Home Nyheter FDA: Hepatit C-läkemedel kan leda till Hepatit B-återfall

FDA: Hepatit C-läkemedel kan leda till Hepatit B-återfall

FDA: Hepatit C-läkemedel kan leda till Hepatit B-återfall

10 oktober, 2016

Den amerikanska myndigheten U S Food and Drug Administration sätter varningsetiketter på några av världens dyraste läkemedel för behandling mot Hepatit C. Orsaken är att dessa läkemedel ökar risken för att patienter som har blivit friska från Hepatit B relapserar, d.v.s. att den tidigare botade sjukdomen återkommer, efter medicinering med några av de vanligaste direktverkande antivirala läkemedlen mot Hep-C. 
De som nu får FDA:s allvarligaste varningsetikett Boxed Warning/Black Box Warning är en grupp direktverkande antivirala läkemedel; Gileads Harvoni, Sovaldi och Epclusa, Abbvie s Viekira Pak och Technivie, Mercks Zepatier, Bristol-Myers Squibbs Daklinza och Johnson & Johnsons Olysio. Harvoni och Sovaldi räknas som världens två dyraste läkemedel med en prislapp på över 800,000 kronor per månad, en prissättning som redan tidigare kritiserats och som nu lär ifrågasättas på nytt.
Varningarna appliceras efter att FDA har konstaterat att de i ett fåtal fall gett HBV-reaktivering, d.v.s. återfall i hepatit B, hos patienter som behandlats med direktverkande antivirala läkemedel, vilket resulterat i allvarliga leverproblem och till och med dödsfall. Det är ännu okänt varför denna HBV-reaktivering sker.
Direktverkande antivirala läkemedel används för att behandla kronisk hepatit C-virus (HCV) infektion, en infektion som kan vara en hel livstid. Dessa läkemedel minskar mängden HCV i kroppen genom att förhindra viruset från att föröka sig, och i de flesta fall botar de också sjukdomen. Utan behandling kan HCV leda till allvarliga leverproblem inklusive cirros och levercancer med dödsfall som följd.
FDA uppmanar nu vårdpersonal att screena alla patienter för tecken på pågående eller tidigare HBV-infektion innan behandling med dessa direktverkande antivirala läkemedel, samt övervaka patienter som använder blodtester för HBV-skov eller reaktivering under behandling och efterbehandlingsuppföljning. Varningen kommer bifogas på läkemedelsetiketter, bipacksedlar och läkemedelsguider för direktverkande antivirala läkemedel.
Hepatit B-patienter ingick inte i underlaget för marknadsgodkännande 
FDA identifierade under en period på 31 månader 24 fall av HBV-reaktivering hos patienter som föreskrivits de aktuella läkemedlen, men man poängterar att det sannolikt finns ett mörkertal också. Av de rapporterade fallen dog två patienter och en tvingades genomgå levertransplantation. HBV-reaktivering rapporterades inte som en biverkning i de kliniska prövningarna som utgjorde underlag för marknadsgodkännande, då patienter med HBV-infektion – av fullt förståeliga skäl – inte ingick i studierna. Anledningen var att man specifikt utvärderade Hepatit C-läkemedlens säkerhetsprofil och deras effekter på levern, utan närvaro av ett annat virus som påverkar levern och därmed hade man inte heller möjlighet att tolka studieresultaten på ett adekvat sätt.
Ifrågasatt prissättning
Prissättningen på de aktuella läkemedlen mot Hepatit C är intressant i sammanhanget, dels på grund av den historiskt höga kostnaden, men också på grund av att prissättningen motiverades med att biverkningarna var försumbara i sammanhanget. Idag lever cirka 150 miljoner människor med Hepatit C, och de tidigare generiska läkemedlen gav minimala terapeutiska fördelar och allvarliga biverkningar. De nya läkemedlen – te.x. Harvoni och Sovaldi – har emellertid tills nu påvisat få biverkningar och hög tolerans hos patienterna. De fem nyaste läkemedlen för sjukdomsindikationen återfinns också på WHO:s lista över livsviktiga läkemedel, men är samtidigt otillgängliga för de flesta som skulle behöva ta dem. Bland de sex dyraste läkemedlen i världen är fyra Hepatit C-läkemedel, där listan toppas av Sovaldi och Harvoni som kostar uppåt 94 500 dollar per månad i USA.
Bättre behandlingsalternativ saknas
När Gilead presenterade sin första produkt Sovaldi år 2013, var det en revolutionerande behandling jämfört med de billigare interferonbaserade läkemedel patienterna tagit tidigare, som kunde leda till influensaliknande symptom och andra oönskade effekter för vissa drabbade. Att nu FDA har konstaterat att läkemedlen, om än bara hos ett fåtal patienter, har ökat risken för relapserande Hepatit B, är ett besvärande faktum för de utpekade läkemedelsjättarna. Det betyder dock knappast spiken i kistan då bättre alternativ saknas. Möjligen kan detta dock få en effekt på prissättningen på sikt.
Varningar för Hepatit-C läkemedel har utfärdats tidigare
Samtliga varnade läkemedel har dock inte varit utan anmärkning tidigare. I oktober förra året varnade FDA Viekira Pak och Technivie, då de kunde konstatera att de kan orsaka allvarlig leverskada eller dödsfall hos patienter med underliggande avancerad leversjukdom. Och i mars 2015 varnade FDA för kombinationsbehandling med Harvoni eller Sovaldi tillsammans med hjärtläkemedlet amiodarone som kunde leda till påverkad hjärtrytm och behov av pacemaker, liksom en kombinationsbehandling med Sovaldi och Medivirs Olysio.
FDA är inte det enda globala tillsynsorgan som undersöker de nu varnade läkemedlens effekt på Hepatit B. Även de japanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna har meddelat att de kommer att reda ut frågan.
Berörda läkemedel:

Produkt Aktiva substans(er) Läkemedelsbolag
Daklinza daclatasvir Bristol-Myers Squibb
Epclusa sofosbuvir/velpatasvir Gilead Sciences
Harvoni ledipasvir/sofosbuvir Gilead Sciences
Olysio simeprevir Janssen
Sovaldi sofosbuvir Gilead Sciences
Technivie ombitasvir och paritaprevir och ritonavir Abbvie
Viekira Pak dasabuvir/ombitasvir/paritaprevir/ritonavir Abbvie
Viekira Pak XR dasabuvir/ombitasvir/paritaprevir/ritonavir Abbvie
Zepatier elbasvir/grazoprevir Merck Sharp Dohme

Läs FDA:s pressmeddelande här
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev