Pressrelease 7 november 2016

BioStock expanderar och tar in Monocl Strategy Services AB som delägare. Tobias Thornblad, vd på Monocl Strategy Services och specialist på analyser och värderingar inom Life Science, utses samtidigt till styrelseledamot med övergripande ansvar för BioStocks analysverksamhet. Målsättningen är att gemensamt etablera BioStock som Nordens ledande analyshus inom Life Science.

BioStock har på kort tid byggt upp en stadigt växande läsekrets som följer bioteknik- och läkemedelsbranschen med stort intresse. I dagsläget har BioStocken räckvidd om cirka 30 000 unika läsare per månad. Genom att publicera analyser, nyheter och intervjuer med utvalda bolag på ett transparent och lättillgängligt sätt har BioStock vunnit gillande hos såväl investerare som bolagen inom sektorn.

Monocl Strategy Services levererar managementkonsulttjänster till små och medelstora biotechföretag inom strategi, marknadsanalys och värdering och har varit BioStocks samarbetspartner inom uppdragsanalys sedan hösten 2015. I sin konsultverksamhet arbetar man i projekt tillsammans med bolagsledningar och styrelser i ett stort antal läkemedels- och medicinteknikbolag i hela Norden.

Tobias Thornblad ny analysansvarig för BioStock
Monocl Strategy Services vd Tobias Thornblad är en erfaren strateg inom Life Science och specialiserad på analyser och värderingar i branschen. I samband med delägarskapet tar Tobias Thornblad plats i styrelsen för BioStock AB och får även det övergripande ansvaret för BioStocks analystjänster. Martin Lind, tidigare analysansvarig BioStock, bidrar fortsatt till bolagets utveckling via sin roll som styrelseledamot.

tobias_thornblad

Tobias Thornblad är ny analysansvarig BioStock.

– Efter ett år av framgångsrikt samarbete är det med stor entusiasm vi nu fördjupar vårt samarbete med BioStock. Genom att kombinera styrkorna hos vårt specialiserade analysteam och våra effektiva researchverktyg med BioStocks överlägsna räckvidd i målgruppen kommer vi att skapa viktiga synergier, både för de bolag vi arbetar med idag och för framtida uppdragsgivare, säger Tobias Thornblad, vd Monocl Strategy Services och analysansvarig BioStock.

Analyskoncept utvecklas och breddas
Inom ramen för det fördjupade samarbetet utvecklas BioStocks analyser av bolag inom bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling för att bli ännu mer djupgående och informativa, till nytta för såväl investerare som andra intressenter som önskar få en tydlig bild av de analyserade bolagens tillgångar, portfolio och värdepotential. För att maximera räckvidden även gentemot internationella investerare och intressenter kommer analyserna att publiceras på engelska.

Nya branschanalyser med fokus på Life Science introduceras
BioStocks nuvarande analysutbud kommer framgent även att utökas med oberoende branschanalyser. En första branschrapport är planerad att släppas under november: Life Science trends in Sweden 2015-2016, med huvudsakligt fokus på trender och utveckling avseende IPO/börsnoteringar, emissioner och finansieringsutveckling bland svenska Life Science-bolag noterade på AktieTorget och Nasdaq First North.

Jonas Söderström, vd BioStock

Jonas Söderström, vd BioStock.

– BioStocks ambition har alltid varit att erbjuda såväl bolag i branschen som investerarkollektivet de mest professionella och gedigna uppdragsanalyserna inom nordisk Life Science. Genom att knyta till oss Monocl Strategy Services som delägare får vi ännu större utbyte av den erfarenhet, kompetens och de analysverktyg som bolaget förfogar över. Som en del i vår gemensamma satsning kommer vi att både fördjupa och bredda vårt analyskoncept, något vi ser som ett viktigt steg i vår strävan mot att etablera BioStock även internationellt som Nordens ledande analyshus inom Life Science, säger Jonas Söderström, vd BioStock.

Om Biostock
BioStock är en nyhets- och analystjänst som presenterar nordiska börsbolag inom Life Science och som riktar sig mot individer, organisationer och företag. BioStock når ut till omkring 30 000 investerare, branschföreträdare och andra med intresse för Life Science varje månad.

Om Monocl Strategy Services
Monocl Strategy Services levererar managementkonsult-tjänster till små och medelstora biotechföretag – inom strategi, marknadsanalys och värdering. Tillsammans med bolagsledningar och styrelser i Norden genomför Monocl Strategy Services kundprojekt med både onoterade och noterade läkemedels- och medicinteknikbolag inom ett stort antal terapiområden varje år.

För mer information om Monocl Strategy Services, se monocl.com eller kontakta vd Tobias Thornblad.
För mer information om BioStock, kontakta Jonas Söderström, vd och redaktör BioStock AB, tel 0706-52 42 72.