Home Nyheter BrainCool ökar ägarantalet kraftigt och får in 14,5 MSEK

BrainCool ökar ägarantalet kraftigt och får in 14,5 MSEK

BrainCool ökar ägarantalet kraftigt och får in 14,5 MSEK

17 juni, 2016

BrainCool ABs ägarspridningsemission via Avanza, som avslutades på torsdagen, har genererat över 1000 nya aktieägare och ett kapitaltillskott om ca 14,5 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande från bolaget. Teckningskursen i emissionen sattes till 11,55 kr per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 8 procent mot den volymviktade snittkursen under teckningsperioden. Teckningsgraden uppgick till 79 procent.
BioStocks kommentar 
I och med den nu avslutade ägarspridningsemissionen kan BrainCool räkna in över tusen nya aktieägare, vilket motsvarar en ökning av ägarantalet med ca 25 procent. Man har därmed uppfyllt emissionens huvudsyfte, som var att bredda ägarbasen i bolaget. Förhoppningen är att ägarspridningen ska ge positiva sidoeffekter i form av mer stabilitet och ökad likviditet i handeln med aktien.
Teckningsgraden i emissionen skrevs till 79 procent, vilket får anses vara snäppet under förväntan givet det intensiva och genomgående positiva nyhetsflödet från bolaget under våren och försommaren, samt de förväntade viktiga milstolpar som ligger i relativ närtid. I sammanhanget spelar säkerligen den allmänna oron för Brexit i kombination med en fortsatt strid ström av bolagsnoteringar och nyemissioner – vilket resulterat i breda kursnedgångar inom life science-sektorn – en viss roll för det totala deltagandet i emissionen.
Icke desto mindre tillförs BrainCool nu drygt tusen nya ägare samt ca 14,5 friska miljoner före emissionskostnader (ca 800 000 kr), kapital som utgör ett betryggande tillskott till krigskassan inför bolagets fortsatta expansion. Tillsammans med den riktade emission (drygt 10 MSEK) som genomfördes under våren samt det expansionslån (3 MSEK) som bolaget beviljats till fördelaktiga villkor slipper ledningen nu lägga tid på finansieringsfrågan och kan fortsätta fokusera fullt ut på den intensiva utvecklingen inom bolagets olika affärsområden stroke, hjärtstopp och oral mukosit – inom det sistnämnda bl.a. med en prestigetung presentation vid onkologikongressen MAASC i Australien, där bolaget medverkar sida vid sida med eliten inom cancerforskning- och -vårdrepresentanter, under nästkommande vecka (23-25 juni). 
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev