Home Krönika Krönika: Insiderhandeln stryps med nya lagar

Krönika: Insiderhandeln stryps med nya lagar

Krönika: Insiderhandeln stryps med nya lagar

10 september, 2016

Den nya EU-förordningen MAR som började gälla från den 3 juli, och som omfattar alla medlemsländer i EU, för med sig effekter som ännu inte har fångats upp  i rapporteringen kring förordningen. De nya reglerna innebär nämligen i förlängningen att insiderköp från ledande befattningshavare i princip omöjliggörs – och om insiderköp ändå sker så är det oklart om det bör tolkas som en ensidigt positiv signal av marknaden.
För att bolagen ska kunna följa den nya förordningen korrekt så krävs att de för loggbok över alla aktiviteter och händelser i bolaget och om vem som känner till vad, och när. De riktigt små bolagen, dit merparten av Biostock-bolagen hör, har väldigt små organisationer och man kan utgå ifrån att alla i ledande befattningar i detalj känner till samtliga pågående aktiviteter i bolaget. Den nya förordningens största förändring är att det inte längre görs någon skillnad mellan begreppen insiderinformation och kurspåverkande information. Det innebär att all information likställs och att all information som ännu inte är känd för marknaden förhindrar insiders från all handel i bolagets aktier.
Kommer detta att kraftigt minska insideraktiviteten i bolagen?
Ja, antingen ökar bolagen informationsflödet rejält till marknaden så att loggade uppgifter blir offentliga eller så är insiders helt förhindrade att handla i aktien. Om insiderhandel ändå sker så har antingen insidern/bolaget förbisett regelverket eller så är det en signal till marknaden om att allt väsentligt är kommunicerat och allmänt känt. Detta kan i många fall vara en negativ signal då många småbolag värderas mot förhoppningar om snara genombrott.
Insiderköp är i grunden naturligtvis alltid något positivt, men med den nya förordningen så blir signalvärdet lite grumligare.
Vi kan nog också förutse att det kommer att gå en tid innan allt detta är fullt ut på plats. Men redan för ett par veckor sedan kom ett pressmeddelande från regeringskansliet med en lagrådsremiss för att möta upp mot den nya förordningen som införts. Remissen innehåller förslag om effektivare regler, hårdare straff – upp till sex års fängelse, samt kraftigt utökade befogenheter för finansinspektionen och ekobrottsmyndigheten. Dessa nya lagstiftningar föreslås träda i kraft per den 1 februari 2017.
Läs mer om lagrådsremissen här.
Vilken styrelse eller bolagsledning vågar chansa eller blunda för den nya marknadsmissbruksförordningen?
Frågan är hur aktiemarknaden i framtiden ska reagera på insiderhandel från ledande befattningshavare. Betyder deras handel att alla aktiviteter i bolaget är fullt ut kommunicerade till marknaden? Eller betyder det att bolaget och insidern har tummat på de nya strängare lagarna om marknadsmissbruk?
Kommer vi att få en kraftigt minskad insideraktivitet i de små bolagen och påverkar det i förlängningen hur bolagen värderas på börsen?
Det kommer sannolikt att krävas prejudicerande domar och en rad sanktioner från finansinspektionen innan hela den nya förordningen och straffskalorna har satt sig i systemet. Innan dess är insiderhandel en riskabel balansakt för småbolagens befattningshavare och insynspersoner.
Martin Lind, BioStock

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev