Home Nyheter Bristol-Myers Squibb testar kandidat mot tumörresistens

Bristol-Myers Squibb testar kandidat mot tumörresistens

Bristol-Myers Squibb testar kandidat mot tumörresistens

11 november, 2016

En viktig del av immunsystemet är dess förmåga att skilja mellan normala och främmande celler i kroppen för att under normala omständigheter angripa de senare. Detta görs med hjälp av så kallade checkpoints, molekyler på vissa immunceller som måste aktiveras (eller inaktiveras) för att starta ett immunsvar. Cancerceller kan dock hitta sätt att använda dessa checkpoints för att undvika att bli attackerade av immunsystemet, varför industrin av förklarliga skäl försöker använda dessa för att utveckla nya cancerterapier. Nu har Bristol-Myers Squibb ingått ett samarbete för att ta fram en ny kombinationsbehandling, med ambitionen att i framtiden kunna behandla flera svåra cancerformer. Konkurrensen är dock stenhård.
Bristol-Myers Squibb och Infinity Pharmaceuticals har nu slagit sig samman för att studera tumörresistens mot checkpointhämmare med BMS immunonkologiläkemedel Opdivo (nivolumab) i en kombinationsstudie med Infinitys kandidat IPI-549. Syftet är att utvärdera dess potential att förbättra effekt och tolerabilitet jämfört med dagens standardbehandling. Partnerna kommer att inleda en klinisk prövning före utgången av året.
–Att rikta in sig på tumörens mikromiljö är en viktig del av vår strategi inom immunonkologi, där vi fortsätter att avancera inom forskningen mot cancer med begränsade behandlingsalternativ. Vårt avtal med Infinity bygger på vår fortsatta fokus på att ta fram potentiella nya kombinationsbehandlingar för patienter med cancer, säger Dr Fouad Namouni, chef för onkologiutvecklingen på BMS i en kommentar.
BMS har en ambition att kunna behandla patienter med alla former av solida tumörer, men i detta fall kommer man inleda försöken i icke-småcellig lungcancer (NSCLC), melanom och skivepitelcancer i huvud och hals, vilka enligt bolaget sammantaget står för 17 procent av alla nya cancerfall i USA varje år.
Det råder en mycket hög konkurrens på immunonkologimarknaden nu, och frågan är om BMS kommer lyckas, särskilt efter att det visat sig att Opdivo inte kunde trumfa Merck & Co:s Keytruda (pembrolizumab) som första linjens behandling mot NSCLC tidigare i år. I den studien kunde Keytruda visa både bättre progressionsfri överlevnad och total överlevnad jämfört med standardkemoterapi, varför Merck förra månaden erhöll ett accelererat godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
Samtidigt har Roches immuncheckpointhämmare Tecentriq (atezolizumab) också godkänts i NSCLC som en andra linjens behandling och genomgår för närvarande en fas III-studie som första linjens användning. Konkurrensen är med andra ord knivskarp.
Olika former av immunterapi
Cellterapi: T-celler som har till uppgift att känna igen sjuka celler tas ut från tumören. De mångfaldigas till flera miljarder i labb och återförs sedan till patienten tillsammans med en tillväxtfaktor. Tillbaka i kroppen letar T-cellerna upp och ger sig på cancercellerna.
Antikroppsterapi: I kroppen finns mängder av antikroppar vars uppgift är att upptäcka främmande ämnen. I laboratorium kan man framställa antikroppar av just den sort som kan känna igen en viss typ av cancercell, och när de ges till patienten hittar de cancercellerna och stärker immunförsvaret.
Checkpoint-terapi: Tumören ger ifrån sig främmande ämnen, antigener. I immunförsvaret finns kontrollpunkter eller checkpoints, som bland annat har till uppgift att starta och bromsa ett immunsvar. Med ett läkemedel som innehåller kroppens egna antikroppar med uppgift att upptäcka cancerceller, kan man påverka dessa signaler. På så sätt får immunförsvaret hjälp att upptäcka, attackera och slå ut cancercellerna.
Om Opdivo
Cancerceller kan utnyttja reglerade signalvägar, såsom checkpointvägar, för att lura kroppens immunförsvar och skydda tumören från en attack från immunsystemet. Opdivo (nivolumab) är en PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 som uttrycks på aktiverade T-celler. Opdivo blockerar bindningen av två av PD1-proteinets ligander PD-L1 och PD-L2, vilket förhindrar PD-1 ligandens signalvägar i immunsystemet och skapar störningar i antitumörimmunsvaret.
Grunden för Opdivos utvecklingsprogram omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier. Hittills ingår fler än 25 000 patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo. I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmare i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är den godkänd i 48 länder, däribland USA, Japan, och inom EU.
Om IPI-549
Prekliniska data för  – som utöver den kommande kombinationsbehandlingen befinner sig i fas I-studier som monoterapi – har visat att läkemedelskandidaten inte bara kan förstärka effekten av en checkpointhämmare som Opdivo, utan också har god potential att stoppa tumörresistens. IPI-549 är designad att riktas mot immunceller och förändra den immunundertryckande mikromiljön som främjar tumörtillväxten och antitumörimmunsvaret. Infinity Pharmaceuticals har kunnat påvisa antitumöraktivitet i flera solida tumörmodeller, inklusive musmodeller av lunga, kolon och bröstcancer. Dessutom har man kunnat visa att möss som behandlats med IPI-549 i kombination med checkpointhämmare, visade större tumörtillväxthämning än behandling som monoterapi.
 
 


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev