Home Analyser NeuroVive bestrider Arbutus BioPharmas avtalsuppsägning

NeuroVive bestrider Arbutus BioPharmas avtalsuppsägning

boxing gloves or martial arts gear on a black background

NeuroVive bestrider Arbutus BioPharmas avtalsuppsägning

6 juli, 2016

NeuroVive meddelade idag 6 juli att bolaget på ett antal punkter ifrågasätter och bestrider grunderna för Arbutus uppsägning av avtalet med NeuroVive, efter att man tidigare valt att avbryta utvecklingen av OCB030 (NVP018), vilket kommunicerades i oktober 2015. I denna artikel går BioStock genom historien om hur NeuroVive lyckades knipa en mycket lovande antiviral läkemedelskandidat mitt framför ögonen på de stora läkemedelsbolagen, samt hur det ledde till ett lukrativt avtal som sedan bröts på oklara grunder.

Historien om hur NeuroVive över en natt hamnade på de stora läkemedelsbolagens radar, började i mars 2013 då NeuroVive genom ett snabbt beslut övertog en portfölj av nya cyklofilinhämmare från det brittiska biotechbolaget Biotica som då befann sig i likvidation efter en tvist med en samarbetspartner, mitt framför ögonen på några av världens största läkemedelsbolag.
Biotica grundades 1996 av forskare vid Cambridge universitet i Storbritannien och man specialiserade sig tidigt på polyketidläkemedel, en brett tillämpbar klass av biologiska läkemedelsliknande molekyler som produceras av mikroorganismer, varav delar utvecklats vid Stanford University och Harvard University samt Kosan Pharmaceuticals (vilka köptes upp av Bristol-Myers Squibb år 2008).

År 2012 drabbades bolaget av likviditetsproblem till följd av en licenstvist med en ej namngiven läkemedelsutvecklingpartner. I detta läge hade man partneravtal med GlaxoSmithKline och Pfizer, två av världens största läkemedelsbolag. Om man till detta adderar att grundforskningen utförts vid världens två mest välrenommerade universitet, Stanford och Harvard – och att de som köpt upp läkemedelskandidaterna var professorer vid Storbritanniens motsvarighet, Cambridge – plus det faktum att man lyckats ingå avtal med bland annat världens största läkemedelsbolag, är det lätt att dra slutsatsen att Biotica skulle gå långt. Så blev det emellertid inte. Bolagets primära läkemedelskandidat hamnade så småningom i Sverige, hos NeuroVive.

BC556 – en potentiell nyckel till kronisk Hepatit B
Bioticas mest lovande läkemedelskandidat var BC556, en mycket potent hämmare av HCV-replikation i alla testade virala genotyper, köptes under 2013 upp av NeuroVive,  
mitt framför ögonen på flera stora läkemedelsbolag som dessutom gratulerade till det lysande förvärvet. I köpet av de nya cyklofilinhämmarna ingick tillhörande immateriella rättigheter samt tillgångar inom den aktuella teknikplattformen. I förvärvet ingick alltså även BC556 som i NeuroVives pipeline döptes om till NVP018. Det konstaterades snabbt att kandidaten var mycket lovande, men att den inte skulle utvecklas internt då antivirala indikationer som Hepatit B och C, HIV etc ligger utanför bolagets kärnverksamhet. Man sökte en licenspartner.

Efter många turer då NeuroVive uppvaktades av inte mindre än 6 av de 10 största läkemedelsbolagen i världen, utlicensierades NVP018 till samma forskare som tagit fram världens bäst säljande läkemedel, Sovaldi mot Hepatit C i bolaget Pharmasset – ett bolag som såldes för otroliga 11 mijarder dollar till läkemedelsjätten Gilead Sciences år 2011. Nu ville forskarna göra om samma resa inom indikationen Hepatit B, och NeuroVives substans framhölls som mycket viktig i denna strävan. Under 2014 skrevs avtalet under med bolaget OnCore BioPharma. BC556 döptes om igen, nu till OCB030.

Vid försäljningen konstaterade NeuroVives vice vd Jan Nilsson i en video-intervju som kan ses här, att NeuroVive uppvaktades av flera jättebolag, men att de valde det mindre OnCore BioPharma givet deras track record med Sovaldi samt deras extremt snabba läkemedelsutvecklingstakt.

Det som intresserade samtliga intressenter var att läkemedelskandidaten verkar direkt genom att hämma flertalet olika stadier i virusreplikeringen i leverceller och indirekt genom att förstärka immunsystemets reaktion via interferonreglerande faktorer (IRF:er), inklusive potent hämmande av interaktionen mellan cyklofilin A och IRF9 som är en nyckelkomponent i JAK-STAT-signalvägen som transporterar kemiska signaler genom cellmembranet. Vidare data hade även visat att risken för att utveckla resistens, vilket är ett allvarligt kliniskt problem med nuvarande behandlingar för hepatit B, är mycket låg med NeuroVives läkemedelskandidat. Detta gör BC556, NVP018 eller OCB030 unik.

Den tredje största prekliniska affären som gjorts mellan 2009-2014
NeuroVive hade all anledning att fira. Affären var ett mönsterexempel på hur snabba beslutsvägar samt affärsmässig- och vetenskaplig fingertoppskänsla kan generera stora mervärden för ett litet läkemedelsbolag. NeuroVive köpte rättigheterna till läkemedelskandidaterna, inklusive patent, för endast 3 MSEK av Biotica. I gengäld fick forskarna på Biotica genom sitt nystartade företag Isomerase Therapeutics arbeta vidare med andra delar av bolagets tidigare pipeline tillsammans med NeuroVive (tex Amberprojektet, NVP015).
Läs även: NeuroVive och Isomerase har flera ej offentliggjorda projekt i pipen
Avtalet sägs nu formellt upp
Redan utan att räkna in royalties hade NeuroVive genom avtalet med OnCore BioPharma en möjlighet att göra en vinst på över 32 000 procent på sin investering, förutsatt att alla milestones skulle falla ut. OnCore gjorde efter licensaffären en merger med ett annat amerikanskt bolag, Tekmira, och de bildade tillsammans bolaget Arbutus BioPharma. Och det var Arbutus som i oktober 2015 slutligen beslutade att oväntat avsluta utvecklingen av OCB-030.
Jan Nilsson på NeuroVive sa i samband med detta: “Vi är givetvis mycket överraskade av detta beslut då det finns omfattande, oberoende resultat som bekräftar den antivirala effekten vid användning av indirekta verkningsmekanismer”. Matt Gregory, vd för Isomerase Therapeutics tillade: “Substanserna som NeuroVive utvecklar är kraftfulla cyklofilinhämmare. Vi är fortsatt övertygade om att cyklofilinhämmare baserade på denna typ av substanser har stark potential inom ett flertal terapiområden, inklusive antivirala tillämpningar”.
Vilka orsaker som ligger bakom Arbutus BioPharmas beslut är vanskligt att sia om. Ingen forskning har som sagt presenterats som på något sätt motsäger tidigare vetenskapliga rön kring läkemedelskandidatens antivirala effekt, varför det finns fog att anta att NeuroVive alltjämt har möjlighet att utlicensiera NVP018 till en annan intressent inom antivirala sjukdomar, varav Hepatit B skulle kunna vara en.
BioStock planerar att genomföra en intervju med NeuroVive för att få en kommentar från bolaget kring dagens pressmeddelande.
Se en videointervju med Jan Nilsson där han berättar om molekylerna som visat sig ha en långt större potential än vad forskarna kunnat ana.
Läs en intervju med dåvarande företrädare för Biotica i EP Vantage Interview från 2011
Analyskommentar
Arbutus och NeuroVive meddelade marknaden för snart ett år sedan att Arbutus BioPharma beslutat att lägga ner utvecklingsarbetet med den inlicensierade läkemedelskandidaten OCB-030 från NeuroVive. Detta kom mycket överraskande då Arbutus vid varje marknadsguidning lyft fram denna kandidat bland flera som en av deras viktigaste. Därmed skrevs värdet på denna tillgång i våra analyser ner till noll kronor i avvaktan på vidare besked. Idag meddelade NVP att Arbutus nu har gått vidare med att också formellt säga upp licensavtalet med bolaget. I dagens PM meddelar NeuroVive att de bestrider flera punkter i Arbutus uppsägning men man ger ingen information om vilka punkter detta är. I det avtal som finns mellan parterna skall Arbutus återlämna licensen till NVP samt betala en ersättning om 2 miljoner USD till NVP om de väljer att avbryter utvecklingen av läkemedelskandidaten. Att NeuroVive idag meddelar att de bestrider flera punkter i uppsägningen kan betyda att Arbutus inte anser att det avtalet skall gälla och att det är NVP som på något sätt brustit i sina åtaganden i licensavtalet. Detta skulle kunna innebära att Arbutus har motkrav i uppsägningen gentemot NVP. Dagens PM från NeuroVive väcker därmed fler frågor än det ger svar. Läkemedelskandidaten får fortsatt nollvärde i BioStocks analys samtidigt som risken har ökat att NeuroVive kan komma att hamna i utdragna och ovissa tvistemål med Arbutus BioPharma. BioStocks riskvägda nuvärde för hela NeuroVives portfölj är 10,10 kr/aktie.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev