Home Nyheter Färre riskkapitalunderstödda IPOs inom biotech i USA under Q2

Färre riskkapitalunderstödda IPOs inom biotech i USA under Q2

Färre riskkapitalunderstödda IPOs inom biotech i USA under Q2

25 juli, 2016

Endast tolv börsintroduktioner (IPOs) understödda av amerikanskt riskkapital gjordes under andra kvartalet 2016, enligt en rapport från Thomson Reuters och National Venture Capital Association (NVCA). Av dessa var dock hela 9 stycken biotechbolag. Totalt sett genomfördes 64 börsnoteringar oaktat om de understöddes av riskkapital eller ej, av dessa var en mindre del biotechbolag. I Sverige har utvecklingen sett ungefär likadan ut: färre noterade bolag efter ett fantastiskt 2015, .
Den amerikanska rapporten konstaterar att hittills under 2016 ligger marknaden för IPO:s långt efter hur det har sett vid denna tid de två föregående åren, och om pengarna även fortsättningsvis kommer flöda in i mer mogna bolag i det entreprenöriella ekosystemet kommer troligen den här trenden hålla i sig även under den andra halvan av året. Men det speglar kanske mer den osäkra och volatila marknaden då som sagt hela nio av tolv riskkapitalunderstödda IPOs är bolag verksamma inom biotech.
Biotech IPO-aktiviteten fortsätter att vara den ljusa fläcken på en annars sömnig IPO-marknad för riskkapitalstödda företag, säger Bobby Franklin, VD för NVCA.
Av de biotechbolag som presterat bäst sedan börsintroduktionen återfinns Reata Pharmaceuticals som har ökat mer än 80% sedan listningen, och Syros Pharmaceuticals som har ökat ca 55%. Minskat i värde mest har Oncobiologics gjort som är ned med mer än 40% och det holländska bolaget Merus som har tappat runt 20% av sitt bolagsvärde sedan börsintroduktionen.
När det gäller fusioner och förvärv stod bolag verksamma inom informationsteknologi för den absoluta merparten, 46 av totalt 64 affärer, men biotech stod å andra sidan för ett nästan fyra gånger större värde trots att det bara genomfördes fyra affärer. Dock kom merparten av den summan från en enda: AbbVies köp av Stemcentrx för 5,8 miljarder dollar.
Trendbrott på den svenska marknaden
Vad gäller börsnoteringar inom den svenska bioteknik- och läkemedelssektorn har vi under det första dryga halvåret 2o16 hittills sett 16 bolag ta klivet in på börsen, vilket – om denna takt håller i sig året ut – signalerar ett negativt trendbrott efter flera år i rad med ökande antal noteringar, samt ett riktigt toppår 2015 med hela 34 st. Bland de bolag som antingen antytt eller direkt uttalat att de planerar en börsnotering under året kan nämnas Initiator Pharma, BrainCool Idrott och InDex Pharmaceuticals, varav den första – Initiator Pharma, som utvecklar en Viagrautmanare – till största del kommer delas ut till aktieägarna i Saniona enligt ett Lex ASEA-förfarande.
Generellt har investeringar i små biotechbolag som börsnoterats de senaste åren varit en bra affär – den genomsnittliga värdeökningen bland dessa bolag har slagit OMX Generalindex, något som BioStock har uppmärksammat i en tidigare artikel.
Antal börsnoteringar i Sverige inom bioteknik/läkemedelssektorn senaste 5 åren:

2016: 16 st (t.o.m. juli)
2015: 34 st
2014: 21 st
2013: 12 st
2012: 7 st

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev