Home Nyheter Läkemedel kan passera blod-hjärnbarriären med ultraljud

Läkemedel kan passera blod-hjärnbarriären med ultraljud

Läkemedel kan passera blod-hjärnbarriären med ultraljud

22 juni, 2016

Blod-hjärnbarriären skyddar hjärnans blodkärl genom att stoppa giftiga ämnen i vårt blodomlopp från att passera in i hjärnan. Dessvärre hindrar den även läkemedel från att passera, vilket länge utgjort ett stort problem vid behandling av neurologiska sjukdomar som t.ex. hjärntumörer. Nu har man dock lyckats få läkemedel att tränga in i hjärnan med hjälp av ultraljudsteknik.
Den nya teknologin har testats för första gången i en klinisk studie på 15 patienter med glioblastom, en mycket aggressiv form av hjärncancer. Med pulserande ultraljud har franska forskare vid Pitié-Salpêtrière-sjukhuset i Paris lyckats göra hjärnans blodkärl tillfälligt genomträngliga, så att cellgiftsmolekyler för behandling av hjärntumörerna kunnat tränga in i hjärnan. De nya resultaten kan visa sig bli ett avgörande genombrott för behandling av hjärntumörer.
– Blod-hjärnbarriären är en av de sista gränserna för den moderna neurovetenskapen, säger Alexandre Carpentier, professor i neurologi och ansvarig för den franska studien.
Tidigare har man varit tvungna att ge patienter stora mängder läkemedel och hoppas att en del molekyler ska passera blod-hjärnbarriären, men med hjälp av en ultraljudsapparat kallad SonoCloud, som utvecklats av professor Carpentier och hans kollegor och som sätts in i skallbenet på patienterna antingen i samband med operation eller vid biopsi, har alltså läkemedlet carboplatin kunnat administreras direkt in i hjärnan.
De preliminära resultaten från studien visar att behandlingen är säker och tolereras väl av patienterna. Några av patienterna har visat god respons på behandlingen men det är ännu för tidigt att utvärdera den slutgiltiga effekten av behandlingen.
Apparaten aktiveras i samband med att patienterna får kemoterapi, genom att små partiklar av materialet perfluocarbon injiceras i blodomloppet. Därefter ansluts apparaten till en strömkälla och skickar ultraljudsvågor in i hjärnan under två minuter. Vågorna får de små partiklarna att vibrera inne i hjärnans blodkärl, vilket gör att det skyddande yttre membranet blir genomträngligt under ca sex timmar. Under den tiden får patienten carboplatin in i blodet för vidare passage in till det område i hjärnan som är drabbat av cancer. Proceduren har ingen långvarig påverkan på blodkärlen eller de friska hjärncellerna.
Forskarna har startat ett spin-outbolag som ska kommersialisera ultraljudsteknologin under namnet CarThera. Planen är att under 2017 söka finansiering för en större klinisk studie med 200 patienter i Europa och USA och att SonoCloud ska finnas tillgänglig på marknaden 2020.
Marknaden för glioblastom uppgår enligt det franska bolaget till ca 1,7 miljarder USD årligen.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev