Home Nyheter Saniona beslutar om utdelning av nytt bolag till aktieägarna

Saniona beslutar om utdelning av nytt bolag till aktieägarna

Saniona beslutar om utdelning av nytt bolag till aktieägarna

27 september, 2016

Tidigare i år meddelade danska Saniona att man är en av initiativtagarna till det nybildade bolaget Initiator pharma. Det nya bolaget har förvärvat tre substanser från Saniona, vars ägarandel uppgår till 60 procent, och man har redan sett lovande resultat i prekliniska djurstudier för bolagets ledande läkemedelskandidat för behandling av erektionsproblem. I dag kallar Saniona till extra bolagsstämma där det föreslås att de aktier som Saniona äger i dotterbolaget Initiator Pharma ska delas ut till Sanionas aktieägare. Tanken är också att Initiator Pharma ska listas på AktieTorget under hösten. BioStock ringde upp Sanionas CFO och vVD Thomas Feldthus och fick en redogörelse kring detaljerna om Initiator Pharma.
Varför genomför ni den här utdelningen av aktier till ägarna?
– 
Initiator Pharma har förvärvat några substanser från Saniona som vi inte själva anser tillhör vår kärnverksamhet. Vi har fått 60 procent av aktierna i Initiator Pharma som vi nu delar ut till aktieägarna i Saniona. Vi tror att detta är rätt sätt att skapa aktieägarvärde när det gäller substanser som vi annars bara skulle ha liggandes i träda.
Hur kommer utdelningen att gå till rent tekniskt?
– Nu håller vi en extra bolagsstämma den 13 oktober. Där hoppas vi att vi kan besluta om att dela ut aktierna. För varje aktie du äger i Saniona får du en aktie i Initiator Pharma. På det sättet tillförs Initiator Pharma cirka 4000 aktieägare på en gång vilket ger bolaget något av en rivstart. Tanken är sedan att notera Initiator på AktieTorget under hösten.
Kommer det att genomföras en nyemission i samband med noteringen, och vad blir värdet på bolaget?
– Det kommer att behövas kapital till bolaget men hur mycket är ännu osäkert. Det är nu upp till Initiators ledningsgrupp och styrelse att bestämma detta. Likaså förväntar jag mig att de, tillsammans med sina rådgivare, sätter ett värde på bolaget. Detta kommer att klarna i det memorandum som givetvis kommer att gå ut före listningen på AktieTorget.
Kan ni inte säga någonting om värdet på bolaget?
– 
Nej, vi vill inte gissa. Men det är ju fritt fram för den som vill göra det. Exemplen på liknande bolag som har listats på AktieTorget är ju många så det går nog att komma fram till ett någorlunda sannolikt belopp. Men i Saniona är vi inte i gissningsbranschen.
När kan vi förvänta oss att få se detta memorandum?
– 
Det blir under hösten. Mitt intryck är att man arbetar för högtryck för att det ska ske så snabbt som möjligt. Men det tar ju lite tid så klart innan det blir färdigt.
Det står i kallelsen att svenska aktieägare inte får någon skatteeffekt av utdelningen. Kan du förklara mer?
– Vi har fått förhandsbesked från svenska Skatteverket som bedömer att detta kan hanteras enligt Lex Asea. Det vill säga att svenska aktieägare först ska betala skatt i samband med en försäljning av aktierna. För exempelvis danska aktieägare, som vi har en hel del av, kommer det enligt förhandsbesked från de danska skattemyndigheterna att bli en mindre skatteeffekt. Den är dock minimal – cirka DKK 0,015 (1,5 öre) per aktie.
Vad är det Initiator Pharma ska göra egentligen?
– 
De har köpt tre substanser från oss som de har tänkt forska kring och utveckla i indikationen erektil dysfunktion. De flesta tänker nog direkt på Viagra och det är delvis rätt. Men det finns en mycket stor grupp med erektionsproblem som aldrig har kunnat hjälpas av Viagra. Det rör sig om upp till 30 procent, så det är en mycket stor grupp. Kanske 50-100 miljoner på ett globalt plan. Dessa drabbade har helt enkelt en annan typ av problem och det är denna grupp som Initiator Pharma riktar in sig på.
Marknaden för ett sådant preparat är med andra ord rätt stor?
– 
Ja, det är nog lite diplomatiskt uttryckt. Viagramarknaden ligger nog kring 30-40 miljarder. Det finns inte idag några riktigt bra läkemedel för att åtgärda de här problemen. Så det är lite vanskligt att exakt beskriva hur stor marknaden är.
Vad tror du om teamet i Initiator Pharma?
– 
Det här är ett forsknings- och utvecklingsteam med mycket stor erfarenhet. En av grundarna har ägnat en stor del av sin karriär till att fokusera på behandling av erektionsstörningar och är ledande inom detta forskningsfält.
Avslutningsvis, det har ju hänt mycket i Saniona den senaste tiden. Vad håller ni på med just nu?
– 
Ja, det är riktigt. Speciellt avtalet med Boehringer var en viktig milstolpe för oss. Just nu arbetar vi framför allt med vår studie på Tesomet som vi hoppas kunna visa de första resultaten av tidigt 2017. Sedan arbetar vi på att notera Saniona på Nasdaq Small Cap Stockholm under året. Det är en mycket omfattande process som vi är mitt uppe i. Och så är det ju en massa andra saker på gång. Det vi inte får så mycket tid till är fritid och vila, avslutar Thomas Feldthus och skrattar.
Om erektil dysfunktion
Erektil dysfunktion drabbar mer än 150 miljoner män globalt och siffran förväntas stiga till mer än 300 miljoner år 2025. Ungefär 30-40 procent av männen som drabbas svarar inte på befintliga behandlingar, t ex med Viagra och motsvarande läkemedel, vilket gör att den marknad Initiator Pharma riktar in sig mot representerar ett mycket stort medicinskt behov.
Läs en tidigare intervju med Sanionas vd, Jørgen Drejer om den kommande börsnoteringen av Initiator Pharma
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev