Home Nyheter Läkemedelsbolag gör dyra piller av billiga generika

Läkemedelsbolag gör dyra piller av billiga generika

Läkemedelsbolag gör dyra piller av billiga generika

2 november, 2016

Många läkemedelsbolag i framförallt USA har kritiserats den senaste tiden på grund av kraftigt stegrade läkemedelspriser, och nu väcks ytterligare kritik kring det faktum att bolagen allt oftare tar billiga generiska läkemedel som går att köpa som separata tabletter och kombinerar dem i en tablett, samtidigt som de höjer priset kraftigt på behandlingen. Enligt en undersökning som Wall Street Journal gjort är prisstegringar på flera tusen procent inte ovanligt. Kostnadsökningarna slår hårdast mot de patienter vars sjukförsäkringar inte täcker de nya kombinationsmedicinerna, men  även försäkringsbolagen och arbetsgivare, som i många fall står för sina anställdas sjukförsäkringspremier, drabbas.
Wall Street Journal har gjort en jämförelse mellan priserna för ett antal läkemedel som kombinerar substanser som kan köpas var för sig för en bråkdel av kostnaden, och priserna för motsvarande generikatabletter. Undersökningen visar att kostnaden i vissa fall har hundrafaldigats. Många läkare och patienter känner dock inte till att de kan skriva ut respektive köpa billiga generiska läkemedel och kombinera dessa, samtidigt som dosproportionerna i kombinationstabletterna i många fall har justerats, vilket gör det svårare för patienterna att ta de separata substanserna i motsvarande exakt rätt dos.
Kombinationsbehandlingar blev tusentals procent dyrare
Ett paket bestående av nio tabletter av migränläkemedlet Treximet kostar 730 dollar eller 6720 kronor. Motsvarande kostnad för de två generiska läkemedlen är 20 dollar eller 180 kronor. Bolaget Pernix Therapeutics som säljer Treximet, menar dock att läkemedlet adresserar ett stort medicinskt behov genom att kombinera de två substanserna sumatriptan och naproxen i en enda tablett.
Ännu mer hisnande är prisskillnaderna för läkemedlen Duexis och Vimovo mot reumatoid smärta, där kostnaden för de generiska preparaten är 20 respektive 64 dollar och kombinationsbehandlingarna betingar ett pris på 2061 dollar, vilket motsvarar en ökning om drygt tiotusen procent för Duexis. Dessa är dock bara några av många läkemedel vars aktiva ingredienser är generiska och kan köpas var och en för sig till en bråkdel av kostnaden. Nedanstående tabell visar aktuella prisskillnader mellan ett antal kombinationstabletter och motsvarande generika om man köper dessa separat.

drugpriceswsj
Klicka för större bild. Källa: Wall Street Journal.

Läkemedelsindustrin slår ifrån sig kritiken
En representant för läkemedelsjätten Valeant som tillverkar Acanya, och som även tidigare har varit i blåsväder just på grund av orimliga prisökningar, menar att “det står läkarna fritt att ordinera den medicin de tror är mest lämplig för sina patienter”. En talesman för Horizon Pharma PLC, som tillverkar Duexis, menar att patienterna genom att de aktiva substanserna numera är kombinerade lättare kan följa sin ordinering. Det råder dock långt ifrån konsensus om hur högt bekvämligheten av att kunna ta en kombinationstablett istället för flera separata mediciner bör värderas mellan läkemedelsbolagen, läkarna och de intresseorganisationer som representerar utsatta patientgrupper.
Svårt att dosera två olika läkemedel i rätt mängd
Vissa försök görs förvisso att underlätta för allmänheten att kringgå vad som av många uppfattas som läkemedelsjättarnas ockeroprisert. Via tjänsten GoodRx kan man söka och hitta billigare alternativ till förskrivna recept och få veta t.ex. att det istället för den dyra migränmedicinen Treximet även går att välja de två aktiva substanserna sumatriptan och naproxen för runt 20 dollar. För att komplicera saken ytterligare så levereras dock vissa kombinationsläkemedel i doser som inte är direkt överförbara till monoterapi. Exempelvis innehåller ett piller Treximet 85 mg sumatriptan och 500 mg naproxen. Separat säljs dock sumatriptan som tabletter innehållande 50 mg eller 100 mg, vilket gör det svårt för patienten att mäta upp sin ordination på ett korrekt sätt. Detta innebär givetvis att den som har råd och vars försäkring täcker utgifterna för det dyrare läkemedlet sannolikt också väljer det dyrare alternativet. För alla med sämre sjukförsäkringar återstår alternativen att antingen självdosera med de två olika läkemedlen – om man ens känner till att den möjligheten finns – eller att avstå från att ta läkemedlet.
Generika – en globalt växande mångmiljardmarknad 
Generiska läkemedel innehåller samma eller likvärdig aktiv substans och har samma behandlande effekt, men säljs under ett annat varumärke än originalläkemedlet, vars patentskydd löpt ut. Regulatoriska myndigheter godkänner generika efter studier som visar att läkemedlet är medicinskt likvärdigt och har samma säkerhet som originalläkemedlet. Försäljningen av generika ökar kraftigt och beräknas enligt rapporten 2016 Global Life Sciences Outlook från Deloitte utgöra 36 procent av den totala globala läkemedelsförsäljningen 2017, vilket motsvarar 421 miljarder dollar i försäljningsintäkter.
Enbart de 10 största generika-läkemedelsbolagen sålde under 2o15 generiska mediciner för hela 50 miljarder dollar. Störst intäkt från generika av bolagen på topp 10-listan hade Teva Pharmaceutical Industries med 9,5 miljarder dollar, vilket utgjorde 49 procent av bolagets totala försäljningsintäkter.
Världens 10 största läkemedelsbolag avseende generikaförsäljning:

  • Teva Pharmaceutical Industries – 9,5 Mdr USD
  • Sandoz – 9,2 Mdr USD
  • Mylan – 8,17 Mdr USD
  • Fresenius Kabi – 5,9 Mdr USD
  • Hospira (numera Pfizer) – 4,7 Mdr USD
  • Sun Pharmaceutical Industries – 3,9 Mdr USD
  • Aspen Pharmacare – 2,3 Mdr USD
  • Sanofi – 2,1 Mdr USD
  • Lupin – 1,9 Mdr USD
  • Cipla – 1,8 Mdr USD

Källa: Pharmaceutical Technology
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev