Home Nyheter Nytt blodprov kan bli paradigmskifte för att identifiera sjukdomar

Nytt blodprov kan bli paradigmskifte för att identifiera sjukdomar

Nytt blodprov kan bli paradigmskifte för att identifiera sjukdomar

14 juni, 2016

Forskare vid University of Pittsburgh har utvecklat ett blodprov som man menar har potential att i framtiden kunna diagnosticera ett antal sjukdomar för vilka det inte finns några kända mikrobiella orsaker eller antigener, såsom cancer, autoimmuna sjukdomar och även traumatiska skador. De nya rönen har publicerats i Journal of Immunological Methods. 
En antigen är ett kroppsfrämmande ämne – en kemisk substans, kolhydrat eller ett protein – som framkallar ett immunsvar som leder till nybildning av antikroppar och tillskyndande av vita blodkroppar som angriper den främmande inkräktaren, antigenen. För många sjukdomstillstånd finns dock inga kända antigener. Det gör t.ex. cancer, autoimmuna sjukdomar och även traumatiska skador svåra att upptäcka med dagens befintliga blodprover. Forskargruppen i Pittsburg och Dr. Donald S. Burke, en av den aktuella studiens huvudförfattare, tror dock att det kan komma att ändras med deras nyutvecklade metod.
Peptoider och antikroppar
I studien använde man en teknik som forskare vid Scripps Research Institute i San Diego utvecklat för att producera miljontals molekylära former kallade peptoider som fäster vid mikroskopiska plastpartiklar. Om en peptoid matchar formen på en antikropp kommer antikroppen att binda till peptoiden, och enligt forskarna kan man därefter avlägsna och analysera både plastpartikeln med peptoiden och antikroppen som bundit till denna.
Hög träffsäkerhet påvisad vid tester med HIV
Forskarna har testat tekniken genom att producera peptoider och applicera dem i blod från personer antingen med eller utan HIV, i syfte att identifiera de peptoider som enbart kan binda till HIV-antikroppar. Trots att peptoiderna skapades utan HIV-proteiner, kunde forskarteamet konstatera att tekniken framgångsrikt kunde lokalisera den molekylära formen i HIV-antikroppar som mest troligt borde synas i en HIV-screening. Resultatet visade att testet kunde skilja på HIV-positiva och HIV-negativa blodprover med hög träffsäkerhet.
Forskarna med Dr Donald S. Burke i spetsen menar nu att detta innebär att man nu är ett steg närmare att kunna diagnostisera en myriad av sjukdomar med endast en droppe blod.
– Den här tekniken innebär att vi kanske kan ta en enda droppe blod från en patient och påvisa antikroppar mot alla typer av infektioner, cancer eller andra sjukdomstillstånd. Vi hoppas att detta är det första steget mot utvecklingen av en teknik som kan användas för att rekonstruera en persons hela exponeringshistoria, säger Dr. Donald S. Burke i en kommentar.
Ett abstract till studien kan läsas här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev