Home Analyser Ny EU-förordning gav fler PM i Biostock-sektorn

Ny EU-förordning gav fler PM i Biostock-sektorn

Ny EU-förordning gav fler PM i Biostock-sektorn

1 september, 2016

BioStock har tidigare rapporterat om den nya EU-förordningen (MAR) som trädde i kraft den 3 juli. Den nya förordningen gäller alla publika bolag inom EU och innebär ökade krav på att bolagen loggar alla uppgifter och uppdaterar marknaden fortlöpande om nya händelser. Vi har tidigare dragit slutsatsen att dessa nya och hårdare regler kommer att leda till fler PM, framförallt från småbolagen, där de flesta biostock-bolagen återfinns.
Vi har nu följt upp PM-aktiviteten från sektorn under perioden 1 juli till 31 augusti genom att jämföra antalet PM som har gått ut via kanalen Cision News och vi kan konstatera att antalet PM har ökat från sektorn med 38,6 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ska man komma ihåg att antalet börsnoterade bolag senaste året har ökat kraftigt, men justerat för detta är den faktiska ökningen ändå iögonfallande 11,2 procent.
EU:s nya förordning mot marknadsmissbruk (MAR) trädde i kraft den 3 juli i år. Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet, har anpassat tidigare regelverk till den nya EU förordningen. Marknadsmissbruksförordningen – Market Abuse Regulation (MAR) innebär bl.a. nya regler för omedelbart offentliggörande av insiderinformation samt krav på att all information i bolagen loggas så att det tydligt framgår vem som har informationen och när informationen blev känd.
Den största och mest betydelsefulla skillnaden är att lagen tidigare har gjort skillnad mellan marknadspåverkande information och insiderinformation. Nu likställs dessa två och innebörden blir att även det som tidigare klassats som insiderinformation måste meddelas marknaden, och det omgående, med vissa undantag som måste verifieras. Följande undantag beskrivs i den nya förordningen.

  • Om ett omedelbart offentliggörande skadar bolaget
  • Om risk finns att vilseleda allmänheten
  • Om bolaget kan garantera att informationen inte läcker ut

Samtliga dessa kriterier måste vara uppfyllda för att bolagen, på eget ansvar, ska kunna skjuta på offentliggöranden av ny information.
Störst omställning leder denna förordning naturligtvis till för alla noterade småbolag som måste skaffa rätt verktyg, kompetens och kapacitet för att klara ett kraftigt ökat informationskrav. Kraven är hårda och likaså bestraffningen för de som missköter sin kommunikation. Såväl dryga böter som handelsstopp upp till 30 dagar finns i Finansinspektionens straffskala.
De nya reglerna innebär också att det blir betydligt svårare för ledande befattningshavare i bolagen att handla i aktien. Eftersom man tar bort skillnaden mellan insiderinformation och kurspåverkande information så innebär det att all loggad information som inte är offentliggjord förhindrar insynspersoner från all handel i aktien. Vi bedömer att detta kommer att leda till lägre insideraktivitet.
BioStock fortsätter att följa utvecklingen kring detta och vi granskar även vilken typ av information som kommer via PM, samt om det finns förändringar i hur och vad bolagen kommunicerar. Vi har sett vissa förändringar så här långt, och en del PM har varit mer guidande än tidigare. Det är dock ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser av detta.
Regeringen föreslår skärpta regler
Idag 1 sept 2016 publicerades Regeringens förslag för effektivare bekämpning av marknadsmissbruk. Förslaget ger enligt finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund goda förutsättningar för en effektivare reglering genom ett utökat samarbete mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten. I lagrådsremissen föreslås två nya lagar: en ny lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden och en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.
Läs regeringens förslag här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev