BioStock analys: InDex Pharmaceuticals

BioStock analys: InDex Pharmaceuticals

18 september, 2016BioStock har analyserat läkemedelsutvecklingsbolaget InDex Pharmaceuticals Holding AB, som utvecklar nya behandlingsalternativ för immunologiska sjukdomar baserat på en bred portfölj av s.k. DIMS-substanser (DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser). Bolagets längst utvecklade läkemedelskandidat cobitolimod, som befinner sig i sen utvecklingsfas, har en ny typ av verkningsmekanism och ges direkt till den inflammerade tarmen hos patienter med … Fortsätt läsa BioStock analys: InDex Pharmaceuticals