Home Nyheter Söndagsintervjun: Peter Zerhouni, vd InDex Pharmaceuticals

Söndagsintervjun: Peter Zerhouni, vd InDex Pharmaceuticals

Söndagsintervjun: Peter Zerhouni, vd InDex Pharmaceuticals

10 juli, 2016

I dagens Söndagsintervju möter vi Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals, ett spännande och ännu onoterat bolag som är på god väg att ta fram ett nytt och effektivt läkemedel mot ulcerös kolit, eller blödande tjocktarmsinflammation. Bolaget befinner sig i sen klinisk fas med övertygande data från tidigare studier i ryggen och nu står man inför en planerad fas IIb-studie med sin läkemedelskandidat cobitolimod. I samband med detta kan en börsnotering av bolaget bli aktuell.

Peter-Zerhouni_300
Peter Zerhouni, vd InDex Pharmaceuticals

Kan du berätta kort om hur InDex Pharmaceuticals som bolag grundades och vad det är ni gör?
– Bolaget är grundat kring en upptäckt av forskare på Karolinska Institutet som år 2000 visade att substansen cobitolimod kan ha effekt vid behandling av sjukdomen ulcerös kolit, det vill säga blödande tjocktarmsinflammation. InDex Pharmaceuticals driver sedan dess läkemedelsutvecklingen av cobitolimod mot ulcerös kolit och har nu nått fram till sen klinisk fas.
– Ulcerös kolit är en sjukdom som kan vara oerhört besvärlig med symtom som blodiga diarréer, magsmärta, feber, viktnedgång och blodbrist. Sjukdomen kan, trots livslång medicinering, komma i vägen för det sociala livet och göra det omöjligt att sköta ett arbete, då svårt drabbade alltid måste vara nära en toalett. En betydande andel av patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit svarar inte på tillgängliga läkemedel. För patienter med kronisk aktiv sjukdom som inte svarar på medicinsk behandling är kolektomi, det vill säga kirurgisk borttagning av tjocktarmen, ofta det enda återstående alternativet. Det finns alltså ett stort medicinskt behov av nya läkemedel.
– InDex har även en bred portfölj av andra DIMS-substanser (DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser) som är i tidig preklinisk fas, med potential att kunna användas för behandling av olika typer av immunologiska sjukdomar.
Vilket eller vilka är era högst prioriterade projekt i dagsläget?
– Cobitolimod är det av våra projekt som kommit längst i utvecklingen och det vi lägger absolut störst fokus på. Baserat på de lovande resultaten i tidigare omfattande kliniska studier planerar InDex nu en fas IIb-studie med cobitolimod för att identifiera den dosering som ger optimal effekt av behandlingen hos patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Målsättningen med studien är att med bibehållen god säkerhetsprofil visa på en väsentligt högre effekt än i tidigare studier med cobitolimod och även jämfört med vad som har rapporterats för produkter på marknaden och sådana som är under utveckling i sen klinisk fas. Studien ska genomföras runtom i Europa och USA. Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) godkände studiedesignen i början av året genom företagets Investigational New Drug (IND)-ansökan.
Hur ser din professionella bakgrund ut och vad ser du som dina främsta styrkor som vd?
– Jag var tidigare vd och även ansvarig för affärsutveckling på Diamyd Medical, där vi 2010 ingick ett av de största licensavtalen inom svensk bioteknologi någonsin. Innan Diamyd jobbade jag på ING Bank i Bryssel och Amsterdam med stora transaktioner. Jag är också utbildad både biolog och ekonom. I min roll som vd för InDex är det en stor fördel att ha både en vetenskaplig och en finansiell förståelse. Det gör att jag kan kommunicera effektivt med forskare, läkare, läkemedelsbolag och investerare som alla är viktiga i utvecklingsprocessen.
Vad skulle du vilja framhålla som den hittills enskilt största framgången för InDex Pharmaceuticals?
– InDex har attraherat professionella, uthålliga och kapitalstarka ägare, som SEB Venture Capital och Industrifonden, vilket har möjliggjort en långsiktig utveckling av cobitolimod ända till sen klinisk fas, vilket är ganska ovanligt i Sverige.
Hur ser du på era framtida produkters marknadspotential på några års sikt?
– De godkända biologiska läkemedlen säljer idag för drygt 4 miljarder USD inom ulcerös kolit. Med cobitolimods unika verkningsmekanism, konkurrenskraftiga effekt och mycket fördelaktiga säkerhetsprofil, ser vi en stor marknadspotential för substansen. Den årliga försäljningen vid en framgångsrik kommersialisering bedöms kunna uppgå till mer än 1 miljard USD.
Vad är er affärsstrategi och vad skulle du säga är den främsta styrkan i den?
– InDex utvecklar substanser från preklinisk genom klinisk fas, med strategin att licensiera ut substanserna till samarbetspartners under sen klinisk utveckling för att på så sätt nå marknaden.
– Vårt arbete nu syftar till att göra cobitolimod redo för fas III och därmed skapa en attraktiv tillgång för internationella läkemedelsbolag som hela tiden behöver fylla på sina portföljer med nya innovativa produkter. Några av de största affärerna inom läkemedelsutveckling de senaste två åren har gjorts inom just området inflammation och inflammatorisk tarmsjukdom och det råder ingen tvekan för oss om att efterfrågan är mycket hög för fas III-klara projekt inom terapiområdet.
Vad ser du som de största utmaningarna och riskerna för ert bolag?
– Största utmaningen på kort sikt är att säkra finansieringen och starta den planerade fas IIb-studien med cobitolimod. På medellång sikt är utmaningen att genomföra studien inom de uppsatta tids- och budgetramarna.
– Största risken för vår typ av bolag är att de kliniska studierna inte visar den effekt eller säkerhetsprofil man förväntar sig. Många projekt kommer inte hela vägen till kommersialiserad produkt. I cobitolimods fall finns det redan omfattande klinisk data från patienter med ulcerös kolit som vi bedömer ger bättre förutsättningar att nå hela vägen jämfört med projekt i tidigare faser, även om det återstår flera kritiska steg i utvecklingen. Våra erfarenheter med cobitolimod bedömer vi också ökar chanserna att nå framgång med andra DIMS-substanser i närliggande terapiområden.
Vilka definierar ni som InDex Pharmaceuticals viktigaste konkurrenter?
– Dels de redan idag godkända biologiska läkemedlen för inflammatorisk tarmsjukdom, som Remicade och Humira som är bland världens absolut mest sålda läkemedel. Dels bedriver flera andra bolag läkemedelsutveckling inom inflammatorisk tarmsjukdom, vilket visar på det medicinska behovet och den kommersiella potentialen. Cobitolimod är dock en av få läkemedelskandidater i sen klinisk fas med en ny och unik verkningsmekanism. Det är en lokal behandling som ger en antiinflammatorisk effekt direkt i den inflammerade tjocktarmen.
Ni har nyligen nämnt att en ägarspridning och möjlig notering kan vara på gång, kan du berätta mer?
– Vi har en stark ägarbas med bland annat SEB Venture Capital och Industrifonden, men de har regler för hur mycket kapital de kan lägga i ett specifikt projekt. Därför kommer det att bli aktuellt att inom kort ta in ytterligare ägare för att finansiera den kommande fas IIb-studien. Vi arbetar just nu med att säkerställa finansieringen och en börsintroduktion av bolaget kan bli aktuell.
Vid en eventuell ägarspridning, varför är då InDex Pharmaceuticals intressant ur ett investeringsperspektiv?
– Det finns ett stort medicinskt behov och en enorm marknadspotential inom ulcerös kolit, vi är i sen klinisk fas med lovande data från omfattande tidigare studier, som visar på klara fördelar med cobitolimod jämfört med befintliga läkemedel, vi planerar en fas IIb-studie som redan har fått godkänt av FDA, vi har ansedda ägare, och en erfaren styrelse och bolagsledning.
Slutligen, var tror du att InDex Pharmaceuticals som bolag befinner sig om tre år?
– Då har vi genomfört fas IIb-studien med goda resultat och andra aktiviteter som krävs för att cobitolimod ska vara fas III-klart och funnit en partner som vi startat fas III tillsammans med under ett ekonomiskt fördelaktigt avtal.
Läs mer om InDex Pharmaceuticals på bolagets hemsida som du hittar här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev