Home Nyheter Hjärnskador snarare än psykologiska orsaker bakom PTSD

Hjärnskador snarare än psykologiska orsaker bakom PTSD

Hjärnskador snarare än psykologiska orsaker bakom PTSD

28 juli, 2016

Ny forskning publicerad i The Lancet Neurology Journal visar att tryckvågen från detonationer ger upphov till ett unikt mönster av dolda hjärnskador. Rönen tar därmed udden av teorier om bakomliggande psykologiska orsaker till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), och visar på en ny möjlig potential för behandlingar som utvecklas mot traumatisk hjärnskada (TBI).
Shellshock, Battle Fatigue, Operational exhaustion, Post-Traumatic Stress Disorder. Benämningarna har varit många genom åren varav det första uttrycket myntades redan under första världskriget. Då betraktades fenomenet som en krigsneuros, och denna syn på de förmodade bakomliggande psykologiska orsakerna har hängt med in i modern tid. Nu kommer dock dessa teorier på skam, då fysiska – inte psykologiska orsaker – snarare tycks ligga bakom.
Ett unikt mönster av dolda hjärnskador hos manliga soldater
Medan kopplingen mellan hjärnskakning och posttraumatiskt stressyndrom har blivit tydligare under de senaste åren, har en särskild koppling mellan PTSD och detonationsvågor förblivit svårförklarade. Detta kan nu vara på väg att ändras efter att forskare vid Uniformed Services University of the Health Sciences i Maryland har identifierat ett distinkt mönster av skador i hjärnan hos åtta avlidna militärer som överlevt högexplosiva attacker, men senare dött av tillsynes andra orsaker.
Explosioner från vägbomber, granater och liknande, orsakar ett brett spektrum av skador. Förutom splitter och andra föremål som kan penetrera kroppen, kan den kraftiga chockvågen orsaka skallskador och hjärnskakning.
Mindre utrett är dock hur tryckvågen – komprimerad luft som skjuter ut i alla riktningar snabbare än ljudets hastighet – påverkar hjärnvävnaden. Tryckvågor tros kunna komprimera bröstbenet och sända chockvågor genom kroppens blodkärl och upp in i hjärnan.
Resultaten som publiceras i The Lancet Neurology Journal tyder på att mönstret av skador på hjärnan med neuropsykiatriska symptom som utsätts för chockvågor från sprängämnen – såsom granater, granatkastare och improviserade sprängmedel (IED) – skiljer sig från skademönstret hos de som har andra typer av skallskador.
Då allt fler soldater och civila utsätts för omfattande exponering för explosioner i krigszoner, kan studien preliminärt bekräfta tidigare teorier, och samtidigt delvis avfärda andra. Undersökningsledaren Dr Daniel Perl menar att PTSD har setts som ett psykiatriskt problem – att den psykiska pressen av att delta i strid har orsakat tillståndet. Men egentligen är det alltså snarare fråga om skador på hjärnan.
– Chockvågsrelaterade hjärnskador är en signaturskada i moderna militära konflikter. Även om rutinavbildning för chockvågsrelaterad traumatisk hjärnskada ofta inte visar några avvikelser i hjärnan, klagar soldater ofta på neuropsykiatriska symptom som huvudvärk, sömnstörningar, minnesproblem, oberäkneligt beteende och depression som tyder på strukturella skador på hjärnan. Eftersom den underliggande patofysiologin är okänd har vi svårt att diagnostisera och behandla dessa “osynliga sår”, menar Dr Perl.
Ärrbildning i hjärnan
Forskarna undersökte hjärnvävnad hos åtta avlidna tidigare militärer som överlevt explosiva attacker i strid men som senare dog av andra orsaker. Fem av dem hade tidigare fått diagnosen PTSD. Sammantaget kunde man se ett ett distinkt, konsekvent och unikt mönster av ärrbildning i delar av hjärnan som är viktigt för kognitiv funktion såsom minne, sömn och andra viktiga funktioner. I något fall kunde man även konstatera ärrbildning i flera strukturer som brukar kopplas till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Det är ännu för tidigt att avgöra om ärren i hjärnan uppkommer som en direkt följd av explosioner, men Dr Perl framhåller att det med hög sannolikhet är så eftersom de unika skadorna på hjärnan stämmer med vad vetenskapen tidigare har fastslagit avseende chockskador mot människokroppen.
Många f.d soldater kan ovetandes lida av dessa dolda hjärnskador
Mycket lite är känt om den underliggande neuropatologin av TBI, men de långsiktiga konsekvenserna av dolda hjärnskador från sprängladdningar är ett växande problem. Lite perspektiv på hur många som ovetandes kan ha fått hjärnförändringar efter tryckvågor orsakade av sprängladdningar, ges i en studie från 2014 som visar att en majoritet av 34 krigsveteraner under krigen i Afghanistan och Irak hade upplevt minst 5 detonationer på nära håll. Med över 2,5 miljoner amerikanska veteraner från dessa krig kan alltså siffran vara mycket högre som lider av minne- och kognitionsproblem, inte av psykologiska orsaker – utan av hjärnskador.
En annan studie från 2014 visar att amerikanska krigsveteraner uppvisar en kraftigt högre risk för suiciditet än genomsnittsamerikanen, även om man inte kunde koppla detta till tjänstgöringen i Irak eller Afghanistan. Dessa studieresultat behöver måhända revideras i ljuset av den nu publicerade studien i Lancet som kan läsas här.
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev