celldöd.
BH3 hämmar en grupp av proteiner som kallas antiapoptotiska Bcl-2-proteiner (pro-survival BCL-2 proteins). MCL1 är en medlem av denna proteinfamilj, och genom att inhibera den aktiveras processen för programmerad celldöd, säger Docent Guillaume Lessene vid Walter and Eliza Hall Institute i Melbourne.
Potential att med samma molekyl stoppa flera typer av cancer i framtiden
S63845 har i in vivo-studier visat potent antitumöraktivitet med en godtagbar säkerhetsmarginal som monoterapi i flera cancerformer. Att hämma MCL1 antingen ensamt eller i kombination med andra anticancerläkemedel, visar sig vara effektivt mot flera solida cancerhärledda cellinjer. Forskningsresultaten pekar således på att MCL1 är ett attraktivt mål för behandling av ett brett spektrum av tumörer.
Denna upptäckt ger nytt hopp för patienterna och vi anser att S63845 är en en precisionssubstans som verkligen kan besegra cancer i framtiden, menar forskaren Andrew Wei vid Alfred Hospital i Australien.
Se en videopresentation av de nya forskningsrönen nedan.

YouTube video

Artikeln i Nature kan läsas här
Pressrelease från Walter and Eliza Hall Institute

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev