Home Nyheter Allergan köper ForSight Vision5 med siktet inställt på grönstarr

Allergan köper ForSight Vision5 med siktet inställt på grönstarr

Allergan köper ForSight Vision5 med siktet inställt på grönstarr

26 augusti, 2016

Allergan förvärvade nyligen det privatägda bioteknikföretaget ForSight Vision5 i en affär värd 95 miljoner dollar, motsvarande drygt 700 miljoner kronor plus milstolpsbetalningar relaterat till ForSights utvecklingsprogram. ForSight är aktivt inom ögonvård och har tagit fram en ring som sätts in av en ögonläkare eller optiker och som frigör medicinering under flera månader. Avsikten är att ringen skall kunna hjälpa personer som drabbats av sjukdomen glaukom, grönstarr eller kroniskt förhöjt tryck i ögat.
Förvärvet – ett substantiellt tillägg till Allergans glaukomsegment
ForSights periokulära ring har utvecklats för att förbättra läkemedelstillförseln och minska det förhöjda intraokulära trycket hos glaukompatienter. Det är ett spännande förvärv som det irländska läkemedelsbolaget nu har gjort, och ett intressant tillägg till bolagets utvecklingsprogram. Allergan har redan en ganska stark närvaro på ögonvårdsmarknaden med produkter som Restasis, Lumigan, Combigan och Ozurdex i sin portfölj.
Lovande studieresultat
I en randomiserad, dubbelblind fas II-studie utförd vid University of California jämfördes en två gånger dagligen applicerad dos av ögondropparna timolol, med en administerad engångsdos av Allergans läkemedel Bimatoprost applicerad med hjälp av ringen. Resultatet visade att en enda administration av ringen minskade det intraokulära trycket varaktigt under ett halvår.
Detta är viktiga framsteg då enligt Allergan cirka 50 procent av glaukompatienterna slutar att ta sin preskriberade dos ögondroppar efter ett halvår, vanligen på grund av svårigheter att applicera dem eller andra orsaker.
Det finns stort behov av nya behandlingsalternativ mot glaukom som räknas som en av de främsta orsakerna till synnedsättning i världen, där runt 80 miljoner människor beräknas vara drabbade år 2020 enligt Bright Focus Foundation.
Om utvecklingen av ringen fortlöper framgångsrikt finns potential att de kan erbjuda en alternativ behandlingsform för att sänka förhöjt lOP i glaukom och okulär hypertoni.
Om glaukom
Måttlig tryckförhöjning kan hos en del förekomma i många år utan att glaukomtecken utvecklas. Förhöjda ögontryck (okulär hypertension) är dock en riskfaktor, och bör därför föranleda kontroller. Ju högre trycknivå desto större är sannolikheten för utveckling av glaukomsjukdom.
 


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev