Home Nyheter A1M Pharma och Xintela stärker sina organisationer

A1M Pharma och Xintela stärker sina organisationer

A1M Pharma och Xintela stärker sina organisationer

19 oktober, 2016

Både A1M Pharma, som utvecklar läkemedel mot havandeskapsförgiftning samt inom akuta njurskador (AKI), och biomedicinbolaget Xintela som är aktiva inom regenerativ medicin med fokus på broskskador samt behandling av glioblastom, meddelar idag stärkande nytillskott till sina respektive organisationer.

A1M – stärker regulatorisk kompetens inför kommande studier

Elisabeth Augustsson.
Elisabeth Augustsson.

I A1M Pharmas fall stärker man kompetensen inom regulatoriska frågor inför kommande kliniska studier genom att kontraktera Elisabeth Augustsson på konsultbasis. Hon är utbildad apotekare med mer än 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och har tidigare haft ledande roller inom regulatoriskt arbete på bolag som Pharmacia, Medivir, Biovitrum och Karo Pharma (tidigare Karo Bio).
Elisabeth Augustsson kommer att ansvara för regulatoriska frågor inom A1M Pharma och primärt sköta bolagets kontakter med regulatoriska myndigheter. Hon kommer även att arbeta med förberedelser och genomförande av säkerhetsstudier samt kommande kliniska studier.
– Det är viktigt att vi fortsätter stärka teamet med den kompetens som krävs för att effektivt kunna driva utvecklingen av våra projekt närmare en kommersialisering. I takt med att projekten utvecklas ökar de regulatoriska kraven, och vi är övertygade om att Elisabeth Augustsson har det som krävs för att effektivt hantera dessa krav och föra en bra dialog med regulatoriska myndigheter. Detta arbete är avgörande för att få studier och behandlingar godkända, säger vd Tomas Eriksson i en kommentar.
– A1M Pharma har en mycket intressant projektportfölj och befinner sig i ett spännande skede. Det ska bli intressant att tillsammans med teamet vara med och utveckla det kliniska programmet och ta bolagets läkemedelskandidater närmare ett marknadsgodkännande, säger Elisabeth Augustsson apropå sin roll i bolaget.

Xintela – ökar fokus på kommersialisering

lina_boresson
Lina Boreson.

I takt med att Xintelas projekt kommer närmare en kommande kommersialisering har bolaget valt att också öka organisationens kommersiella fokus. Tidigare under hösten rekryterades Rickard Mosell som Head of Business Development och idag meddelades att man även kontrakterat Lina Boreson på deltid som Head of Commercial Development. Hon kommer närmast från det amerikanska bioteknikföretaget Biogen, och har erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning. Som marknadsdirektör i Danmark har Lina Boreson även varit ansvarig för ett flertal produktlanseringar.  Lina Boreson kommer anta rollen som Head of Commercial Development och fokusera på samarbeten, kommersialisering, och marknadsstrategier.
– En prioriterad aktivitet i Xintela är att förbereda bolagets projekt för kommersialisering. Lina har en gedigen kommersiell kompetens både på strategisk och på operativ nivå, vilket är viktigt för Xintelas satsningar framöver. Linas erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och produktlanseringar, i kombination med hennes erfarenhet från läkemedelsindustrin kommer att vara värdefullt, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund i en kommenterar.
Xintela publicerar i sitt senaste nyhetsbrev en längre intervju med Lina Boreson som nedan återges i sin helhet.
Berätta kort om din bakgrund. 
– De senaste 13 åren har jag arbetat på bioteknikföretaget Biogen där jag haft såväl nationella som nordiska tjänster inom kommunikation, försäljning och marknadsföring. Jag har haft förmånen att vara delaktig i bolagets utveckling från en produkt på marknaden till en portfölj med fem produkter och därigenom flera produktlanseringar på en komplex och dynamisk marknad. Jag har flera års erfarenhet från ledningsgruppsarbete och därigenom strategisk verksamhetsutveckling, vilket jag kommer att ha stor nytta av i min roll på Xintela.
Du kommer närmast från Biogen, som är en stor internationell aktör med över 7 000 anställda. Vilka är de främsta erfarenheterna du tar med dig till din nya roll på Xintela? 
– Framför allt är det min marknadsstrategiska och kommersiella erfarenhet från läkemedelsbranschen. Jag vet hur läkemedelsmarknaden fungerar och vad man som läkemedelsbolag måste förhålla sig till. Jag har också erfarenhet både från strategiskt och operativt arbete, och i ett litet företag som Xintela så är det viktigt att kunna växla mellan de båda.
Berätta lite närmare vad det är du kommer att göra på Xintela.
– Xintela är i en mycket spännande fas med sina projekt som har möjligheten att hjälpa många patienter som t.ex. drabbas av artros och cancerformen glioblastom. Det uppskattas att uppemot 650 miljoner människor lider av artros, och att glioblastom drabbar runt 30 000 människor årligen i Europa och USA. Det råder därför inga tvivel om att det är marknader med stor potential. Jag kommer framför allt att fokusera på utvecklingen av Xintelas kommersiella strategier, samarbeten och aktiviteter.
Vad tror du blir mest intressant med att arbeta på Xintela?
– Jag motiveras av att komma in i ett tidigt dynamisk skede och kunna bidra till det spännande utvecklingsarbetet. Xintela växlar nu upp och går in i en ny fas och jag ser fram emot att vara en del av denna resa. Bolagets markörteknologi tillsammans med den mycket stora marknadspotentialen inom regenerativ medicin och cancer gör det extra spännande. Xintelas utvecklingsarbete kan på sikt hjälpa många människor och det är givetvis en stor sporre. Att det är ett mycket engagerat och kompetent team gör det extra roligt och givande.
Xintela är i preklinisk fas och har därmed en bit kvar på vägen till marknad. Hur tycker du att Xintela bör positioneras mot lämpliga intressenter redan i detta skede? Vilka är det främst viktigt att nå ut till redan idag?
– Xintela har en unik markörteknologi, och det är viktigt att vi framhäver vad som skiljer oss från andra aktörer. Till exempel har cellterapi för artros utvärderats i ett flertal kliniska studier. Vår markörteknologi möjliggör dock att vi kan identifiera och selektera just de stamceller som kan utvecklas till broskproducerande celler – och på så vis erbjuda en kvalitetssäkrad produkt som kan leva upp till läkemedelsmyndigheternas högt ställda krav. Det är viktigt att vi förmedlar sådana aspekter till potentiella samarbetspartners och för en kontinuerlig dialog kring vad vi erbjuder. Vi vill samarbeta med partners som kan ta Xintelas kandidater till marknaden och göra dem tillgängliga för de många patienter som är i behov av säker och effektiv behandling. Det är dessa partners som är våra kunder och den marknaden har vi relativt snart framför oss, avslutar Lina Boreson.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev