Home Nyheter Forskningsgenombrott inom cancermetastasering

Forskningsgenombrott inom cancermetastasering

Forskningsgenombrott inom cancermetastasering

12 juli, 2016

Ett brittiskt forskarteam har upptäckt en ny mekanism genom vilken cancerceller bryter sig loss från tumörer och sprids till andra delar av kroppen.
I en studie publicerad i Nature Communications kan de nu visa hur två molekyler går samman för att hjälpa cancerceller att överleva när de metastaserar. Att hindra dessa från att samarbeta i cancerceller skulle kunna förhindra metastasering, menar forskarna.
Metastas är den process genom vilken cancerceller bryter sig loss från den primära tumören och sprids till andra delar av kroppen genom blodomloppet eller lymfsystemet. När cancern har spridit sig blir sjukdomen mycket svårare att behandla. Cellgifter, hormonterapi, radioterapi och andra behandlingar kan vara framgångsrik i vissa metastaserande cancerformer, men för de flesta patienter är prognosen dålig.
En sökning på termen metastasis på Clinical Trials visar att det pågår 5004 kliniska studier där termen nämns – om man enbart söker på öppna studier samt exkluderar de vars status är okänd. Lägger man till sökordet cancer blir resultatet 2356, och inkluderar man även avslutade studier och sådana med okänd status, visar det att över 8000 studier har genomförts eller pågår där metastasering nämns. Även om det är en mycket trubbig sökmetod med låg exakthet, speglar det relevansen av forskningsvärldens försök att lösa denna centrala gåta inom cancerbehandling. Ty det är ju så, att om cancer inte metastaseras, kan de flesta patienter sannolikt överleva många år jämfört med cancer som har spritt sig även om inte modertumören avlägsnas, beroende på storlek, cancerform, patientens allmäntillstånd med fler orsaker.
Med andra ord jobbar många forskarlag hårt för att hitta sätt att förhindra att cancer sprider sig. Den nu publicerade studien i Nature Communications kan visa sig vara ett väsentligt bidrag till denna mycket viktiga forskning.
Ny försvarssignaleringprocess inom cancerceller upptäckt
Dr. Stéphanie Kermorgant med kollegor vid Barts Cancer Institute vid Queen Mary University i London, ville undersöka vad som händer när cancerceller bryter sig loss från tumörer i cellkulturer samt i zebrafiskar och möss.
Integriner är ett slags proteiner som går igenom cellmembranet och har till uppgift att förbinda cellen med andra celler. Cellen kan via integrinerna känna av omgivningen och bestämma bindningsgraden och på detta vis kan cellen hålla sig fast på ett visst ställe i kroppen eller förflytta sig till ett annat.
Integriner är viktiga då metastaserande cancerceller utvecklas. Normala celler använder bland annat integriner för att känna av om de sitter fast på en annan cell i sin omgivning. Celler som inte gör det skall normalt genomgå apoptos, det vill säga programmerad celldöd. Apostos är essentiellt eftersom huvudsakligen enbart celler som tillhör en vävnad får tillåtas överleva, annars kan en cell släppa ifrån sig vävnad och sätta sig i en annan vävnadstyp och dela på sig. Detta är just vad som händer i olika former av metastaserande cancertyper. Cancercellerna känner inte längre av om de tappat kontakten med sin omgivning och överlever fastän de släppt och transporterats till en annan del av kroppen, vilket gör att cancern kan spridas i kroppen.
Forskarna vid Barts Cancer Institute kan nu visa att när cancerceller rör sig under metastaseringen, sker integrinernas signalering enbart inuti cellen.
Videon nedan från Barts Cancer Institute förklarar hur processen fungerar:

YouTube video

Integrin beta-1 (p1) slår sig ihop med ett protein som kallas c-Met, och båda proteinerna “reser” tillsammans inuti cancercellen, förklarar forskarna i artikeln.
Proteinerna rör sig till en plats i cellen som normalt används för nedbrytning och återvinning av cellmaterial. Emellertid använder proteinerna denna plats för att sända en signal till andra områden i cancercellen att inte påbörja apostos, programmerad celldöd.
Forskarna menar att detta är första gången en sådan process har identifierats i cancermetastaser.
Att stoppa β1 från att komma in cancerceller skulle kunna förhindra metastasering
Härnäst ville forskarteamet se vad som skulle hända om β1 och c-Met hindrades från att komma in i cellen.
Efter att ha testat att stoppa β1 och c-Met att koppla till bröst- och lungceller, fann forskarna att cellerna uppvisade mycket mindre sannolikhet att metastasera, vilket tyder på att β1 och c-Met spelar en viktig roll i utvecklingen av cancer.
Dr. Kermorgant med kollegor tror att deras resultat tyder på att tekniker att stoppa specifikt β1 från att ta sig in i cancerceller kan bli ett effektivt sätt att bekämpa cancermetastaser.
Integrinhämmare testas redan som cancerbehandling, men sådana läkemedel riktar in sig på integrinsignaleringsaktivitet på ytan av cancerceller. Detta menar Kermorgant kan förklara varför dessa läkemedel hittills har visat så dåliga resultat att bekämpa cancer. Fokus borde alltså snarare ligga på att förhindra signaleringen intracellulärt i metastaserade cancerceller för att därigenom stoppa processen.
Dr. Stéphanie Kermorgant säger: Vår forskning visar hur två viktiga molekyler kommunicerar och arbeta tillsammans för att hjälpa cancerceller att överleva under metastaseringsprocessen. Vi hoppas att detta kan leda till upptäckten av nya läkemedel för att blockera spridningen av cancer i kroppen.
Läs hela artikeln i Nature Communications här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev