Home Nyheter Dansk Life Science går bättre än svensk

Dansk Life Science går bättre än svensk

Dansk Life Science går bättre än svensk

9 november, 2016

Sverige halkar efter Danmark inom Life Science-industrin. Orsakerna till detta, visar en ny rapport från Øresundsinstituttet, beror bland annat på att de svenska bolagen har blivit uppköpta, medan de danska i högre utsträckning ägs av inhemska fonder vars ägarstruktur inte tillåter utförsäljningar. Samtidigt lämnas allt färre patent in på bägge sidorna sundet, och även storbolag som danska Novo Nordisk säger upp personal. Men rapporten pekar på en möjlig ljusning på horisonten 
I snart 10 år har den danska läkemedelsindustrin växt starkare än den svenska, vilket visar sig dels i högre sysselsättning och dels i högre export, enligt en rapport som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av den dansk-svenska Medicon Valley Alliance med medlemsföretag med fokus på Life Science på bägge sidor sundet. År 2014 hade Danmark 52 procent av alla anställda inom Life Science i Sverige och Danmark.
Ägandet en viktig faktor
De danska bolagens ägandeform har varit en viktig framgångsfaktor, och då inte enbart för att makten och huvudkontoren stannat kvar i Danmark. När bolag blir uppköpta eller fusioneras så riskerar man att tappa fokus och forskningen bli mer splittrad. Danska bolag har kunnat arbeta fokuserat under en lång tid eftersom de i många fall i praktiken inte kan bli uppköpta, då de i större utsträckning ägs av inhemska fonder som inte tillåter utförsäljningar av bolagen.

statistikmedvall
Klicka på bilden för förstoring.

Bättre tillväxt på danska sidan
Medicon Valley har växt till ett jättekluster med Skandinaviska mått det senaste decenniet, men det är på den danska sidan som tillväxten är bäst. Vid en mätpunkt för två år sedan jobbade över hälften (35 700 personer) av de anställda inom branschen, såväl danska som svenska, i Medicon Valley-klustret.
Men benar man upp denna statistik så visar det sig vara en ordentlig slagsida åt den danska sidan där antalet anställda inom life science-bolagen har ökat med 10 procent mellan 2008 och 2014 till drygt 30  700. Under samma period har de svenska bolagen minskat antalet anställda med 15 procent till 5 000 anställda. Just år 2008 fick sig den svenska delen av industrin sig en rejäl knäck när AstraZeneca la ned sin verksamhet i Lund och 28 procent av yrkeskåren försvann.
Ökande export – USA viktigaste marknaden
Samtidigt har den danska marknaden kunnat öka sin export till den amerikanska marknaden tack vare bolag som Novo Nordisk, H Lundbeck, Leo Pharma och Ferring. De generellt sett mindre svenska läkemedelsbolagen har däremot haft svårare att få genomslag på de större marknaderna.
Mellan 2008 och 2015 fördubblades den danska läkemedelsindustrins export. Under 2015 exporterade danska life science-bolag varor för motsvarande drygt 34 miljarder kronor till USA, den enskilt viktigaste exportmarknaden för läkemedel. Motsvarande siffra för svenska bolag var drygt 13 miljarder kronor. Det krävs en viss volym och styrka för att kunna göra sig gällande på den amerikanska marknaden. I Sverige finns det många mindre läkemedelsbolag och de har svårare att få genomslag på stora marknader.
Minskande antal patentansökningar – dock fler i Danmark än i Sverige
När det gäller antalet patentansökningar har danskarna seglat om svenskarna över sundet. Sammantaget lämnar regionen Greater Copenhagen, i vilket Skåne inräknas, in dubbelt så många patentansökningar som Uppsala/Stockholm-regionen. Visserligen minskar antalet inlämnade patentansökningar både i Sverige och Danmark, men i Sverige har antalet halverats mellan 2005-2014. Det ser dock inte mycket bättre ut då peaken låg på just år 2005.
Novo Nordisk danskt draglok – AstraZeneca svenskt sänke
Mycket av de danska framgångarna kan förklaras av bl.a. storbolaget Novo Nordisk kraftiga expansion de senaste åren, medan Sverige har sett ett antal värdeförstörande utförsäljningar och samgåenden som Pharmacias och AstraZenecas. Novo Nordisk var 2015 det största bolaget i Medicon Valley med nära 40 000 anställda, varav 18 000 personer jobbar i Danmark. Det är även Novo Nordisk som ligger bakom stora delar av Danmarks framgång inom life science. På senare tid har dock orosmoln börjat hopas kring bolaget. På grund av minskade intäkter från sin största marknad, USA, har Novo Nordisk fått justera ned sina finansiella mål och i slutet av september varslades 1 000 anställda om uppsägning, varav hälften i Danmark. Bolagets roll som drivande motor i regionens tillväxt är därmed inte lika säker i framtiden.
USA ett osäkert kort efter Trumps valseger
Sveriges life science-industri hämmas generellt av bristen på större företag, medan det är småföretagen som står för de flesta nyheterna och innovationerna. För de små företagen är insatserna dock ofta höga, samtidigt som de saknar musklerna som krävs för att konkurrera på världens största marknad. Hur handeln med marknadsjätten USA kommer att påverkas av dagens presidentvalsresultat är dock ännu för tidigt att uttala sig om. Valets segrare Donald Trump har under valkampanjen dock inte gjort någon hemlighet av sin negativa inställning till frihandelsavtal och även om udden i hans uttalanden om att införa strafftullar på utländska varor kanske främst varit riktade mot Asien och i synnerhet Kina, finns givetvis inga garantier i dagsläget för att den starka exporten inom läkemedel från Skandinavien inte kan påverkas av en mer protektionistisk handelspolitik.
Läs också: Så påverkar Trumps valseger BioStock-sektorn.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev