Home Nyheter Intervju: Saniona om de nya forskningsprojekten

Intervju: Saniona om de nya forskningsprojekten

Intervju: Saniona om de nya forskningsprojekten

7 juli, 2016

Saniona meddelade under tisdagen att man fått forskningsanslag för tre av sina tidiga projekt inom neuropatisk smärta, cancer och urininkontinens. Totalt handlar det om 5,3 miljoner kronor i bidrag fördelat över de tre projekten. BioStock kontaktade Palle Christophersen, forskningschef Saniona samt bolagets vice vd Thomas Feldthus för att få veta mer.

Av bolagets pressmeddelande framgick att anslaget för cancerforskning ska medfinansiera en doktorandtjänst under tre år i samarbete med cancerforskare från Köpenhamns universitet, och att målet med forskningen är att följa upp preliminära data som visar att jonkanals-modulatorer från Sanionas digra samling med substanser kan förhindra cancercellers tillväxt samt även förstärka effekten av traditionella cancerläkemedel. Att tumörceller utvecklar resistens mot normal kemoterapi är en betydande utmaning för behandlingen av cancer, och jonkanalers roll inom processen för uppkomst och upprätthållande av läkemedelsresistens är ett hittills relativt outforskat forskningsfält.

Palle Christophersen, forskningschef Saniona.
Palle Christophersen, forskningschef Saniona.

Palle Christophersen, forskningschef Saniona, först och främst, vad är NS3728 och vilka resultat har ni sett med denna läkemedelskandidat?
– NS3728 är en jonkanalsmodulator från ett av Sanionas tidiga forskningsprogram som vi  ännu inte har presenterat. Vi benämner än så länge inte substansen som en läkemedelskandidat, men vi har kunnat påvisa att den – och andra substanser med liknande verkningsmekanism – i laboratoriemiljö kan hämma cellers förmåga att dela sig. Detta kan möjligen få betydelse för framtidens cancerbehandling. För att forskningsmässigt belysa dessa rön mer i detalj har Innovationsfonden skjutit till stöd som ska finansiera en PhD-anställning i samarbete med Köpenhamns universitet.
I rapporten från forskningssamarbetet skriver ni att ni har sett lovande resultat mot läkemedelsresistens, vad innebär det?
– Tillsammans med forskarna på Köpenhamns universitet har vi kunnat visa att substansen även hämmar tillväxten hos kemoterapi-resistenta tumörceller, och vi ser även tecken på att den kan återetablera effekten av vissa cancerläkemedel. Visionen är givetvis att man skall kunna fortsätta en behandling med läkemedel som annars skulle behöva avslutas p.g.a. att patienten utvecklar resistens.
Hur väl utredd är jonkanalers betydelse som potentiell måltavla för att stoppa cancer?
– Det finns en del vetenskapliga publikationer som avhandlar effekterna av olika jonkanalsmodulatorer i cancerceller, men det är ett relativt nytt forskningsfält och vi känner ännu inte till några pågående kliniska försök inom området.
Cancer är ju inte Sanionas primära fokusområde, avser ni därför att utlicensiera en eventuell kandidat före eller efter fas II-studier?
– I nuläget är detta fortfarande ett forskningsprojekt och vi har ännu inte beslutat hur vi eventuellt vill genomföra klinisk utveckling och kommersialisering av en möjlig produkt.
Vad kan du berätta om plattformen DEN-50R, och har du någon uppgift på hur många fler liknande plattformar ni har i ert substansbibliotek?
– DEN-50R-plattformen, som har utvecklats på Köpenhamns universitet, är en unik samling cancercell-linjer som har utvecklat resistens mot specifika cancerläkemedel. Dessa cell-linjer utgör tillsammans med Sanionas bibliotek med ca 120 000 substanser, varav många är välkaraktäriserade jonkanalsmodulatorer, en bra utgångspunkt för att hitta nya behandlingsprinciper för kemoterapiresistens. Det är en ny satsning för Saniona och vi har för ögonblicket inga liknande aktiviteter igång.
Ni har fått tre forskningsanslag, utöver det som rör cancer har ni även fått anslag för forskning rörande urininkontinens. Kan du utveckla detta lite?
– Vi har identifierat en specifik jonkanal som har visat sig ha stor betydelse för att kontrollera blåsans sammandragningar. Substanser som stimulerar denna jonkanal kan t.ex. lungna en överaktiv blåsa hos råttor, och det finns därför goda möjligheter att sådana substanser på sikt kan utvecklas för behandling av inkontinens. Det stöd vi nu fått från Innovationsfonden betyder att vi kan vidareutveckla konceptet.
Slutligen har ni fått ett större anslag för forskning inom neuropatisk smärta för ett treårigt samarbete mellan Saniona, Sydneys universitet och det australiensiska bioteknikbolaget Synthesis Research. Vad kan du berätta om detta samarbete och eventuella tidsplaner?
– Samarbetet med universitetet i Sydney rör sig om teknologiutveckling inom ett helt nytt koncept, med specifika jonkanaler som är involverade i smärta. Projektet är finansierat under tre års tid och vi hoppas kunna ta fram en färdigutvecklad ny teknologiplattform inom de tidsramarna, avslutar Palle Christophersen, forskningschef Saniona.
Thomas Feldthus, VVD & CFO Saniona
Thomas Feldthus, VVD & CFO Saniona

Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona, ni har mycket på gång nu, vad ligger närmast på agendan och var kan era aktieägare träffa bolaget härnäst?
– Vi lämnar regelbundna uppdateringar om verksamheten via pressmeddelanden, vårt nyhetsbrev och kvartalsrapporterna. Dessutom presenterar vi bolaget vid olika investerarevent i Sverige och Danmark. Datum för dessa evenemang publiceras på vår hemsida när vi har beslutat om att medverka vid ett specifikt event eller konferens. Under hösten har vi så här långt planerat att presentera Saniona vid investerarträffar i Stockholm 1 september och i Köpenhamn 20 september.
Marknaden har kunnat glädjas åt ett starkt nyhetsflöde från Saniona de senaste åren. Vad tror du om Q3-Q4 2016 och nästa år, kommer vi att se en ännu högre takt i och med de nya MAR-reglerna och det faktum att flera kliniska studier påbörjas under perioden?
– Vi förväntar oss att vi kommer att hålla ett fortsatt högt tempo vilket i sin tur bör leda till ett signifikant nyhetsflöde under den kommande perioden. De nya reglerna kommer för vår del inte att innebära några stora förändringar i hur vi kommunicerar eftersom vi i praktiken redan följer de principer för delgivande av information som beskrivs i regelverket för MAR, säger Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona.
Läs tisdagens pressmeddelande här.
Initiala resultat från forskningssamarbetet med Köpenhamns universitet och Oncology Venture publicerades vid American cancer societys möte i Chicago i juni 2016, vars abstract kan läsas här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev