Home Nyheter Xintela – rapport efter ett halvår som börsnoterat bolag

Xintela – rapport efter ett halvår som börsnoterat bolag

Xintela – rapport efter ett halvår som börsnoterat bolag

24 augusti, 2016

Det lundabaserade läkemedelsbolaget Xintela – som är inriktat på regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer – har varit börsnoterat sedan i mars. Detta är således Xintelas första halvårsrapport som noterat bolag. 2016 inleddes med en övertecknad nyemission och en notering på Nasdaq First North, därefter har fullt fokus legat på den mycket forskningsintensiva interna och externa verksamheten. Bolaget har bjudit på några nyheter av betydelse för aktieägarna vilka förtjänar att framhållas.
I april startade Xintelas behandling av ledbroskskador på hästar i samarbete med en forskargrupp vid Cornell University. Forskningen har hittills visat att de stamceller som bolagets patentskyddade markör väljer ut har förmåga att utvecklas till broskproducerande celler. Bolagets stamceller har injicerats i hästarnas leder och nu återstår bara tre månader innan studien  beräknas vara klar. Studien ligger även som grund för att utveckla en broskreparerande produkt för hästar som har möjlighet att nå marknaden tidigare jämfört med produkter avsedda för människa, dessutom är den enligt bolaget en viktig förberedelse inför kommande kliniska studier på människa.
Förstärkt organisation
Xintela har under året rekryterat den mycket meriterade Caroline Ehrencrona som ansvarig för bolagets kliniska utvecklingsarbete. Ehrencrona har över tio års erfarenhet inom bioteknik-industrin och en bred erfarenhet inom både preklinisk och tidig klinisk forskning, särskilt inom toxikologi, samt även av kontakt med regulatoriska myndigheter och kvalitetsgranskning.
Man har även kontrakterat Christer Betsholtz som vetenskaplig och strategisk rådgivare inom Xintelas cancerprogram med fokus på hjärncancerformen glioblastom. Christer Betsholtz är professor med fokus på vaskulärbiologi vid Uppsala universitet samt sedan den 1 augusti 2 2016 chef för AstraZenecas och Karolinska Institutets gemensamma laboratorium Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC).
Läs även: Lovande resultat för Xintelas antikropp i amerikansk ledbroskstudie
Efter periodens utgång har Xintela erhållit 1,5 MSEK genom förlikning i en tvist, vars bakgrund är att motparten som fått i uppdrag att validera ett av bolagets patent, missat fristen för validering av patentet vilket medförde att patentet inte blev gällande i Belgien. Genom förlikningen slapp bolaget en segdragen rättslig tvist.
Bakom kulisserna pågår ett intensivt forskningsarbete
Utöver de nyheter som Xintela har meddelat marknaden under det halvår som har gått, fortgår arbetet med bl.a. ett kvalitetstest för broskceller och stamceller. Här är beskedet att testmetoden, kallad XACT, löper på enligt plan och utvärderas i ett samarbete med ett europeiskt bolag som utvecklar en broskcellsprodukt för reparation av skadat ledbrosk. Därtill har projektet förstärkts genom de antikroppar mot markören integrin α11β1 som Xintela förvärvade i slutet av förra året och som utgör en viktig komponent i XACT.
En grundbult i Xintelas verksamhet är den patenterade teknikplattformen XINMARK som bygger på specifika markörer med fokus på cellyteproteinet integrin a10b1. Dess många tillämpningar utvecklas av Xintela för nya behandlingsmetoder inom bolagets huvudområden ledbroskskador och artros, samt hjärntumörer av typen glioblastom.
Xintelas IP-portfölj består i dagsläget av 51 godkända patent på olika marknader, fördelade på fem patentfamiljer och tre varumärken; XINMARK, XSTEM och XACT.
Läs hela rapporten här
BioStock har tidigare utfört en uppdragsanalys på Xintela i samarbete med vår analyspartner Monocl Strategy Service, vilken kan läsas här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev