Home Nyheter Xintela anlitar meriterad medicinsk och strategisk rådgivare

Xintela anlitar meriterad medicinsk och strategisk rådgivare

Xintela anlitar meriterad medicinsk och strategisk rådgivare

14 juli, 2016

Biomedicinbolaget Xintela som är verksamma inom regenerativ medicin och cancer har nyligen knutit till sig den mycket meriterade professor Christer Betsholtz som vetenskaplig och strategisk rådgivare. Kontrakteringen av Betsholtz är ett steg i att stärka utvecklingen av Xintelas cancerprogram med initialt fokus på den aggressiva tumörformen glioblastom. För BioStock berättar Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund mer om rekryteringen.

Christer Betsholtz är professor med fokus på vaskulärbiologi vid Uppsala universitet samt från 1 augusti i år även chef för AstraZenecas och Karolinska Institutets gemensamma laboratorium Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC). Dessutom leder Betsholtz en forskargrupp i vaskulärbiologi inom institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Betsholtz
Professor Christer Betsholtz presenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2007.

Evy Lundgren-Åkerlund, på vilka sätt kommer ert samarbete med Christer Betsholtz att tillföra nytta till Xintela?
– Christers breda och djupa kompetens inom cancerfältet kommer att vara till stor nytta för Xintela, dels i forsknings- och utvecklingsrelaterade frågor men även i strategiska frågor.
Hur prioriterat är Xintelas utvecklingsprogram inom glioblastom i förhållande till era övriga forskningsprogram?
– Cancerprogrammet är högt prioriterat. Det utvecklas parallellt med stamcellsprogrammet. Glioblastomprojektet är ett av våra två huvudprojekt.
Rekryteringen av Betsholtz ger signaler om att ni nu tar ett ordentligt kliv framåt vad gäller ambitionerna med utvecklingen av en ny antikroppsterapi för hjärntumörer, stämmer det?
– Det är riktigt. Projektet utvecklas mycket bra och vi arbetar med det på flera fronter, bland annat utvärderar vi våra antikroppars effekt på glioblastomcellers tillväxt och överlevnad både i olika cellmodeller och i djurmodeller.
Professor Betsholtz har ett stort kontaktnät, kan han bidra till att öppna upp dörrar för Xintela i form av framtida samarbeten eller licensaffärer?
– Ja visst kan det vara möjligt. Christer Betsholtz är en erkänd auktoritet inom cancerområdet med ett stort nätverk både inom akademin och industrin.
Xintelas cancerprogram fokuserar primärt på glioblastom, finns det även fler inriktningar inom cancer som kan bli aktuella?
– Det kan vara så, vi tittar på det.
Hur stor del av professor Betsholtz insatser för Xintela kommer att ligga på det strategiska planet i jämförelse med det forskningsmässiga?
– Det är fördelat rätt så lika. Notera att forskning och strategi går hand i hand. Resultat från forskningen påverkar våra strategiska beslut samtidigt som strategiska beslut påverkar hur vår forskning och utveckling bedrivs.
En helt annan fråga: Xintelas kursutveckling har sedan börsnoteringen tidigare i vår lämnat en del i övrigt att önska. En del av detta kan naturligtvis tillskrivas allmän global politisk oro, Brexit-frågan och den stora konkurrensen om investerarnas kapital inom biotechsektorn. Ser du några andra orsaker, med mer direkt koppling till bolagets utveckling, till den negativa trend vi sett för Xintelas aktiekurs?
– Det finns inga orsaker kopplade till bolagets utveckling. Projekten utvecklas mycket bra, helt enligt plan, och verksamheten expanderar. Vi har tidigare fått en del kommentarer om att vi kommunicerar för lite med våra aktieägare och att det har upplevts som att inget händer i verksamheten. Jag tror att man glömmer bort att vi har ett gediget arbete att göra innan vi kan presentera resultat från projekten och att det är ett tidskrävande arbete. Vi arbetar för fullt med att nå våra uppsatta mål och man får ha lite tålamod. Det är förstås viktigt att vi informerar om hur verksamheten utvecklas och jag hoppas att våra aktieägare nu känner sig informerade genom pressmeddelanden och nyhetsbrev och ser att vi håller en bra linje framåt.
Avslutningsvis, Sven Kili som är styrelseledamot i Xintela har i en tidigare videointervju sagt att Xintela är ett bolag med ”extremt stark projektportfölj”. Vad skulle du vilja säga till befintliga och potentiella aktieägare inför framtiden, har Sven Kili rätt?
– Sven Kili vet vad han pratar om. Med sin bakgrund inom läkemedelsindustrin och breda kunskaper inom cellterapi så förstår han värdet av den patentskyddade markörteknologi som vi bygger våra projekt på. Vi har valt att inrikta oss på två medicinska områden där det finns ett mycket stort behov av bättre behandlingsmetoder; dels stamcellsterapi för reparation av broskskador vid artros och dels behandling av hjärntumören glioblastom. Vår markörteknologi ger oss en unik position i utveckling av nya terapier för dessa indikationer. Vi har dessutom över 50 godkända patent bl.a. i Europa, Japan och USA vilket ger oss s.k freedom to operate i dessa geografiska områden. Sven Kili uttalade sig generellt mycket positivt om Xintelas utveckling i videointervjun vilket speglar att han verkligen tror på Xintela och på bolagets utvecklingspotential.
Fotnot: Christer Betsholtz påbörjade sitt arbete som vetenskaplig och strategisk rådgivare åt Xintela den 15 juni 2016 och kontrakteringen gäller tills vidare.
Den videointervju med Sven Kili som nämns ovan kan ses här.
BioStock har tidigare gjort en analys av Xintela som kan läsas här.
Du kan även läsa mer på bolagets hemsida som du hittar här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev