Home Nyheter Positiva studieresultat kan leda till vaccin mot RSV-virus

Positiva studieresultat kan leda till vaccin mot RSV-virus

Positiva studieresultat kan leda till vaccin mot RSV-virus

29 juli, 2016

Danska Bavarian Nordic kunde nyligen rapportera positiva studieresultat med sitt vaccin mot luftvägsjukdomen RSV (respiratoriskt syncytialvirus) som drabbar uppåt 30 miljoner barn årligen. Även om det är lång väg kvar att gå mot ett godkänt läkemedel, menar bolaget att resultaten hittills tyder på att vaccinet ger ett högre skydd än både godkända läkemedel och övriga under utveckling.
En RS-virusinfektion brukar börja som en vanlig förkylning med hosta, snuva och feber. Vuxna och äldre barn får oftast inga större besvär, men barn som är upp till ett år kan bli ordentligt sjuka med ansträngd hosta och svårigheter att andas. En stor del av de besvär som de minsta barnen får beror på att det sega slemmet hindrar deras andning. Barn upp till ett år, särskilt för tidigt födda, kan drabbas av andningsuppehåll.
Infektionen varar ofta längre än en vanlig förkylning, ibland upp till en månad. Men inte enbart barn utan även personer med nedsatt immunförsvar som t.ex. vid HIV-infektion, organtransplantation och cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling är speciellt utsatta. En tredjedel av alla RSV-relaterade dödsfall inträffar under det första året av ett barns liv, och av dessa sker hela 99 procent i U-länder. Trots detta finns inget välfungerande vaccin på marknaden.
Lovande resultat på vuxna banar väg för tester på barn
De första försöken på människor med vaccinet MVA-BN RSV mot RSV, utfördes på 63 friska amerikanska frivilliga i åldrarna 18-65 år. Vaccinet visade sig väsentligt öka produktionen av antikroppar och T-cellssvar mot RSV, och indikerade ett brett immunsvar mot alla RSV-subtyper.
Det är en tidig studie för vårt RSV-vaccin som vi nu ser resultatet av, men det visar att vi är på rätt väg. RSV orsakar luftvägssjukdomar hos många människor runt om i världen, och om vi kan komma fram till ett säkert och effektivt vaccin baserat på vår redan beprövade vaccinteknologi, MVA-BN, kommer det att kunna hjälpa många människor, samtidigt som det också innebär att det finns en stor ekonomisk potential, säger Bavarian Nordics CFO Ole Larsen i ett pressmeddelande.
Bavarian Nordic avser att initiera en fas II-studie på vuxna patienter under andra halvan av 2016, samt en fas I-studie på barn i början på nästa år.
Höga kostnader begränsar behandling av äldre
Att MVA-BN RSV tolererades väl och utan några oväntade eller allvarliga biverkningar, är en nödvändig förutsättning för fortsatta studier på barn. RSV är visserligen en bidragande orsak till sjukhusvistelser och dödsfall hos äldre vuxna, men den höga kostnaden för befintliga läkemedel begränsar dess användning till vissa undergrupper av barn som löper hög risk för allvarlig RSV-infektion samtidigt som en stor grupp äldre högriskindivider är oskyddade. Mest utsatta rent kvantitativt, är dock barn i fattiga länder.
Det potentiella marknadsvärdet av läkemedel mot RSV
Den globala marknaden kommer att expandera från ca 640 miljoner dollar år 2014 till över 2,3 miljarder dollar år 2024, vilket motsvarar en imponerande årlig tillväxttakt på 29,9 procent, enligt konsultföretaget Global data. Enligt samma rapport från januari, kommer den kraftiga tillväxten på de sju viktigaste marknaderna drivas på av flera nya produktlanseringar där konkurrensen – trots det betydande behovet – inte är så stor.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev