Home Intervjuer Intervju: Saniona om uppskjutna listbytet

Intervju: Saniona om uppskjutna listbytet

Intervju: Saniona om uppskjutna listbytet

19 oktober, 2016

Efter börsens stängning under tisdagen meddelade Saniona att man beslutat att skjuta upp det planerade listbytet från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholm. Anledningen till att listbytet senareläggs är att ingen i bolagets ledning anses uppfylla Nasdaq Small Caps formella krav avseende minst 12 månaders tidigare erfarenhet av att ha lett ett bolag noterad på en reglerad marknad. Noteringsprocessen kommer enligt Saniona att återupptas under våren 2017. BioStock bad bolagets vice vd Thomas Feldthus kommentera det inträffade.
Gårdagens besked kom något oväntat, hur kommer det sig att ni i Sanionas ledning inte kände till de formella krav om tidigare erfarenhet som Nasdaq Stockholm Small Cap ställer för att godkänna ett listbyte?
– Vi är och har varit fullt medvetna om Nasdaqs krav och förväntningar på att nya bolag som vill noteras ska ha en ledning med tillräcklig tidigare erfarenhet från bolag på reglerade marknader. I regelboken står dock ingenting om att ledningen måste ha arbetat i bolag listade på t.ex. First North Premier i minst 12 månader. Regelboken säger visserligen att tidigare erfarenhet från noterade bolag på reglerade marknader räknas som relevant, men den säger också att även annan relevant erfarenhet kan vägas in i bedömningen. Det sistnämnda lämnar öppet för tolkning och Nasdaq själva har varit noga med att poängtera att man tillämpar en helhetssyn på varje bolag.
– Jag tycker nog att vi hade flera goda anledningar till att förvänta oss att Sanionas ledning uppfyller de nödvändiga kraven på kompetens och erfarenhet: Saniona har varit listat på First North Premier sedan 19 maj 2016 och dessförinnan på AktieTorget sedan i april 2014. Vi har drivit bolaget i princip på samma sätt under hela denna period. Vi har alltid hållit våra rapport-deadlines och har aldrig fått några klagomål eller varit föremål för granskning från någon av handelsplatserna. Vår ekonomiska redovisning har skett enligt IFRS-standard (International Financial Reporting Standards) sedan sommaren 2015. Jag personligen har flera års erfarenhet från en motsvarande ledningsposition i ett annat AktieTorget-noterat bolag och Jörgen har dels erfarenhet från positionen som vice VD och styrelseledamot för ett bolag noterat på Köpenhamnsbörsen, där han var vVD i 10 år och styrelseledamot i 8 år, dels erfarenhet från styrelseuppdrag i ett noterat bolag på Oslo-börsen från 1998 til 2012.
– Både vi och våra rådgivare förväntade oss att dessa omfattande erfarenheter skulle göra oss kvalificerade för en dispens, men för säkerhets skull bad vi Nasdaq om att få ett förhandsbesked, och det visade sig då att Nasdaq var av en annan åsikt.
Enligt Small Cap-reglementet räknas erfarenhet från att leda ett bolag som har varit noterat på Nasdaq First North Premier under minst 12 månader, vilket ni kommer att uppfylla först i maj 2017. Vad innebär den här förseningen för Saniona i praktiken?
– Förseningen har ingen omedelbar praktisk betydelse för Saniona, men vi är naturligtvis besvikna över att vi inte uppfyller vår uttalade ambition att genomföra listbytet i år.
En förhoppning som ni gett uttryck för i tidigare intervjuer med BioStock är att ett listbyte till Nasdaq Small Cap ska underlätta för större institutionella investerare att ta position i Saniona, något som nu kommer att dröja minst ett drygt halvår till, vad säger du om det?
– Ett av våra långsiktiga mål är definitivt att attrahera större institutionella investerare till Saniona genom ett listbyte till Nasdaq Small Cap, men tajmingen för detta är inte avgörande på något vis.
Marknadens reaktion på beskedet om att listbytet försenas blev relativt kraftig, med ett initialt kurstapp i morgonhandeln på runt 10 procent. Är det motiverat eller en överreaktion, i ditt tycke?
– Vi kommenterar generellt sett aldrig börskursens utveckling, men jag kan ju konstatera att en återhämtning har skett under dagen. Jag utgår ifrån att det är ett uttryck för att marknaden kommit till slutsatsen att förseningsbeskedet inte har någon betydelse för de fundamentala värdet i Saniona, det vill säga våra forsknings- och utvecklingsprojekt, våra många samarbeten och partnerskap samt vår finansiella situation, avslutar Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona.
 
Fotnot: Nedanstående text är ett utdrag ur Nasdaqs Regelverk för emittenter daterat 3 juli 2016:

Ledning och styrelse

2.4.1  Styrelsen ska vara sammansatt på ett sådant sätt att den har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag samt kunna uppfylla de krav som ställs på ett sådant bolag.

2.4.2  Emittentens ledning ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna driva ett noterat bolag samt kunna uppfylla de skyldigheter som gäller för ett sådant bolag.

En förutsättning för att en emittent ska kunna vara noterad är att styrelsen och ledningen har tillräcklig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på noterade bolag. Det är lika viktigt att dessa personer även förstår de krav och förväntningar som ställs på noterade bolag. Det krävs inte att samtliga styrelseledamöter har erfarenhet från noterade bolag, men styrelsen ska vid en helhetsbedömning inneha de nödvändiga kvalifikationerna. Beträffande emittentens ledning så ska åtminstone verkställande direktören, ekonomichefen eller annan exekutiv befattningshavare med ansvar för informationsgivning till aktiemarknaden ha tillräckliga kvalifikationer i detta avseende.

Vid bedömning av ledningens och styrelsens kvalifikationer kommer börsen att värdera tidigare erfarenheter av positioner i börsnoterade bolag, bolag noterade på annan reglerad marknad eller en marknadsplats med liknande juridisk status. Motsvarande kunskap och erfarenhet kan även ha vunnits på annat sätt.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev