Home Nyheter Intervju Xintela: "Det finns ett stort intresse från läkemedelsindustrin"

Intervju Xintela: "Det finns ett stort intresse från läkemedelsindustrin"

Intervju Xintela: "Det finns ett stort intresse från läkemedelsindustrin"

19 juli, 2016

Nyligen meddelades att Region Skåne, Lunds universitet och Medicon Village satsar på ett nytt internationellt centrum för cell- och genterapi i Lund, med sikte på att vara igång kring årsskiftet. Xintela medverkar aktivt i projektet, vilket kan ses som ett tecken i tiden. Nyligen blev det också känt att TiGenix NV och Takeda Pharmaceutical Company sluter ett avtal inom just cellterapi värt 355 miljoner Euro plus royalty. Tillsammans sätter jätteaffären och satsningen på det nya forskningscentret för cell- och genterapi strålkastarljuset på detta heta forskningsområde och visar att Xintela har träffat rätt i sitt fokus. BioStock kontaktade Carl-Magnus Högerkorp, forskningschef och ansvarig för Xintelas medverkan i projektet för en kommentar.
Det finns stora förväntningar inom forskarvärlden på cell- och genterapi för individualiserade medicinska behandlingar för att finna helt nya verktyg att behandla och bota svåra sjukdomar. Region Skåne, forskare vid Lunds universitet och Medicon Village har därför tillsammans med företagen Xintela AB och Idogen AB – bägge baserade på Medicon Village – inlett ett arbete för att ta tillvara de olika unika lokala kompetenserna inom akademi och industri. Genom att konsolidera kompetenser och infrastruktur som finns i Skåne är målet att utveckla ett nytt internationellt forsknings- och utvecklingscentrum för cell- och genterapi.
Inom Lunds universitet bedrivs världsledande forskning inom cell- och genterapi. Ett antal forskningsprojekt befinner sig i ett läge där forskningen behöver testas på människor. I Skåne finns också ett flertal företag som utvecklar framtidens cell- och genterapi, men som behöver tillgång till kompetens och ändamålsenlig infrastruktur inom området. Ett av dessa företag är Xintela, och för dem var det en självklarhet att medverka i satsningen.

Carl-Magnus Högerkorp, forskningschef Xintela
Carl-Magnus Högerkorp, forskningschef Xintela

Carl-Magnus Högerkorp, forskningschef i Xintela, vad hoppas du ska komma ut av denna stora satsning?
– Detta är en mycket betydelsefull och viktig satsning som ligger helt rätt i tiden. Vad som är viktigt att betona är att detta är en satsning som syftar till att ta resultat från forskningen till kommersiella produkter. Tanken är att skapa en infrastruktur för att forskare inom cell- och genterapi lättare ska kunna utveckla sina koncept mot kommersiella terapier, så kallad translationell forskning och utveckling. Det är den translationella delen som är en utmaning och därför är den här typen av initiativ mycket viktig.
Xintela och Idogen är de enda forskningsbolagen som är representerade i samarbetet, förutom Region Skåne, Medicon Village och Lunds Universitet. På vems initiativ är Xintela en del av utvecklingen av det nya centret och vilken roll kommer ni att ha i samarbetet?
– Xintela har länge varit i dialog med Medicon Village kring att få igång de renrumslokaler som finns på plats här. Dessa samtal har sedan kommit att lyftas till en högre nivå och involverat flera aktörer eftersom det är angeläget att få igång denna typ av verksamhet i en mer omfattande och fokuserad satsning. Detta har drivits på av de satsningar som just nu görs inom cell- och genterapi på andra håll i Europa och världen, exempelvis i Storbritannien, Spanien och Kanada. Det är fantastisk bra att Skåne nu tar tag i detta, Sverige har världsledande forskning i fältet som behöver utvecklas vidare för att komma till nytta för sjukvården och för samhället.
Vilken praktisk betydelse kommer det nya cellterapicentret att ha för Xintelas del?
– Xintela är ett av de företag på Medicon Village som står i startgroparna att köra igång och använda de faciliteter som finns på plats för cellproduktion. Detta är något som är mycket angeläget för oss och är en av anledningarna till att vi har varit med och drivit det här initiativet tillsammans med Idogen, Medicon Village, Medicinska Fakulteten på Lunds Universitet och Region Skåne. Vi räknar med att redan under hösten komma igång med att sätta upp processer för GMP-produktion av våra celler i de renrum som finns på Medicon Village, och som utgör en central del av hela denna satsning. Cellterapicentret ger oss en möjlighet att snabbare påbörja kliniska studier på människa med stamceller som vi själva producerar i våra egna lokaler. Att äga processerna ger oss både flexibilitet och en stark position inför det kommande kliniska utvecklingsarbetet.
Hur tror du att den här satsningen kommer att påverka möjligheterna till fler internationella samarbeten?
– Att vara delaktig i en satsning av detta slaget är naturligtvis också mycket intressant för att knyta nya kontakter inom fältet vilket kan öppna upp för nya möjligheter och nya samarbeten både inom och utanför Sverige. Som delaktig i ett internationellt cellterapicenter blir Xintela även mer synligt i omvärlden.
Forskning och utveckling inom cell- och genterapi syftar till att ta fram mer individualiserade behandlingar, till skillnad från traditionell behandling där en slags medicinering eller en typ av operation ges till alla patienter. Är detta framtidens nya behandlingsparadigm?
– Individualiserad terapi är något som det satsat mycket pengar på just nu. Ett tydligt exempel är Obamas Precision Medicin initiativ där världen största forskningsinstitution, National Institutes of Health arbetar mycket fokuserat med att hitta nya sätt att bibehålla människors hälsa och effektivt behandla sjukdomar på individnivå. Cell- och genterapi, och behandling av cancersjukdomar är exempel på just individualiserade behandlingar som vi kommer se mer av i framtiden. Fördelarna med dessa terapier är de i många fall kan återskapa funktioner som gått förlorade p.g.a. sjukdom eller helt bota allvarliga sjukdomstillstånd vilket innebär stora vinster för sjukvården och samhället.
Flera studier har visat att cellterapi har stora möjligheter att förändra vården av patienter som lider av tex cancer, Alzheimers sjukdom och ryggmärgsskador. Även inom ortopedi finns det stora förväntningar på behandling med hjälp av celler, vilket är Xintelas specialområde. På vilket sätt kan Xintelas egenutvecklade och patentskyddade markörteknologi XINMARK bidra för att ta cellterapiutvecklingen framåt?  
– Xintela utvecklar en stamcellsterapi för behandling av skadat ledbrosk med fokus på artros. Det är en ledsjukdom som drabbar väldigt många människor, både unga och gamla och kännetecknas bl.a. av att ledbrosket successivt bryts ner. Det är smärtsamt och funktionsnedsättande och medför stora kostnader för samhället. För närvarande finns det inga bra och kostnadseffektiva sätt att behandla artros. I många fall leder sjukdomen så småningom till att leden måste ersättas med en ledprotes, vilket är stora och kostsamma ingrepp. Vi siktar på att ta fram en stamcellsbaserad produkt som kan regenerera ledbrosket hos artrospatienter, förhindra fortsatt nedbrytning, och i förlängningen minska behovet av proteser. Genom vår markörteknolologi XINMARK kan vi specifikt selektera ut de stamceller som har förmåga att bygga ny broskvävnad. Detta ger oss möjlighet att på ett unikt sätt utveckla en cellterapiprodukt för en kostnadseffektiv behandling av broskskador.
Cellterapi är i fokus på flera fronter just nu. Den 5 juli meddelade TiGenix NV och Takeda Pharmaceutical att man har slutit ett avtal för kommersialisering av TiGenix NV:s cellterapiprodukt Cx601, en affär värd 355 miljoner Euro plus royalties. Vilken betydelse har det för er att så stora affärer genomförs inom detta område, och vilka möjliga implikationer kan det få för Xintela?
– Detta är ett exempel på att mycket är på gång inom cellterapifältet, och att det finns ett stort intresse från läkemedelsindustrin. Cellterapi börjar nu bli ett moget område med flera intressanta produkter på väg till marknad. Affären visar också att cellterapi och regenerativ medicin är ett angeläget område i Japan. Där har man nyligen ändrat sina regelverk för att uppmuntra utveckling av regenerativ medicin som ett led att hantera utmaningarna med den växande åldrande befolkningen i landet. Exempelvis har Australienska Mesoblast sedan något år inlicensierat sin allogena cellterapiprodukt TEMCELL HS till Japanska JCR Pharmaceuticals. Vi lär få höra mer om stora affärer med japanska företag inom cellterapi framöver. Detta stärker Xintelas möjlighet att hitta samarbetspartners och licenstagare i framtiden.
TiGenix har även aviserat att man nu påbörjat att dra tillbaka sitt marknadsgodkännade för sin broskreparationsprodukt ChondroCelect, vad betyder det för er utveckling?
– ChondroCelect är en cellterapiprodukt där patientens egna broskceller används för att behandla broskskador och var en av de första cellterapiprodukterna som fick marknadsgodkännande i Europa. Att ta fram och producera autologa, d.v.s. patientegna, broskceller medför höga kostnader och en anledning till att de nu drar tillbaka produkten är att det har varit svårt att få betalt för produkten, s.k. reimbursement. De anger även att att regulatoriska bestämmelserna i Europa gör det svårt att ta en produkt med autologa broskceller till marknad. Av liknande anledningar drog Vericell (tidigare Genzyme) tillbaka MACI som också var en produkt baserad på autologa broskceller. Tigenix meddelade i samband med detta att de nu stärker sitt strategiska fokus på att enbart utveckla cellterapiprodukter baserade på allogena, eller donerade, stamceller. Detta visar att cellterapier baserade på allogena stamceller är de som är mest kostnadseffektiva och som har bäst förutsättningar att få reimbursement och därmed lönsamhet. Xintelas kommande cellterapiprodukt för att reparera skadat ledbrosk är baserad på allogena stamceller som kvalitetssäkras med bolagets patentskyddade markörteknologi. Detta ligger helt i linje med framtida behov och krav.
Läs mer om Xintelas fokus på ledbroskskador och artros i BioStocks analys av bolaget här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev