Home Nyheter Rekordstor finansieringsrunda för ambitiös cancerpipeline

Rekordstor finansieringsrunda för ambitiös cancerpipeline

Rekordstor finansieringsrunda för ambitiös cancerpipeline

25 oktober, 2016

Schweiziska ADC Therapeutics har just avslutat en rekordstor finansieringsrunda på totalt 105 miljoner dollar, vilket gör det till en av de största finansieringsrundorna hittills i Europa i år. AstraZeneca är ett av bolagen som har öppnat plånboken. ADCT planerar att använda pengarna i ett mycket ambitiöst utvecklingsprogram som syftar till att avancera inte mindre än 6 kliniska program inom de närmaste 18 månaderna. Två av deras kandidater, ADCT-301 och ADCT-402, befinner sig i fyra olika fas Ia kliniska prövningar och testas för att behandla sub-typer av lymfom och hematologiska maligniteter såsom leukemi. Tekniken som utvecklas mellan bolagen kan vid fortsatt framgångsrika studier komma att röna intresse bland andra stora läkemedelsbolag.
ADC Therapeutics (ADCT) är ett schweiziskt biotechbolag som utvecklar antikropp-läkemedelkonjugat (ADC) för onkologisjukdomar. Dess vd Dr Chris Martin, var tidigare VD för Spirogen när det förvärvades av AstraZeneca för 440 miljoner USD år 2013. Sedan starten 2012 har bolaget tagit in totalt 255 miljoner USD.
ADC är monoklonala antikroppar som är kopplade till ett toxin, och genom att rikta antikroppar mot specifika tumörantigener, kan toxinet selektivt döda cancerceller. Dess teknik bygger på att kombinera monoklonala antikroppar som är specifika för ytantigener på vissa tumörceller av klassen pyrrolobenzodiazepine. Pyrrolobenzodiazepines eller PBD, är en klass av naturliga produkter med antitumöregenskaper som produceras av olika bakterier och är betydligt mer potenta än systemiska kemoterapeutiska läkemedel. Vissa PBD har förmåga att känna igen och binda till specifika sekvenser DNA på cancercellen. Detta blockerar cancercellernas delning utan att förvränga dess DNA-spiral och fångas upp av DNAs reparationsmekanismer, vilket får som konsekvens att man potentiellt kan undvika det vanliga fenomenet med läkemedelsresistens och därmed möjliggöra långsiktiga effekter av behandlingen.
De lovande resultaten från det pågående partnerskapet mellan bolagen tycks ha uppmuntrat AstraZeneca att bidra till den nu annonserade finansieringen som är en av de största i Europa i år. Och den lär röna intresse bland andra Big Pharmabolag som Roche, Genentech, Novartis, Eli Lilly, Pfizer, men även Boehringer-Ingelheim, som tidigare har förvärvat rättigheter från Oxford Biotherapeutics leukemi ADC-terapi. ADC Therapeutics  främsta konkurrent är sannolikt Seattle Genetics som redan har ett ADC-läkemedel för lymfom på marknaden, men denna terapi endast är verksam på Hodgkins lymfom som bara står för 10% av alla lymfom, medan ADCT siktar in sig på ett brett spektrum av indikationer inom både blodcancer och solida tumörer.
Vi är nu mycket väl positionerade för att stödja våra ledande program via flera expansionsstudier baserade på effektsignaler från våra inledande kliniska prövningar. Denna finansiering bekräftar de framsteg ADCT har gjort med sin portfölj av kliniska och prekliniska program i områden med stora medicinska behov, säger ADC vd Dr Chris Martin i ett uttalande.
Så sent som 20 oktober slöt ADC Therapeutics dessutom ett kommersiellt licensavtal med Amsterdambaserade Synaffix BV som bland annat ägs av Merck Ventures, för att införliva dess prekliniska antikropp-läkemedelskonjugat i sin pipeline.
Läs mer på ADC Therapeutics webbplats

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev