Home Nyheter Intervju: BrainCool om det utökade samarbete med Swedish Hockey League

Intervju: BrainCool om det utökade samarbete med Swedish Hockey League

Intervju: BrainCool om det utökade samarbete med Swedish Hockey League

6 oktober, 2016

Det medicinska kylningsbolaget BrainCool meddelade under tisdagen att man nu samarbetar med åtta lag i Swedish Hockey Leage (SHL) för att i en studie utvärdera BrainCools lösning för akut behandling av hjärnskakning, The Polar Cap System. Studien skall inom ca 5 minuter efter skadetillfälle mäta hur snabbt spelarna klarar den s.k. hjärntrappan, samt antalet dagar som krävs för återgång till matchspel. SHL och SICO, fackförbundet för svenska ishockeyspelare, är positiva till studien då hjärnskakningar är vanligt förekommande i sporten. Ett större patientunderlag innebär en stor fördel för studiens genomförande, men också för kommande jämförelser med andra sporter. 
BrainCools Polar Cap System kommer användas för att behandla hjärnskakningar inom SHL-lagen Malmö Redhawks, HV 71, Färjestads BK, Örebro Hockey och Skellefteå AIK, samt inom ett allsvenskt lag. Inom Skellefteå AIK:s organisation kommer produkten att implementeras inom både SHL-laget och i två lag i klubbens juniorverksamhet. Studien som genomförs är en öppen studie och resultat kommer utvärderas efter varje säsong, under totalt två säsonger.
The Polar Cap System fungerar genom att kyla skalp och halsens blodkärl via cirkulerande kall vätska i en mössa med tillhörande halskrage. En viktig fördel med det mobila kylsystemet är att behandling kan sättas in inom loppet av några minuter, av sjukvårdspersonal på plats, i händelse av en skadesituation i samband med match eller träning.
Hjärnskakningar inom kontaktsporter som ishockey har uppmärksammats alltmer under senare år då spelare tvingats till långa uppehåll från träning/matcher eller i flera fall tvingats avsluta karriären i förtid. Problemen är ännu större inom amerikansk fotboll och boxning och förekommer även inom t ex fotboll och ridning.
Mycket stort intresse i USA att minska hjärnskakningar inom idrott
Hjärnskakningar är ett växande och allt mer uppmärksammat problem inom en av de allra största sporterna i USA, amerikansk fotboll. National Football League (NFL) som är den högsta ligan inom sporten, har på senare tid rapporterat ett kraftigt ökande antal skador. Under 2015 rapporterades 58 procent fler matchrelaterade diagnostiserade hjärnskakningar jämfört med 2014. Skadorna innebär förutom personligt lidande och medicinska risker för spelarna en enorm kostnadsbörda för lagen och för försäkringsbolagen, samtidigt som det även belastar samhällsekonomin i allt högre utsträckning.
NFL meddelade nyligen att man avser att satsa 100 miljoner dollar på forskning kring hur skadorna kan minimeras. Tidigare i år nådde organisationen också en förlikning med tusentals stämningsansökningar, uppgående till svindlande 1 miljard dollar, från tidigare fotbollsspelare som hade stämt sina klubblag på grund av de negativa effekterna av uppkomna skallskador vid match och träning. Uppgörelsen omfattar mer än 20.000 pensionerade NFL-spelare för de kommande 65 åren och ligan uppskattar att 6000 tidigare spelare, eller nästan tre av 10 skulle kunna utveckla Alzheimers sjukdom eller måttligt svår demens.
Det är sedan länge känt att hjärnans syrebehov minskar om hjärnans temperatur sänks och att det ökar vid förhöjd hjärntemperatur. BrainCools kylningsteknik kan därför göra stor nytta, då hjärnan har hög genomblödning och dess temperatur i hög grad påverkas av den övriga kroppstemperaturen.
Martin Waleij, vd Braincool, på vilket sätt kan det utökade samarbetet med SHL göra att Polar Cap System kan etableras på en bredare marknad?
– Ett vidare samarbete med SHL och spelarfacket skapar ett mycket brett kontaktnät inom ishockey, som är den första idrott vi riktar in oss på. Studien ger även generaliserbar klinisk evidens som går att applicera inom andra idrotter. Specifikt inom ishockey är det naturligtvis positivt att vi får en bredare referens, och att intresset är så stort – bland annat har spelarfacket i Sverige presenterat projektet för spelarfacket i NHL.
Fysisk ansträngning leder till förhöjd kroppstemperatur. Vilken betydelse har detta för risken för högre skadeverkan av skallskador?
– Skadorna blir allvarligare vid förhöjd kroppstemperatur, vilket är en av anledningarna till att problemet är så stort inom idrott. Detta i kombination med att repetitiva smällar, d.v.s. att man drabbas av flera mindre skador i följd, även förefaller ge bestående men. Här tror vi att en utökad användning av BrainCools produkt kan skapa stora mervärden.
Hur har intresset för Polar Cap System sett ut inom SHL när ni har presenterat tekniken?
– Den röner ett stort intresse på flera olika nivåer i organisationen. Vi har faktiskt inte kontaktat alla lag angående medverkan i studien för att bli kylda, i denna fas är det viktigt att även ha kontrolldata.
Ni kommer att låna ut er utrustning till hockeylagen som själva kommer att samla in data i den kommande studien. Är det ett lättanvänt system?
– Systemet är mycket användarvänligt och anpassat för att man ska kunna lära ut handhavandet med en mycket kort utbildning. Tanken är att flera användare skall kunna hantera systemet och att det inte skall finnas något inbyggt motstånd i den akuta situationen vid en skada, som oftast sker under intensiva omständigheter, d.v.s. under match/tävling.
Hur kan studieresultaten överföras till andra idrotter?
– Uppföljningen av hjärnskakningar med den s.k. hjärntrappan och SCAT 3 (Sports Concussion Assessment Tool, reds anm.) kommer att ge tydliga resultat som kan ligga till grund för behandling oavsett idrott.
Vilka övriga idrotter tror du skulle kunna vara intressanta för att testa er produkt på?
– Det finns ju flera s.k. kontaktsporter och andra sporter som är relevanta i sammanhanget. Det är också representanter för ett antal andra idrotter som visat intresse, men vi får återkomma med mer information om det.
Avslutningsvis, har ni redan idag några etablerade kontaktvägar till sportorganisationer utanför Sverige?
– Ja, men fokus ligger med våra innevarande resurser i första hand på den aktuella SHL-studien, avslutar Martin Waleij, vd BrainCool.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev