Home Nyheter Investerare tar sikte på skandinaviska Life Science-bolag

Investerare tar sikte på skandinaviska Life Science-bolag

Investerare tar sikte på skandinaviska Life Science-bolag

29 november, 2016

En ny rapport från Industrifonden visar på ett stort intresse för Life Science-bolag i Skandinavien, med totala investeringar på 2,4 miljarder USD under perioden 2014 till och med tredje kvartalet 2016. En av flera tydliga trender är att venture capital-investerare i år har ökat fokus mot att notera portföljbolag, en trend som ser ut att fortsätta. Industrifonden är med sina 4 miljarder SEK i tillgångar och 15 Life Science-bolag i portföljen en av Nordens ledande venture capital-investerare inom sektorn, med fokus på tillväxtbolag inom läkemedel, medicinteknik och digital hälsa. 
Industrifondens nya statistik och trender redovisas i Scandinavian Life Science Funding Report 2014-2016. Rapporten har kartlagt investeringslandskapet och finansieringsaktiviteter inom sektorn i Skandinavien omfattande aktiviteter i 149 bolag från 2014 till och med tredje kvartalet 2016. Rapporten visar att investeringarna från venture capital-sidan domineras av de svenska aktörerna Industrifonden och HealthCap. En annan tydlig trend är att Nasdaq Stockholm alltmer dominerar den publika kapitalanskaffningen och att investeringsklimatet i Sverige lockar allt fler danska företag att söka sig dit.
Det mest spännande är att investeringsklimatet i den skandinaviska Life Science-sektorn är så bra och att det totala investerade beloppet uppgår till 2,4 miljarder USD under perioden. Det betyder att vi i Skandinavien ligger i paritet med en så stor marknad som Parisbörsen, säger Nina Rawal, Head of Life Science på Industrifonden.
Rapporten inkluderar dels alla publika kapitalanskaffningsaktiviteter i samband med börsnoteringar och nyemissioner vid marknadsplatserna Nasdaq Stockholm, Oslo Axess, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq First North och Aktietorget. Dels de investeringar som har gjorts av venture capital-investerare som är inriktade mot Life Science-sektorn.
Venture capital-investerare står för 273 miljoner USD av de totala investeringarna. Industrifonden och HealthCap dominerar och tillsammans står de för nästan 40 procent av samtliga investeringar under perioden. Rapporten visar en tydlig trend mot att venture capital-investerare under 2016 har ökat fokus mot att notera sina portföljbolag.
Det handlar sällan om direkta exits utan i stor utsträckning om att finansiera bolag och skapa förutsättningar för dem att utvecklas till bolag som står på egna ben. I det goda börsklimat som råder har 57 procent av de bolag som har noterats under perioden haft en positiv kursutveckling, säger Nina Rawal.
Rapporten visar att det svenska investeringsklimatet lockar. Nasdaq Stockholm dominerar den publika kapitalanskaffningen med totalt nästan 1 miljard USD. Läs mer här: Scandinavian Life Science Funding Report 2014–2016
BioStocks branschanalys: Life Science Trends 2015-2016
Även BioStock släppte igår en rapport som kartlägger trenden och utvecklingen gällande finansiering för mindre bolag inom bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling, under perioden 2015-Q1:2016. Analysrapporten Life Science trends in Sweden 2015-2016 går igenom hur många bolag i sektorn som börsnoterades under perioden samt vilken värdeutveckling de haft, vilka bolag som gjorde nyemissioner och vilken teckningsgrad som uppnåddes, vilka corporate finance-rådgivare som varit mest framgångsrika i kapitalanskaffningen, och mycket mer. Läs BioStocks analysrapport nedan.
Life Science trends in Sweden 2015-2016.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev