Home Nyheter Nyhetsspäckad höst väntar för NeuroVive

Nyhetsspäckad höst väntar för NeuroVive

Nyhetsspäckad höst väntar för NeuroVive

15 september, 2016

NeuroVive Pharmaceutical, som utvecklar läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas funktion, deltog under tisdagen på konferensen Rodman & Renshaw 18th Annual Global Investment Conference i New York, USA. Bolaget uppdaterade potentiella samarbetspartners, investment- och riskkapitalbolag samt institutionella investerare kring de två kliniska fas II-projekten rörande förebyggande av akut njurskada (AKI) samt behandling av traumatisk hjärnskada (TBI). Även det pre-kliniska projektet NVP015 riktat mot medfödda mitokondriella sjukdomar presenterades. Av NeuroVives vd Erik Kinnmans presentation att döma kan vi vänta oss att nyhetsflödet från bolaget kan bli intensivt framöver.
Konferensen i New York var ett bra tillfälle för NeuroVive att visa upp sin läkemedelsportfolio för en vidare krets av utländska institutionella investerare, och en signal om att man förstår vikten av marknadsföring och kommunikation även utanför Europa, inte minst då bolaget har en uttalad strategi att driva sitt affärsfokus mot värdeskapande samarbeten med kommersiella partners och ledande forskningsinstitutioner över hela världen.
Hösten och vintern ser ut att bli nyhetsintensiv för NeuroVive enligt bolagspresentationen som hölls av vd Erik Kinnman på Rodman & Renshaw 18th Annual Global Investment Conference, vilket framgår av den schematiska översikten nedan.
nvpslide
NeuroVives projektportfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas, ett för akut njurskada (CicloMulsion) och ett för traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i den kliniska studien CHIC. CicloMulsion utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. Forskningsportföljen består därutöver av två forskningsprogram i sen upptäcktsfas samt en substans i preklinisk utveckling.
Erik Kinnman, hur upplevde du intresset för NeuroVive hos åhörarna?
– Jag upplevde ett genuint intresse för NeuroVive och vår breda projektportfölj med projekt såväl i klinisk fas som i tidigare utvecklingsfaser.
Vilket syfte fyllde resan till New York för NeuroVive, att hitta samarbetspartners eller att väcka investerarnas intresse?
– Resan och presentationen är ett led i vår strategi att öka närvaron internationellt och bredda vår ägarbas utanför Sverige.
Vad händer härnäst i bolaget?
– Som jag nämnde i min presentation har vi en spännande höst framför oss med avläsning av CiPRICS-studien i mitten av oktober och därpå följande ett antal viktiga milstolpar i de tidiga projekten. Givet att vi når de mål vi satt upp, har vi även i de tidiga utvecklingsprojekten stora värden att förvalta och kommer här att utvärdera olika affärsmöjligheter.
Hela presentationen med vd Erik Kinnman går att se i efterhand genom att registrera sig på följande länk.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev