Home Nyheter Forbes: världens mest innovativa bolag finns inom Life Science

Forbes: världens mest innovativa bolag finns inom Life Science

Forbes: världens mest innovativa bolag finns inom Life Science

26 augusti, 2016

I veckan släppte Forbes sin topplista över världens 100 mest innovativa bolag. Noterbart är att bioteknikföretag och bolag inom Life Science innehar hälften av de tio främsta platserna. Av dessa är nio bolag amerikanska. Studerar vi pharmabolagen på topp-10 börjar det bli riktigt intressant då flera av dem räknas som heta uppköpskandidater, inte minst efter att Pfizer häromdagen la ett rekordbud på Medivation. Efter Pfizers bud kan vi mycket väl komma att få se en ny våg av bolagsaffärer och förvärv inom en bransch som konsoliderats under lång tid – nu återstår att se hur länge det dröjer innan något av de topprankade innovationsbolagen på Forbes lista snappas upp av någon av de största läkemedelsdrakarna. 
För att kvalificeras till topplistan måste bolagen ha varit börsnoterade i sju år 
Forbes topplista, där en femtedel är bolag verksamma inom Life Science, kan möjligen tjäna som en preliminär värdemätare för troliga förvärv eller samgåenden inom branschen. Forbes ranking bygger på ett system som kallas Innovation Premium, dvs. skillnaden mellan ett bolags börsvärde och kassaflödets nettonuvärde från befintliga verksamheter. Detta innebär att nuvärdet av bolagens kassaflöden utgör ett basvärde som jämförs med bolagets totala börsvärde, och de som har ett börsvärde som överstiger basvärdet har en innovationspremie inbyggd i aktiekursen, enligt Forbes beräkningsmodell. Alldeles oavsett graden av innovationskraft gäller dock kravet, för att kvalificera sig till topplistan, att bolagen måste ha varit börsnoterade i sju år och ha minst 10 miljarder dollar i börsvärde.
En värdemätare på innovationskapacitet
Till skillnad från andra liknande beräkningsmodeller, till exempel Cash Curve of Innovation som mäter enskilda produkters bidrag till omsättning och vinst, mäter – enligt Forbes själva – Innovation Premium hela företagets innovationskapacitet. Kanske kunde man också säga: hur mycket investerare har trissat upp aktiekursen på grund av förväntningar om framtida innovativa resultat, t.ex nya lovande läkemedelsprodukter.
Fem av de främsta innovationsbolagen verksamma inom pharmaindustrin
Tesla Motors toppar Forbes lista, men av övriga nio på topp-10 är alltså hela fem läkemedelsbolag, här i fallande ordning: Regeneron Pharmaceuticals (3), Incyte (4), Alexion Pharmaceuticals (5), Vertex Pharmaceuticals (9) och BioMarin Pharmaceuticals (10). Det sistnämnda bolaget har erhållit en topplacering de senaste tre åren och är enligt många analytiker en het uppköpskandidat för Roche eller Sanofi, som häromdagen förlorade budstriden mot Pfizer som la ett bud på 120 miljarder kronor på konkurrenten Medivation (se länk till artikel nedan).
Efter budets offentliggörande ökade Nasdaq Biotechnology Index med 2,2 procent, den största ökningen sedan 1 augusti en enskild dag. Det finns ett “starkt strategiskt incitament för stora bioteknik- och läkemedelsföretag att ta in ytterligare tillgångar genom förvärv“, menar Jeffrey Holford, aktieanalytiker vid Jefferies.
En femtedel av världens mest innovativa företag är Life Science-bolag
Intressant för den statistiskt intresserade är att totalt elva pharmabolag kvalade in på topp-100-listan, varav alltså nästan hälften av dessa får topplaceringar. Räknar man dessutom in kategorin Health care equipment & services (MedTech), tillkommer ytterligare nio bolag vilket gör att totalt 20 av 100 av världens mest innovativa bolag enligt Forbes, är verksamma inom det bredare begreppet Life Science (bioteknik-, läkemedel- och medicinteknikbolag).
Störst inte lika med mest innovativ
Men enligt en annan av Forbes topplistor 2016, Världens största läkemedelsbolag 2016, kvalar endast ett av dessa bolag in på listan över världens mest innovativa bolag: Allergan, på plats 63 av de innovativa bolagen. Att vara störst är med andra ord ingen garanti för att man är innovativ, vilket återspeglas väl i det faktum att de större bolagen ofta köper upp de mindre, d.v.s. bolag som ofta har sin grund som startups från universitet och andra specialiserade bolagsavknoppningar av tidiga forskningsrön.
Övriga läkemedelsjättar på listan över de största bolagen räknas alltså inte som tillräckligt innovativa enligt metoden Innovation Premium som Forbes använder. De elva största läkemedelsbolagen är, återigen i fallande ordning:

 1. Johnson&Johnson 
 2. Pfizer 
 3. Novartis 
 4. Roche 
 5. Sanofi 
 6. Merck & Co 
 7. Bayer 
 8. GlaxoSmithCline
 9. Gilead Sciences
 10. Amgen
 11. Allergan

Just Irländska Allergan försökte Pfizer köpa upp under 2015 för osannolika 160 miljarder dollar, i en tänkt smart manöver för att slippa betala skatt i USA. Den affären utmynnade dock i ett prejudikat för nya skatteregler som täppte till ett kryphål för avancerad skatteplanering där bolag går samman för att få flytta huvudkontoret till ett annat land med lägre bolagsskatt – vilket resulterade i att Pfizer tvingades dra sig ur affären. Hade förvärvet gått igenom hade den blivit den största bolagsaffären någonsin inom läkemedelsbranschen.
Not: Det enda svenska bolaget på Forbes topplista över innovationsbolag är Assa Abloy, på plats 90.
Se hela Forbes topplista över de mest innovativa bolagen.
Forbes topplista över världens största läkemedelsbolag.
Läs om Pfizers uppköp av Medivation här.
Läs även dagens artikel om Allergans förvärv av Forsight Vision5.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev