Home Nyheter Brittiska forskare hoppas kunna bota HIV

Brittiska forskare hoppas kunna bota HIV

Stemcell therapy

Brittiska forskare hoppas kunna bota HIV

10 oktober, 2016

Idag är 37 miljoner människor världen över smittade av HIV. Brittiska forskare vid fem universitet hoppas nu vara ett litet steg närmare ett botemedel mot sjukdomen efter att en ny behandling som stärker immunförsvaret, samt väcker upp reservoarer av vilande infekterade celler och bekämpar dessa, verkar ha eliminerat alla spår av viruset hos en patient. Än är det dock för tidigt att jubla eftersom patienten även fått bromsmedicin som kan trycka ned HIV-viruset till icke mätbara nivåer – effekten kan fortfarande sitta i och risken finns att sjukdomen återkommer när läkemedlen har klingat av. Nu påbörjas en studie på 50 HIV-infekterade patienter som förväntas leverera resultat om två år. Först då vet vi om forskarna har hittat ett botemedel mot HIV – och inte en ny bromsmedicin – som kan innebära början på slutet för en av historiens mest stigmatiserande sjukdomar, AIDS.

För sex år sedan ägde ett möte rum mellan fem ledande brittiska forskningsinstitutioner som resulterade i ett gemensamt engagemang för att hitta ett botemedel mot HIV. Bland dessa fanns de eviga rivalerna Oxford och Cambridge, men även Imperial College, Kings College och University College London, samt två industriella partners; Merck Sharp & Dohme och GlaxoSmithKline. Forskarvärlden har sedan 1980-talet försökt hitta ett botemedel mot HIV, men hittills har man endast lyckats framställa bromsmediciner. Endast en person har någonsin blivit botad från HIV, men det skedde genom en dyr och komplicerad stamcellstransplantation från en patient med naturlig immunitet mot HIV. Sjukdomen är notoriskt svårbehandlad eftersom den angriper immunförsvaret och tar sig in T-cellernas DNA så att sjukdomen inte bara ignoreras, utan även förvandlar cellerna till virusfabriker som reproducerar viruset.
Ett omfattande multidisciplinärt projekt
Samarbetsprojektet med namnet CHERUB (Collaborative HIV Eradication of viral Reservoirs: UK BRC) utgör en ny approach för att ta fram HIV-läkemedel. I forskningsprojektet har man sammanfört kliniker, virologer, immunologer, molekylärbiologer och matematiker inom ramen för ett samarbete som leds av den brittiska myndigheten National Institute for Health Research (NIHR). Den nu genomförda studien var en säkerhetsstudie, som visade att läkemedlet tolererades väl. Själva studien heter RIVER och som ledord har man valt “kick and kill”: ett s.k. HDAC-hämmande läkemedel (Vorinostat) väcker upp viruset från reservoarceller, därav “kick”. Sedan testas två vacciner som lär cellerna i immunsystemet att känna igen dessa nyligen aktiverade reservoarceller och döda dem, därav “kill”.
Effektiva bromsmediciner – inga botemedel
HIV är en virusinfektion som är behandlingsbar med hjälp av Antiretroviral terapi (ART), vanligen en kombination av tre läkemedel som undertrycker HIV-replikation som ofta kallas högaktiv antiretroviral terapi eller HAART. ART fungerar genom att stoppa HIV från att kopiera sig själv och spridas. ART minskar mängden virus i blodet till så låga nivåer att det inte kan spridas vidare, och ger samtidigt kroppens immunförsvar en chans att återhämta sig. Men ART kan inte ensamt bota HIV, vilket beror på att det enbart fungerar på aktiva HIV-infekterade celler, samtidigt som de flesta HIV-infekterade celler är inaktiva. Dessa inaktiva infekterade T-celler utgör på så vis en osynlig HIV-reservoar och är en av anledningarna till det är så svårt att bota infektionen. Om behandlingen med ART avslutas brukar viruset vanligen återkomma. Med andra ord, det är inget botemedel.
Ny behandlingsapproach i flera steg och med olika läkemedel
Genom att “väcka” HIV-infekterade celler och behandla dem med HDAC-hämmande läkemedel, triggas kroppens eget immunförsvar att bekämpa sjukdomen. Eftersom HIV-viruset också gömmer sig i vilande celler där immunförsvaret inte kan nå det, blev forskarna tvungna att hitta ett sätt att “locka fram” viruset. I vad som nu visat sig ha potential att bli en vinnande behandlingsapproach, har man lyckats kombinera ett läkemedel som återaktiverar dessa vilande HIV-celler med två olika vaccin för att hjälpa immunsystemet att hitta, lära sig känna igen och döda dem. I steg ett ges vaccinet till patienten för att stärka immunsystemets förmåga att upptäcka och bekämpa HIV-infekterade celler. Därefter ges läkemedlet Vorinostat, vilket används för att aktivera kvarvarande vilande infekterade T-cellerna, varpå även dessa kan upptäckas av immunsystemet och bekämpas.
Effekten av denna flerstegsbehandling blir enligt forskarna nästan som att de infekterade cellerna plötsligt kliver ur sina gömställen, varpå det just förbättrade och stärkta immunförsvaret kan oskadliggöra också dem. På så sätt skapas potential för att den nya metoden, till skillnad från standardbehandlingen med antiretrovirala läkemedel som används i dag för att stoppa HIV från att föröka sig och kan hålla viruset i schack, också kan döda sjukdomen helt och hållet.
Lovande tidiga resultat ingen garanti för att man funnit bot
Som vid så många andra sjukdomsindikationer kan det visa sig att en läkemedelskombination är den rätta vägen att gå, snarare än en monoterapi. Nu återstår det att se om den hittills ende patient som genomgått den nya behandlingen fortfarande är symptomfri om några månader, när effekten av de antiretrovirala läkemedlen har börjat klinga av. Att viruset i nuläget tycks ha försvunnit kan med andra ord vara ytterligare ett gäckande karaktärsdrag hos denna komplexa sjukdom.
Nedan en kort animerad video om RIVER-studien (videon är på engelska).

Läs mer om CHERUB-samarbetet här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev