Home Nyheter Svenska forskare hittar ny riskgrupp för prostatacancer

Svenska forskare hittar ny riskgrupp för prostatacancer

Svenska forskare hittar ny riskgrupp för prostatacancer

11 juli, 2016

Svenska forskare har studerat cancerrisken hos över 50 000 bröder till män med prostatacancer och funnit delvis nya och överraskande bevis för att risken att drabbas ökar dramatiskt om man har både en far och bror som tidigare diagnosticerats med sjukdomen. Resultaten av studien som utförts av tre svenska forskarlag publiceras i Journal of the National Cancer Institute. Ett bolag som utvecklar läkemedel mot prostatacancer är DexTech Medical, mot den svåraste och behandlingsresistenta formen av sjukdomen. 
Det är välkänt att män med prostatacancer i släkten löper en ökad risk att drabbas. Man räknar t.ex. med att bröder till män med prostatacancer har en dubblerad risk, men vad innebär det egentligen i praktiken? Prostatacancer kan i vissa fall leda till döden, men hur stor denna risk egentligen är har det hittills funnit väldigt lite belägg för. Nu har forskare vid universiteten i Lund, Uppsala och Umeå studerat cancerrisken hos över 50 000 bröder till män med prostatacancer, och resultaten menar de är överraskande.
Läs även: DexTech hoppas på blockbuster inom prostacancer
De män som bara hade en bror som drabbats löpte 30 procent risk att själva få diagnosen före 75 års ålder, vilket kan jämföras med 13 procent genomsnittlig risk för svenska män. Risken att drabbas av en mycket allvarlig prostatacancer var dock avsevärt lägre, 9 procent (att jämföra med 5 procent genomsnittlig risk). De män som hade både en far och en bror med prostatacancer hade betydligt högre risk: 48 procent för någon form av prostatacancer och 14 procent för den mycket allvarliga formen. Forskarna undersökte också hur risken påverkades av hur allvarlig prostatacancern var hos en tidigare drabbad bror eller far. Risken för allvarlig prostatacancer var i stort sett lika hög hos dem vars bror haft den beskedligaste formen som hos dem som hade allvarlig prostatacancer i familjen.
– Detta är ett överraskande och viktigt forskningsresultat, som behöver spridas till allmänheten och inom sjukvården. Män vars far eller bror har en lindrig, obehandlad prostatacancer tror nog inte att detta ökar deras egen risk för en allvarlig prostatacancer. De kanske inte ens vet om att de har prostatacancer i familjen, säger docent Ola Bratt vid Lunds universitet, som lett forskningsprojektet.
– Män med två eller flera nära släktingar med prostatacancer bör rekommenderas prostatakontroller från 40-50 års ålder, enligt de nationella riktlinjerna. Detta stämmer väl överens med våra resultat, fortsätter han.
BioStock kommenterar
De nya vetenskapliga fynden är anmärkningsvärda och kommer förhoppningsvis på sikt öka allmänhetens kunskaper om sjukdomen. I synnerhet män som befinner sig i en konstaterad riskzon bör göra löpande rekommenderade kontroller, såsom blodprov (PSA), eventuellt även undersökning av prostatakörteln via ändtarmen eller med ultraljud och vävnadsprover.
Studien visar att risken att drabbas av den svårare formen av prostatacancer, som DexTech utvecklar läkemedel mot, visar sig vara lägre (9%) om man har en bror som tidigare insjuknat, och något högre (14%) om man både har en far och bror som drabbats. Implikationerna av detta på DexTechs läkemedelskandidat är dock troligen begränsade då OsteoDex avses administreras till de patienter som har längst skriden sjukdomsprogression med påvisad behandlingsresistens.
En fråga som studien inte besvarar, är om den patientgrupp som är predisponerad att uppvisa behandlingsresistens likväl kan befinna sig i ungefär samma numerära härad även efter tidig diagnos och behandling. I ljuset av detta är behovet av ett läkemedel mot den svåraste formen av prostatacancer fortfarande lika angeläget som tidigare.
OsteoDex har en tumörbromsande effekt mot kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. När prostatacancern spridit till skelettet börjar benet brytas ned, och OsteoDex dödar då tumörcellerna och hämmar nedbrytningen av benet. Samtidigt är det en ”målsökande” substans som koncentreras i skelettet precis där metastaserna finns. OsteoDex kan även ha potential att behandla tre av de vanligast förekommande cancersjukdomarna.
Nyligen godkände läkemedelsverket DexTech Medicals nya studiedesign för OsteoDex, vilket vi skrivit om tidigare.


Om kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).
Av alla män som lider av prostatacancer räknar man med att ca en fjärdedel utvecklar kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Runt 90 procent av dessa patienter drabbas även av metastaser i skelettet. Idag finns inget botemedel mot metastaserad prostatacancer och behovet av bättre läkemedel för att bromsa sjukdomen och förlänga överlevnaden hos de drabbade är mycket stort. Medianöverlevnaden vid CRPC är i dagsläget endast ett till två år.
Befintliga behandlingar otillräckliga
Det finns idag endast en handfull läkemedel för behandling av CRPC. De preparat som finns på marknaden har visat tumörbromsande effekt hos patienter, men med en relativt kort förlängning av överlevnaden – endast ca 2,5-5 månader. Samtliga av dessa läkemedel ger mer eller mindre allvarliga biverkningar och har dessutom relativt kort verkningstid eftersom cancern efter en tids behandling blir resistent mot preparaten.
Läs mer om studien här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev