Home Nyheter Upsher-Smith förlänger samarbetsavtal med Saniona

Upsher-Smith förlänger samarbetsavtal med Saniona

Analysuppdatering

Upsher-Smith förlänger samarbetsavtal med Saniona

24 oktober, 2016

Sedan januari i år har danska Saniona ett pågående forskningssamarbete med läkemedelsbolaget Upsher-Smith Laboratories, via dess brittiska dotterbolag Proximagen. Samarbetet gäller forskning på nya småmolekylära läkemedel för neurologiska sjukdomar och är baserat på Sanionas jonkanalprogram. Avtalet ger under innevarande år Saniona intäkter om ca 10 miljoner kronor i form av en upfront-betalning samt löpande forskningsfinansiering. Idag rapporterar Saniona att samarbetet fortlöpt framgångsrikt under tio månader och att Upsher-Smith därför har valt att förlänga samarbetet, vilket betyder att Saniona kan räkna hem ytterligare ca 7,5 miljoner kronor i finansiering under 2017.
– Programmet har utvecklats väl under de senaste tio månaderna och Proximagen har redan nu meddelat att de vill fortsätta forskningssamarbetet under 2017. Partnerskapet innebär ett reellt samarbete mellan två starka forskargrupper för den potentiella utvecklingen av innovativa behandlingsalternativ inom neurologi, säger Sanionas vd Jørgen Drejer i en kommentar.
Upsher-Smith Laboratories och dotterbolaget Proximagen har lång erfarenhet av forskning och utveckling av nya småmolekyler, särskilt inom områdena CNS, smärta och inflammation, vilket också är en viktig anledning till att man valt Saniona som samarbetspartner. I en intervju med BioStock i samband med att avtalet offentliggjordes berättade Sanionas vice vd Thomas Feldthus att samarbetet rör ett fält där Sanionas knowhow och teknologi är av världsklass, mer specifikt en jonkanal som bolaget forskat kring i många år. Saniona har sedan tidigare syntetiserat en mängd olika substanser inom detta område, och samarbetet syftar till att bygga vidare på den plattformen och optimera substanserna med inriktning mot två specifika neurologiska sjukdomar. Vilken specifik jonkanal det är man jobbar med eller vilka indikationer man riktar in sig mot inom CNS (centrala nervsystemet) har man ännu inte velat gå ut med från Upsher-Smiths sida.
Enligt villkoren i avtalet har Proximagen exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera eventuella läkemedel som identifieras genom samarbetet. Saniona å sin sida harerhållit en förskottsbetalning och får all forskning finansierad inom ramarna för samarbetet. Saniona kommer även att erhålla milstolpeersättningar vid forsknings- och utvecklingsrelaterade och regulatoriska milstolpar. Det potentiella värdet av milstolpesbetalningarna uppgår till 30 miljoner dollar, motsvarande ca 250 miljoner kronor. Saniona ska enligt avtalet även få differentierade royalties på nettoförsäljning av eventuella kommersiella produkter som kommer ut av samarbetet.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev