Home Nyheter Sanionas forskningssamarbete internationellt uppmärksammat

Sanionas forskningssamarbete internationellt uppmärksammat

Sanionas forskningssamarbete internationellt uppmärksammat

1 september, 2016

Danska Sanionas jätteavtal med Boehringer Ingelheim tidigare i veckan har resulterat i en artikel i BioWorld, världsledande inom internationella biotech-nyheter och en del av Thomson Reuterskoncernen med över sextiotusen anställda. BioWorld riktar sig till chefer och ledande befattningshavare inom Life Science – en viktig målgrupp för Saniona, vars arbete med att knyta till sig samarbetspartners till sina utvecklingsprojekt verkligen burit frukt under det gångna året. En intervju med bolagets vice vd Thomas Feldthus är huvudartikel i BioWorld, och i intervjun framkommer att Saniona förutom fetma och diabetes även avser att utforska potentialen hos bolagets läkemedelskandidat Tesomet för olika typer av ätstörningar.

Det aktuella forskningssamarbetet med tyska Boehringer Ingelheim, som syftar till att ta fram nya innovativa läkemedelsterapier mot schizofreni, innebär att Saniona kan få upp till ca 854 MSEK (90 miljoner EUR) i milstolpsbetalningar inkluderat en förskottsbetalning på ca 47 MSEK (5 miljoner EUR) plus royalties på den globala nettoförsäljningen av de gemensamt utvecklade produkterna.
Thomas Feldthus, vice vd i Saniona kommenterar affären i BioWorld med orden: “I think it’s a first-in-class program”, det vill säga att målet är att producera ett genombrottsläkemedel mot schizofreni. I artikeln berörs hela Sanionas pipeline, inklusive såväl industriella som forskningsmässiga samarbeten. En intressant uppgift som framkommer är också att Saniona avser att gå vidare med läkemedelskandidaten Tesomet för att utforska dess potential för flera typer av ätstörningar. Tesomet befinner sig för närvarande i kliniska studier mot typ 2-diabetes.
Saniona samarbetar även med mexikanska Productos Medix inom utvecklingen av tesofensine för fetma i Mexiko och Argentina. Den mexikanska marknaden för receptbelagda läkemedel för behandling av fetma är enligt Medix värd runt 250 miljoner dollar årligen, och bolaget har meddelat att man planerar att initiera Fas III-studier med tesofensine under 2016.
Thomas Feldthus, i intervjun med BioWorld säger du att ni avser att testa Tesomet mot flera typer av ätstörningar. Kan du berätta mer om detta?
– Vi har ännu inte fattat beslut i frågan. Just nu genomför vi vår fas II-studie med Tesomet inom typ 2-diabetes och förväntar oss att kunna presentera topline-resultat tidigt under 2017. Dock, avtalet med Boehringer Ingelheim skapar utrymme för mer strategisk flexibilitet och i detta sammanhang tittar vi även med stort intresse på andra indikationer för Tesomet, bl.a. ätstörningar som Prader Willy’s syndrom och hetsätstörning eller “Binge Eating Disorder” (BED).
– Prader Willy’s syndrom är en sällsynt sjukdom som idag saknar behandlingsalternativ, vilket innebär att vi kan få orphan drug status och fast track-handläggning för vår läkemedelskandidat. Både kostnadsbilden och tidsplanen för att ta en produkt inom indikationen till marknad ser attraktiva ut och ett sådant läkemedel skulle också ha ett högt kommersiellt värde. Det amerikanska bolaget Zafgen utvecklade en produkt för Prader Willy’s i fas III förra året – tyvärr avbröts utvecklingen till följd av toxicitetsproblem, men innan Zafgen meddelade marknaden att studien misslyckats hade man ett bolagsvärde som med råge översteg 1 miljard dollar.
– Binge Eating Disorder är också en intressant indikation för oss. Det är en relativt vanligt förekommande sjukdom och det medicinska behovet är mycket stort eftersom den enda godkända behandlingen på marknaden dras med svåra biverkningar.
– Prader Willy’s och BED är dock bara två av alternativen som vi tittar på för att fortsätta bygga värde inom vårt Tesomet-program.
Har ni fått någon mer internationell respons på affären med Boehringer Ingelheim, utöver att bli uppmärksammade i BioWorld?
– Det är uppenbart att vi har satt Saniona på kartan hos en bredare publik nu. Jag har redan blivit kontaktad av ett flertal personer som har uppmärksammat vårt avtal med Boehringer Ingelheim.
Slutligen, vilken betydelse har det för Saniona att synas internationellt i den här typen av redaktionella sammanhang?
– Vi har redan ett brett internationellt kontaktnät, men vi känner ju självklart inte alla i branschen. Artiklar som den i BioWorld ökar givetvis kännedomen om Saniona och vi ser bl.a. en ökande trafik till vår hemsida, både från forskarhåll och från mer affärsinriktade aktörer inom industrin.
Aktuellt: Idag medverkar Saniona på Pareto Securities’ 7th Annual Health Care Seminar i Stockholm.
Läs BioStocks artikel om affären med Boehringer Ingelheim
Länk till artikeln i BioWorld (kräver inloggning)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.   


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev