Home Nyheter Pfizer betalar miljarder för genterapibolag i tidig fas

Pfizer betalar miljarder för genterapibolag i tidig fas

Pfizer betalar miljarder för genterapibolag i tidig fas

4 augusti, 2016

Augusti månad rivstartade med en ny mångmiljardaffär inom Life Science i och med att läkemedelsgiganten Pfizer under måndagen avslöjade att man förvärvar North Carolina-baserade biotechbolaget Bamboo Therapeutics. Syftet: att ge bolaget en ledande position inom experimentell genterapi.
Den helamerikanska affären mellan Pfizer och Bamboo Therapeutics är ytterligare ett exempel på Big Pharmas goda betalningsvilja när det gäller att knyta till sig innovativa projekt i tidig fas. Enbart upfront-betalningen uppgår till 150 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,2 miljarder SEK, vilket tillsammans med möjliga milstolpesbetalningar till ett värde av ytterligare 495 miljoner dollar ger förvärvet en total prislapp på motsvarande 5,5 miljarder SEK.
Priset är också en tydlig indikation på det stora intresset för genterapiområdet, något som BioStock nyligen uppmärksammade i en artikel som du kan läsa här. Att Pfizer har stora förväntningar på betydelsen av nya innovativa behandlingar med hjälp av genterapi framgår också tydligt, givet att man är beredda att betala mångmiljardbelopp för Bamboo Therapeutics – trots att ingen av bolagets läkemedelskandidater ännu testats i människa.
Ovanliga sjukdomar i fokus
Bamboo Therapeutics inriktar sig främst på sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet och neuro-muskulära sjukdomar som t.ex. ovanliga, men mycket allvarliga, Duchennes muskeldystrofi som gör att musklerna successivt bryts ner och ersätts av fett och bindväv. Längst i utvecklingen har Bamboo kommit med sitt projekt inom Giant Axonal Neuropathy (GAN) – en likaledes ovanlig nervcellssjukdom – där man inlett patientrekryteringen till sin första kliniska studie.
Mikael Dolsten, chef över Pfizers forsknings- och utvecklingsavdelning, kommenterar förvärvet av Bamboo Therapeutics:
– Genterapiutvecklingen har tagit enorma kliv de senaste åren och vi är mycket glada över att kunna stärka vår position ytterligare inom detta viktiga område genom den här affären med Bamboo. Vi tror att genterapi har stor potential att göra verklig skillnad för de patienter som drabbas av den här typen av svåra sjukdomar.
Om genterapi
Genterapi är en experimentell teknologi på stark frammarsch som går ut på att behandla sjukdomar som orsakas av genmutationer genom att ge patienten en fungerande kopia av en saknad eller skadad gen. Detta görs genom att ett virus, eller en s.k. virusvektor, används som “bärare” för att leverera sin last bestående av den fungerande genen direkt till de celler där behovet finns.
Den första genterapi-behandlingen som godkänts i västvärlden var läkemedlet Glybera, som godkändes i EU 2012 för behandling av en ovanlig genetisk sjukdom som bl.a. ger inflammation i bukspottkörteln. Ingen genterapi-behandling har ännu blivit godkänd av myndigheterna i USA.
Läs mer om Bamboo Therapeutics här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev