Home Nyheter NeuroVive slutför strategiskt viktigt förvärv

NeuroVive slutför strategiskt viktigt förvärv

NeuroVive slutför strategiskt viktigt förvärv

15 augusti, 2016

NeuroVive meddelade idag att andra delen av det sedan tidigare annonserade delförvärvet av det brittiska forsknings- och utvecklingsbolaget Isomerase Therapeutics Ltd är genomfört. NeuroVive äger nu cirka 10 procent av aktierna i Isomerase. Förvärvet har betydande strategisk betydelse både ur ett forsknings- och utvecklingsperspektiv men det finns också potentiella framtida affärsmässiga fördelar, inte minst sett till de nyligen uppmärksammade forskningsframsteg inom energireglering som publicerats i Nature Communications.
Det nu genomförda förvärvet av ytterligare cirka 5 procent av aktierna i Isomerase har skett genom en kontant betalning om 550 000 brittiska pund. Den första delen av förvärvet genomfördes den 14 januari, 2016 när NeuroVive förvärvade cirka 5 procent av aktierna i Isomerase via betalning med egna aktier.
NeuroVive är fokuserat på upptäckt och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar och stödjer mitokondriernas funktion i indikationer med stort medicinskt behov. Det genomförda förvärvet är i linje med bolagets strategi att skapa värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives och Isomerases forskningsteam arbetar för närvarande med NeuroVives komplex I-program (NVP015) och flera andra projekt som samtliga utvecklas på ett positivt sätt.
Läs även: NeuroVive och Isomerase har flera ej offentliggjorda projekt i pipen
Som BioStock tidigare har kunnat berätta, så har NeuroVive och Isomerase ett samarbete som nyligen resulterade i en artikel i den ansedda tidskriften Nature Communications. I artikeln beskrivs en ny behandlingsstrategi där bärnstenssyra levereras in i celler med komplex I-dysfunktion, ett nytt sätt att potentiellt kunna behandla patienter som lider av mitokondriella sjukdomar med denna dysfunktion. Bärnstenssyra/succinat kan normalt inte ta sig över cellmembranet, som är icke cell-permeabelt, och det  forskarna på NeuroVive och Isomerase har lyckats med är att göra succinat cell-permeabelt genom en prodrog-teknologi, och på så sätt kunnat tillgängliggöra det som bränsle för mitokondrien. NeuroVives målsättning är att ta fram en läkemedelskandidat inom mitokondiell medicin med möjlighet att att erhålla särläkemedelsstatus, s.k. orphan drug designation.
Artikeln i Nature Communications kan läsas här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev