Home Nyheter BrainCool halvårsrapport: marknadslanseringsfasen är inledd

BrainCool halvårsrapport: marknadslanseringsfasen är inledd

BrainCool halvårsrapport: marknadslanseringsfasen är inledd

25 augusti, 2016

Dagens halvårsrapport från BrainCool AB bjöd inte på några direkta överraskningar och heller inte några negativa signaler. Några mindre intäkter är bokförda på perioden, till skillnad från motsvarande period förra året, och kassan har även fyllts på via en riktad emission samt en ägarspridningsemission, som totalt tillfört bolaget ca 24 miljoner kronor. Bolagets projekt utvecklas resurseffektivt i bra tempo och man utvärderar f.n. olika former av exportfinansiering och tillväxtlån för att understödja den nu pågående marknadslanseringen. Utvecklingskostnaderna kommer dock enligt BrainCool att sjunka markant i höst då bolagets medicinska kylningssystem The BrainCool System nu är färdigutvecklat och befinner sig i en fas av myndighetsgodkännanden.
BrainCool AB är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer medicinska kylningssystem för sjukdomstillstånd med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Hjärnkylning för stroke, hjärtstillestånd och hjärnskakning samt oral mukosit (OM), en allvarlig biverkan av olika cancerbehandlingar, är bolagets fokus. Ytterligare områden och möjligheter utvärderas fortlöpande inom bolaget.
Meriterande snabbspår på den amerikanska marknaden sticker ut
En viktig händelse under rapportperioden var att den amerikanska motsvarigheten till läkemedelsverket, U.S. Food and Drug Administration (FDA), efter att ha granskat bolagets kliniska utvecklingsplaner valde ut BrainCools produkt The Cooral System för ett s.k Expedited Access Pathway Program (EAP) inklusive Priority Review för bolagets produkt för att motverka Oral Mukosit (OM). Det indikerar att The Cooral System har en minimal konkurrens på marknaden som kan möta de medicinska behoven. Att nya medicintekniska produkter beviljas EAP är relativt ovanligt, och såvitt BioStock erfar är det första gången som ett svenskt medicinteknikbolag beviljats en EAP med priority review, det mest förmånliga snabbspåret för medical device-produkter. Läs BioStocks kommentarer kring beslutet från FDA här.
Utnyttjar tekniska och kliniska synergieffekter för att bredda projektportföljen
Bolagets portabla kylsystem för hjärnkylning har anpassats för användning inom affärsområdet onkologi, vilket har utmynnat i en patenterad oral produkt för att motverka OM. Det portabla systemet har tagits fram i två versioner, en med lägre effekt för just behandling av OM, samt en med hög kyleffekt för hjärnkylning i mobila situationer, vilket ligger till grund för bolagets satsning på behandling av hjärnskakningar inom idrotten. Enligt den finansiella redovisningen har endast mindre resurser behövt läggas på produktutveckling inom OM respektive hjärnskakning, vilket visar att bolaget följer sin strategi att utnyttja de tekniska och kliniska synergieffekterna i bolaget väl, i arbetet med att bredda projektportföljen till att omfatta ytterligare intressanta affärsområden.
Läs även: Malmö Redhawks pionjärer i BrainCool-studie om hjärnskakning
Stärkt kassa möjliggör mer offensiva satsningar
BrainCool har genomfört en riktad emission mot en mindre grupp utvalda investerare, och fyllde därmed på kassan med 10,3 miljoner SEK. Kapitalinjektionen möjliggör en offensiv satsning inom flera affärsområden för bolaget, som bland annat riktar ökat fokus mot den viktiga USA-marknaden. Utöver detta har BrainCool slutit ett avtal om expansionslån med ALMI och en privat långivare om 3 mkr. Under andra kvartalet genomfördes även en ägarspridningsemission via Avanza Bank som tillförde bolaget ca 14,5 mkr.
BrainCool har under det första halvåret även valt att samarbeta med Schiller AG, världsledande medicintekniktillverkare med försäljning i fler än 100 länder av utrustning för bland annat hjärt-diagnostik, defibrillatorer och patientövervakning. Det initialt rapporterade distributionsavtalet gällande Österrike har därefter utökats till att gälla ytterligare marknader i Östeuropa. Vd Martin Waleij uppgav i en intervju med BioStock i mars månad att stroke och hjärtstillestånd kommer att generera intäkter under innevarande år, ett besked som upprepades två månader senare. Inga “betydande” intäkter är att vänta under den närmaste framtiden, enligt dagens rapport – en tolkningsfråga anser BioStock, då eventuella intäkter också bör ställas i relation till nedlagda resurser i de olika utvecklingsprojekten.
Under det andra kvartalet levererade bolaget sina första system för hjärtstopp och för stroke, vilket tydligt markerar en övergång från utveckling till försäljning och i sig utgör en viktig milstolpe för bolaget. De regulatoriska processerna pågår parallellt i Japan och USA för marknadsgodkännande av The BrainCool System, och i denna administrativa handläggning återstår nu såvitt bedömt mindre teknikaliteter, främst med tanke på att ett betydelsefullt distributionsavtal redan är på plats i Japan, samt att man har fått FDA:s snabbspår i USA.
Läs även: BioStock publicerade den 9 juni en analys som gör en omfattande genomgång av BrainCool och tre av bolagets initiala målmarknader; stroke, hjärtstopp och oral mukosit. Analysen tittar på bolagets bakgrund, ledning och viktiga samarbeten, samt ger en grundlig genomlysning av bolagets produktportfölj och patentsituation, följt av en sammanfattning av målmarknader och marknadspotential för respektive affärsområde. Analysen avslutas med en värdering av bolaget enligt BioStocks SOTP-värderingsmodell som indikerar att en tydlig uppsida finns att hämta jämfört med dagens kursnivåer. Analysen kan läsas i sin helhet här.
Länk till halvårsrapporten.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev