Home Nyheter DexTech patentsöker innovation för cancerbehandling och -diagnos

DexTech patentsöker innovation för cancerbehandling och -diagnos

DexTech patentsöker innovation för cancerbehandling och -diagnos

1 juli, 2016

Uppsalabolaget DexTech Medical meddelade under den gångna veckan att man har lämnat in en patentansökan som möjliggör bättre diagnos och behandling av kastrationsresistent prostatacancer. Biostock bad vd Anders Holmberg berätta mer om betydelsen av patentet och vilka implikationer ett eventuellt godkännande kan få för DexTech.

Bilder på Dr. Anders Holmberg för Radiumhemmets Forskningsfonder
Anders R Holmberg, vd DexTech Medical.

Ni har lämnat in en patentansökan som gäller både diagnos – s.k. companionship diagnostics – och målspecifik behandling av prostatacancer. Vad innebär det konkret – d.v.s vad exakt är det ni vill patentera?
– Baserat på vår tekniska plattform GuaDex har vi kopplat en PSMA-bindande peptid som ger möjlighet att specifikt behandla tumörer som överuttrycker PSMA. Plattformen möjliggör både diagnostik och behandling av tumörer som uttrycker PSMA.
Kan du förklara kort vad PSMA är?
– Det står för Prostate Specific Membrane Antigen och är ett protein som överuttrycks – alltså som det finns mycket mer av än i normal vävnad – i cellmembranet, d.v.s. cellens utsida hos främst prostatacancerceller.
Hur ser konkurrenssituationen ut när det gäller att ta fram molekyler som kan binda till PSMA, och hur väl står sig er nya kandidat i denna konkurrens?
– Det pågår ett intensivt internationellt forskningsarbete på detta område, som i de flesta fall är inriktat på användande av radionuklider för diagnos och behandling. Genomgående modifieras den PSMA-bindande peptiden direkt för att kunna binda, eller “bära med sig” enstaka radionuklider, men även antikroppar mot PSMA utvecklas som bärare. Skillnaden – och fördelen – med vår inriktning är att den utgår från en polymer med multipla möjligheter att bära radionuklider samt binda många PSMA-bindande peptider. Den är så kallat polyvalent, både med avseende på bärarkapacitet och bidningsställen till PSMA. Majoriteten av andra lösningar är monovalenta, d.v.s. kan alltså bara binda på ett ställe till PSMA samt bära en radionuklid. En PSMA-antikropp är bivalent (PSMA-bindning) och har något större bärarkapacitet, beroende på hur den modifieras.
Er patentansökan gäller således en substans som kan “bära med sig” en större last av celldödande substanser. Innebär det i praktiken att ni har tagit fram en terapeutisk behandling mot prostatacancer som kan ge större effekt än vad som tidigare varit möjligt?
– Den främsta skillnaden mot befintliga projekt med PSMA som target består i att vår förenings polyvalens gör att den har större sannolikhet att hitta och binda till PSMA på tumörcellerna, och därmed leverera sin större dos läkemedel direkt till cellen.
Generellt finns stora utmaningar med framställningen av den här typen av molekyler i laboratorier för kliniskt bruk, hur har DexTech löst det problemet? 
– Vi kan relativt enkelt anpassa den nya konstruktionen till vår GMP-plattform och här i ligger en av de stora fördelarna med vår teknologi.
DexTech har en GMP-plattform (good manufacturing practice) på plats som skyddas av tre globalt godkända patent. Denna plattform menar ni kan anpassas till produktion av den nya substansen. Vilka affärsmässiga fördelar innebär det?
– Att vi har möjlighet att utnyttja vår befintliga GMP-plattform för tillverkningen är utan tvekan ett mycket starkt affärsmässigt argument. I praktiken innebär att vi kortar vägen och minskar kostnaden för att nå framåt till en fas där vi går in i klinisk forskning.
CRPC, eller kastrationsresistent prostatacancer, är ju en notoriskt svårbehandlad cancerform. Vilken potential har den nya diagnos- och behandlingsformen för att kunna hjälpa drabbade patienter, enligt dig?
– PSMA-targeting för behandling av CRPC kan bli ytterligare ett verktyg för att bromsa CRPC, och det är mycket viktigt eftersom fler verktyg behövs för att kunna behandla och göra CRPC till en kronisk sjukdom med bibehållen livskvalitet.
Patentansökningar offentliggörs inte regelmässigt av alla biotech- och läkemedelsbolag, men i detta fall har ni valt att göra det. Varför? Beror det på att det både rör sig om en ny läkemedelskandidat och samtidigt en ny form av diagnostik?
– Det här är ett forskingfält som är relativt ”hett” och vi vill gärna visa på möjligheterna med vår teknologiplattform. Vi vill även upplysa allmänheten, patienter och våra aktieägare om bolagets forskningsarbete och de framsteg vi kontinuerligt gör i arbetet.
Ni söker nu en utvecklingspartner för den nya läkemedelskandidaten. Hur ser du på möjligheterna att finna en sådan partner, och hur ser intresset ut ren allmänt för denna typ av innovationer?
– Det borde finnas ett stort intresse för innovationen som sådan bland möjliga samarbetspartners. Ett sonderingsarbete har påbörjats, men jag ber att få återkomma till detta, avslutar Anders R Holmberg, vd DexTech Medical.
 
Läs även BioStocks senaste artikel om DexTech Medical här: Gynnsam licensmarknad väntar DexTech Medical
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev