Home Nyheter Life Science-affärerna minskar i både volym och värde

Life Science-affärerna minskar i både volym och värde

Life Science-affärerna minskar i både volym och värde

28 oktober, 2016

Både volym och värde av genomförda affärer inom amerikansk Life Science har minskat drastiskt under tredje kvartalet i år, jämfört med samma period förra året. Det visar analysen Global Pharma & Life Sciences Deals Insights Q3 2016 Update från PriceWaterHouseCoopers. Det finns många bakomliggande orsaker till detta, som allmänna marknadskrafter, osäkerhet kring potentiella ränterörelser och branschspecifika faktorer. PwC menar nu att bolagen kommer avvakta och se hur trenden utvecklas under de närmaste kvartalen samt att de stora affärerna kommer minska i antal till förmån för mindre bolagsuppköp. Denna slutsats stöds även av en analys från MergerMarkets om situationen på den europeiska marknaden, som vi skrev om tidigare under oktober.
Både värdet och volymen på de genomförda affärerna inom Life Science-sektorn har alltså minskat på ett år. Under tredje kvartalet i år genomfördes bara sju affärer med ett värde överstigandes 1 miljard dollar, och utmärkande bland dessa var förstås Pfizers mycket omtalade köp av Medivation för 14,1 miljarder dollar. Pfizer erbjöd Medivations aktieägare 81:50 dollar per aktie, vilket innebar en budpremie på 21 procent. Medivations läkemedelsportfolio innehåller bland annat cancerläkemedlet Xtandi, den ledande hormonbehandlingen i USA som genererade cirka 2,2 miljarder dollar i global omsättning under de senaste fyra kvartalen, med en prognos om att nå en försäljning om 5,7 miljarder dollar per år fram till år 2020. Detta till trots innebär prislappen att Pfizer betalar ca tio gånger mer än Medivations egna försäljningsprognoser för helåret 2017, en måhända mastig ekvation att räkna hem.
Varför har affärerna minskat i volym och värde?
PriceWaterHouseCoopers analys nämner som orsaker till nedgången det senaste året, potentiella ränterörelser och den pågående negativa uppmärksamheten kring läkemedelsprissättning, något som medfört oönskat fokus på flera av de större läkemedelsbolagen. Den här trenden menar de, kommer fortsätta att drivas av en kombination av allmänna marknadskrafter, inklusive osäkerhet kring potentiella ränterörelser och branschspecifika faktorer. Det kommer också leda till att fler bolag kommer avvakta och se hur trenden utvecklas under de närmaste kvartalen.
Volymminskningen var hela 50 procent och värdeminskningen 61 procent jämfört med för ett år sedan. Totalt 90 affärer tillkännagavs med ett totalt värde om 42 miljarder dollar under Q3 2016, och av dessa har 26 slutförts, medan 64 pågår. Nedgången har en inneboende möjlighet att vända, något man annars kanske mest förknippar med utvecklingen på cykliska marknader, men analytikerna på PwC poängterar att det inte finns några garantier för en snar vändning. Istället menar de att vi mer troligt får se den nuvarande ordningen cementeras åtminstone tills osäkerheten kring de allmänna ekonomiska faktorerna och branschmässiga villkoren har blivit mer överskådliga.
Analysen framhåller även att affärsvolymerna kan öka mot slutet av året, vilket är fullt möjligt i och med att många företag, bland annat Valeant och Endo ser över sina läkemedelsportföljer. Men detta till trots så ser man inga större chanser att det totala transaktionsvärdet kommer att börja närma sig den volym och värde vi såg samma period förra året. PwC menar också att de potentiella köparna har blivit mer prisdisciplinerade inför de potentiella uppköpsobjekten, och att man därmed också alltmer börjat kika på uppköp av mindre bolag. Detta såg vi bland annat hända i Allergan som ändrade uppköpsstrategi efter att affären med Pfizer på 160 miljarder dollar aldrig genomfördes på grund av nya amerikanska skatteregler. Då guidade man istället om att bolaget nu skulle börja fokusera på köp av mindre bolag.
För att få en mer nyanserad bild av vad Allergan anser vara ett mindre bolag, så meddelade man så sent som igår 27 oktober att man köper diabetesbolaget Motus Therapeutics, i ett försök att stötta upp sina gastrointestinala terapier, för 200 miljoner dollar efter att tidigare har förvärvat delar av bolagets pipeline för 47 miljoner dollar.
Analysen får stöd av slutsatserna som drogs av MergerMarkets
Slutsatserna från PwC stöds av MergerMarkets analys som gjordes tidigare i oktober i år, och som BioStock också rapporterade om. MergerMarkets analytiker kom fram till att det i EU hade genomförts 96 affärer under Q3 2016 till ett totalt värde av 9,5 miljarder dollar, vilket motsvarar en värdeminskning med 51,1 procent och 25 procent färre affärer jämfört med föregående kvartal då värdet var 19,4 miljarder dollar och 128 affärer genomfördes. Nedgången på den europeiska marknaden tycks således kunna ha en koppling till Brexitomröstningen. Rapportens slutsats var att med hänsyn taget till regulatoriska förändringar och en förändrad globaliserad geopolitisk miljö, ser Life Science-sektorn ut att rida ut stormen för tillfället, men man förutspår samtidigt att vi i framtiden troligen kommer få se färre jätteaffärer, såsom större bolagsfusioner, till förmån för fler mindre uppköp och sammanslagningar av bolag. Vi tycks alltså se en allmänt vikande trend både på den amerikanska och europeiska Life Science-marknaden, men av delvis olika orsaker.
PwC:s analys (kräver registrering)
Analysen från MergerMarkets
Läs även: Kärvare kapitalmarknad för biotechbolagen

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev